Viết về ngôi trường bằng tiếng anh

     

Tả ngôi trường bởi Tiếng Anh lớp 6 bao gồm dàn ý, cùng 3 đoạn văn mẫu mã tả ngôi trường, giúp các em học viên rèn luyện kỹ năng, biết viết một quãng văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ thể trường học thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Viết về ngôi trường bằng tiếng anh

*

Với 3 đoạn văn tả ngôi trường bằng tiếng Anh gồm dịch, tổng hợp các Từ vựng – Ngữ pháp giờ Anh thường chạm chán trong chủ thể trường học. Hy vọng sẽ giúp các em càng ngày học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6.

Dàn ý tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn nói/ giới thiệu về ngôi trường học bởi tiếng Anh bao gồm những ý bao gồm sau:

What’s your school’s name/ address? – tên trường và Địa chỉ How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả bình thường về ngôi trường) How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – số lượng giáo viên, học sinh, lớp học cùng số tầng. How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – miêu tả giáo viên cùng học sinh. What do you like the best about your school? – Điều gì sống ngôi trường khiến mình muốn nhất

Viết 1 đoạn văn bởi tiếng Anh về ngôi trường

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I’d lượt thích to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy rã street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard and a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, and a playground. The backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students và 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers & my friends very much. Because they are very friendly and always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! thương hiệu tôi là Hoa. Tôi ao ước kể cho mình nghe về trường học tập của tôi. Ngôi trường tôi thương hiệu trường cung cấp 2 Lý hay Kiệt. Ngôi trường tôi ở con đường Duy Tân. Nó khôn xiết đẹp và siêu lớn. Trường tôi gồm sân trước với sân sau. Sân trước có nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sảnh chơi. Sảnh sau tất cả sân chơi. Ngôi trường tôi gồm 40 giáo viên, 1000 học viên và 30 phòng. Em mong mỏi em là học sinh tốt của trường trung học cơ sở Lý thường Kiệt. Em rất yêu quý trường lớp, những thầy thầy giáo và các bạn của em. Vì chưng họ rất thân thiện và luôn giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi cần.

Xem thêm: Bước Sóng Là Khoảng Cách Giữa Hai Điểm Nào, Bước Sóng Là Khoảng Cách Giữa Hai Điểm

Tả về trường học bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going lớn talk about my school. This is my school. Its name is quang Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a “green school” beaucase every student và teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, bản thân tên Trí, bản thân là học tập sinh. Từ bây giờ mình sẽ nói về trường mình. Đây là trường mình tên là quang Trung, là trường cấp 2, trường mình có đôi mươi phòng học, lớp nào cũng đều có máy chiếu. Tất cả các giáo viên đầy đủ thân thiện. Bao quanh trường tôi có rất nhiều cây xanh, không ít người nói ngôi trường tôi là “trường học xanh” do mọi học sinh và giáo viên đông đảo phải bảo đảm ý thức về môi trường.

Tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small and antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind và help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting & they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice và practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, sport festival và fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Xem thêm: Top Mặt Nạ Trắng Da Cho Da Dầu Tốt Nhất 2022, Mặt Nạ Trắng Da

Tiếng Việt

Tôi thương hiệu là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường cực tốt nhưng với tôi đấy là ngôi trường tốt nhất mà tôi từng học. Trường học của tôi bé dại và cổ kính. Nó ở một ngôi làng bé dại nên không có rất nhiều người trong trường này nhưng mà tôi không thấy buồn rầu về điều này vì những người ở đó thực sự giỏi bụng và hỗ trợ tôi ví như tôi gặp khó khăn. Những giáo viên vào trường này thật thú vị và họ luôn luôn hiểu ai đang nghĩ gì? Lần đầu tiên học làm việc đó, tôi luôn luôn nghĩ rằng họ là phù thủy vì họ có thể đọc được cân nhắc của tôi. Từng buổi học ở trường tôi không gớm ghê hơn trường khác vị thầy cô ko dạy định hướng cho tôi. Họ muốn tôi luyện tập và luyện tập. Cơ mà họ cũng là một trong giáo viên đề nghị họ luôn giao cho học viên bài tập về nhà, nhiều bài xích tập về đơn vị … Ở ngôi trường này, tất cả rất nhiều vận động ngoài trời như gặm trại, hội thao, hội chợ. Nhưng lại dù sao trên đây cũng không phải là vấn đề, sự việc là những sinh viên ở đó thực sự chăm chỉ học tập vì họ có nhu cầu ngôi trường này trở bắt buộc nổi tiếng.