TỔNG HỢP KIẾN THỨC VẬT LÝ 11

     

Nội dung thiết bị lý 11 bao gồm 7 chương cùng với 5 chương trực thuộc phần Điện học, điện từ học và 2 chương còn sót lại thuộc phần quang quẻ hình học. Những công thức ở chương trình vật lý 11 vì vậy cũng kha khá nhiều, yên cầu sự triệu tập ghi nhớ của những em.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức vật lý 11


Nhằm giúp những em dễ dãi hơn trong việc ghi nhớ những công thức đồ dùng lý 11, nội dung bài viết này đang tổng hợp các công thức đồ dùng lý 11 khá đầy đủ và cụ thể để các em tham khảo.

I. Cách làm Vật lý 11: Lực điện – Điện trường

Bạn đang xem: bí quyết Vật lý 11 tổng hợp đầy đủ và chi tiết – định hướng Vật lý 11


1. Định chế độ Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

Trong đó: F lực tương tác giữa 2 điện tích, đơn vị (N)

  là thông số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường thiên nhiên (đối cùng với chân không thì ε = 1).

 q1, q2: là hai điện tích điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai năng lượng điện (m)

2. Cường độ điện trường

° Công thức: 

Trong đó: E: là độ mạnh điện trường gây ra tại vị trí giải pháp Q một khoảng chừng r

 Đơn vị độ mạnh điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường (đối với chân không thì ε = 1).

 Q: Điện tích điểm (C).

→ cường độ điện ngôi trường E1 do q1 gây a trên điểm biện pháp q1 tại khoảng tầm r1 là:

  (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý ông xã chất năng lượng điện trường

 ° Công thức: 

*

– nếu như vectơ E1, E2 cùng phương cùng chiều: E = E1 + E2

– Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 – E2|

– Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, cố kỉnh năng, điện gắng và hiệu năng lượng điện thế

1. Công của lực điện

– lúc 1 điện tích dương q di chuyển trong điện trường đều phải có cường độ E (từ M cho N) thì công nhưng mà lực điện tính năng lên q bao gồm biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Cầm cố năng

– vắt năng của năng lượng điện q trên một điểm M trong điện trường tỉ trọng với độ lớn của năng lượng điện q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của điện trường vào sự dịch chuyển của năng lượng điện q từ điểm M mang lại vô rất (mốc nhằm tính cố gắng năng).

3. Điện thế

– Điện núm tại điểm M trong năng lượng điện trường là đại lượng đặctrưng cho tài năng của điện trường vào việc tạo nên thế năng của điện tích q để tại M.

Xem thêm: Những Mùa Hoa Đặc Trưng Theo Tháng 8 Là Mùa Hoa Gì Ở Hà Nội 12 Mùa Hoa

 

4. Hiệu năng lượng điện thế

– Hiệu điện gắng UMNgiữa nhì điểm M với N là đại lượng đặc thù cho khả năng sinh công của điện trường vào sự dịch chuyển của năng lượng điện q từ bỏ M mang lại N.

 

5. Contact giữa hiệu điện nắm và cường độ điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° công thức điện dung của tụ điện: 

 C: năng lượng điện dung (đơn vị F)

 Q: năng lượng điện trên tụ điện

 U: Hiệu điện gắng giữa 2 đầu tụ điện

2. Tích điện điện trường vào tụ điện

° Công thức: 

IV. Mạch điện

1. Cường độ loại điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là đường độ cái điện (A)

 q: là điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của thứ trong khoảng thời gian t (s).

2. Điện năng tiêu hao của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Công suất của đoạn mạch

  (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Nhiệt độ lượng lan ra ở thứ dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Hiệu suất tỏa nhiệt ở thứ dẫn

 

6. Định biện pháp OHM đối với toàn mạch

 

7. Đoạn mạch chứa nguồn điện

 

Trong đó: ξ là suất điện động của điện áp nguồn (ξ = A/q)

V. Ghép những điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = … 

 U = U1 + U2 + …

 R = R1 + R2 + …

2. Điện trở ghép tuy vậy song

 I = I1 + I2 + … + In

 U = U1 = U2 = … = Un

 

° Mạch bao gồm 2 hoặc điện trở mắc tuy vậy song thì năng lượng điện trở tương tự của mạch tính theo công thức sau:

 ;

 

VI. Mối cung cấp điện

1. Suất điện động của nguồn điện

° Công thức:  (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện cồn của điện áp nguồn (V)

 A (J) là công của lực lạ di chuyển một năng lượng điện dương q (C) ngược chiều điện trường.

2. Công của nguồn điện

° Công thức: 

*

3. Năng suất của nguồn điện

° Công thức: 

4. Năng suất của nguồn điện

° Công thức: 

– Là tỉ số giữa công hữu ích và công của nguồn tích điện sinh ra.

5. Ghép các nguồn thành bộ

° cỗ nguồn ghép nối tiếp

 

*

° Bộ nguồn ghép song song

 

*

° Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng (n dãy, mỗi dãy bao gồm m nguồn)

*

VII. Sự phụ thuộc của năng lượng điện trở và nhiệt độ

° cách làm điện trở suất:

 

*

° bí quyết tính năng lượng điện trở:

 ; ;; ; R=rho fraclS" />

Trong đó:

 ρ0 là năng lượng điện trở suất sống t00C (thường đem là 200C) (Ω.m)

 ρ là điện trở suất sống t0C

 l là chiều dài dây dẫn (m)

 S là huyết diện của dây dẫn (m2)

 α là hệ số nhiệt điện trở (đơn vị K-1)

VIII. Hiện tượng nhiệt điện

° Công thức: 

*

Trong đó: ξ là suất điện động nhiệt năng lượng điện (V)

 αT là thông số nhiệt điện hễ (V.K-1)

 T1 – T2 là hiệu nhiệt độ ở đầu nóng với đầu lạnh.

IX. Chiếc điện trong hóa học điện phân

° bí quyết biểu thức của định dụng cụ Fa-ra-đây:

 

Trong đó: 

 m: là trọng lượng vật hóa học được hóa giải ở điện cực (g).

 k: đương lượng năng lượng điện hóa

 F = 9,965,104 là hằng số Faraday (C/mol)

 A/n: là đượng lượng gam của nguyên tố

 A: khối lượng mol nguyên tử (g/mol)

 n: Hóa trị của nguyên tố làm điện cực

 I: là cường độ cái điện qua bình điện phân (A)

 t: là thời gian dòng năng lượng điện qua bình năng lượng điện phân (s)

XI. Lực từ chức năng lên đoạn dây dẫn

Công thức: F = B.I.l.sinα

(Quy tắc bàn tay trái 1)

Trong đó:

 B: là cảm ứng từ (T)

 I: là cường độ dòng điện qua dây dẫn (A)

 l: là chiều lâu năm đoạn dây dẫn (m)

 α: là góc tạo thành bởi 

*

XII. Chạm màn hình từ của chiếc điện

+ cảm ứng từ của cái điện chạy vào dây dẫn thẳng:

Công thức:

(Quy tắc thế tay yêu cầu 1)

Trong đó:

 r: khoảng cách từ dòng điện mang lại điểm khảo sát (m)

 I: cường độ mẫu điện qua dây dẫn (A)

+ chạm màn hình từ của dòng điện chạy trong dây tròn:

  (Quy tắc cố kỉnh tay cần 2)

Trong đó:

 R: nửa đường kính vòng dây (m)

 N: số vòng dây (vòng)

 I: cường độ loại điện qua vòng dây (A)

+ chạm màn hình từ của cái điện chạy trong ống dây hình trụ:

  (Quy tắc thế tay phải 3)

Trong đó:

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều nhiều năm ống dây

 I: cường độ cái điện qua vòng dây (A)

 n=N/l: số vòng dây trên 1m chiều dài

XIII. Trường đoản cú trường của không ít dòng điện

+ Công thức: 

*

– nếu vectơ B1, B2 cùng phương thuộc chiều: B = B1 + B2

– ví như vectơ B1, B2 cùng phương ngược chiều: B = |B1 – B2|

– Nếu 

*
thì: 
*

XIV. Lực hệ trọng giữa hai cái điện song song

+ Công thức: 

*

Trong đó:

 I1 và I2 là cường độ loại điện qua hai dây dẫn

 r: là khoảng cách giữa nhị dây dẫn

 l: là chiều lâu năm đoạn dây dẫn tính lực tương tác

XV. Lực Lorentz

+ Công thức: f = q.v.B.sinα (Quy tắc bàn tay trái 2)

Trong đó:

 q: là điện tích của hạt sở hữu điện hoạt động (C)

 v: là vận tốc của hạt sở hữu điện (m/s)

 B: là từ bỏ trường khu vực hạt với điện chuyển động (T)

 α: là góc phù hợp với vectơ vận tốc 

*
và .

XVI. Chuyển động của hạt năng lượng điện trong từ trường đều

– Với 

*

+ nửa đường kính quỹ đạo: 

+ chu kỳ luân hồi chuyển động: 

+ bí quyết từ thông: 

*

Trong đó: Đơn vị từ bỏ thông là (Wb)

 B: là cảm ứng từ xuyên thẳng qua vòng dây (T)

 S: là diện tích vòng dây (m2)

 α: là góc chế tạo bởi  và pháp tuyến đường mặt phẳng form dây 

*

+ Suất điện động cảm ứng: 

Trong đó:

 ΔΦ: là độ đổi thay thiên trường đoản cú thông

 Δt: là khoảng thời hạn từ thông phát triển thành thiên

 ΔΦ/Δt: là vận tốc biến thiên của từ thông.

Xem thêm: Câu Chào Buổi Sáng Dễ Thương Cho Bạn Bè, Người Yêu

+ từ bỏ thông riêng của mạch: Φ = L.i

+ Độ tự cảm của ống dây: 

Trong đó: L: độ tự cảm (đơn vị H)

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều dài ống dây (m)

 S: ngày tiết diện ống dây (m2)

+ Suất điện động tự cảm: 

Trong đó:

 L: hệ số tự cảm của ống dây (H)

 Δi: độ trở nên thiên cường độ chiếc điện vào mạch

 Δt: khoảng thời gian dòng điện phát triển thành thiên

 Δi/Δt: vận tốc biến thiên của cường độ dòng điện

+ tích điện từ ngôi trường của ống dây:

Trong đó:

 L: thông số tự cảm của ống dây (H)

 I: cường độ cái điện qua ống dây

XVII. Khúc xạ ánh sáng

+ Định quy định khúc xạ ánh sáng:

 n1sini = n2sinr hay 

+ tách suất tỉ đối: 

+ Góc giới hạn phản xạ toàn phần: 

+ Điều kiện để sở hữu phản xạ toàn phần: n2 1 ; i ≥ igh

XVIII. Lăng kính

+ bí quyết lăng kính

 sini1 = nsinr1;

 sini2 = nsinr2;

 A = r1 + r2

 D = i1 + i2 – A

+ Nếu các góc i và A nhỏ

 i1 = n.r1 ; i2 = n.r2

 A = r1 + r2 ; D = (n – 1).A

+ Độ tụ của thấu kính

 

Trong đó:

 D: độ tụ (dp)

 f: tiêu cự thấu kính (m)

 R1, R2: bán kính những mặt cong (m)

 n: phân tách suất làm thấu kính

 Thấu kính hội tụ: f>0; D>0

 Thấu kính phân kỳ: f0 làm việc trước kính

 Vật ảo: d0 sinh sống sau kính

 Ảnh ảo: d"1B’1

 L_1A_1^"B_1^"xrightarrowL_2A_2^"B_2^"" />

 

*

+ Số phóng đại của ảnh sau cùng: k = k1.k2

+ Số bội giác: 

+ Kính lúp: ngắm chừng nghỉ ngơi vô cực, sự bội giác: 

+ Kính hiển vị: ngắm chừng nghỉ ngơi vô cực, sự bội giác: 

+ Kính thiên văn, nhìn chừng làm việc vô cực, sự bội giác: 

* Sự tạo hình ảnh bởi thấu kính

Hy vọng với bài xích viết tổng hợp các công thức đồ vật lý 11 đầy đủ làm việc trên giúp các em dễ dàng xem lại trong quy trình giải những dạng bài xích tập đồ lý 11. Cũng tương tự các môn học thuộc khối khoa học tự nhiên khác, vấn đề làm nhiều bài tập để giúp các em thuận tiện ghi nhớ các công thức này.