Giải toán lớp 5 trang 110, luyện tập

     

Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:a) Chiều nhiều năm 25dm, chiều rộng 1,5m và độ cao 18dmMột chiếc thùng không nắp làm nên chữ nhật có chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,6m và độ cao 8dm. Tín đồ ta đánh mặt ko kể của thùng. Hỏi diện tích s quét sơn là từng nào mét vuông?


Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao 18dm.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 110, luyện tập

b) Chiều dài (dfrac45)m, chiều rộng (dfrac13)m cùng chiều cao (dfrac14)m.

Phương pháp giải:

- mong tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- mong tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật là:

((25 + 15) × 2 × 18 = 1440) (dm2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 × 15 = 375) (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

(1440 + 375 × 2 = 2190) (dm2)

b) diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( left( dfrac45 + dfrac13 ight) × 2 × dfrac14 = dfrac1730) (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

(dfrac45 × dfrac13 = dfrac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(dfrac1730 + dfrac415 × 2 = dfrac1110) (m2)

Đáp số: a) (1440)dm2 ; (2190)dm2 ; 

b) (dfrac1730)m2; (dfrac1110)m2.


bài xích 2


Video lý giải giải


Một mẫu thùng ko nắp bản thiết kế chữ nhật bao gồm chiều dài (1,5m), chiều rộng lớn (0,6m) và chiều cao (8dm). Người ta tô mặt xung quanh của thùng. Hỏi diện tích s quét tô là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp đậy và người ta chỉ quét mặt xung quanh của thùng nên diện tích phần quét sơn bằng diện tích xung quanh cùng với diện tích s một dưới đáy của thùng.

Lưu ý: ba kích thước của hình hộp chữ nhật chưa cùng đơn vị chức năng đo nên trước lúc tính ta cần mang đến cùng một đơn vị đo.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Thùng ko nắp hình trạng hộp chữ nhật

Chiều dài: 1,5m

Chiều rộng: 0,6m

Chiều cao: 8dm

Diện tích quét sơn mặt ngoài: ....?

Bài giải

Đổi: (8dm = 0,8m).

Diện tích bao phủ của mẫu thùng là:

((1,5 + 0,6) × 2 × 0,8 = 3,36; (m^2))

Diện tích dưới đáy của dòng thùng là:

(1,5 × 0,6 = 0,9;(m^2)) 

Diện tích quét tô là:

(3,36 + 0,9 = 4,26; (m^2))

Đáp số: (4,26m^2).


bài xích 3


Video lí giải giải


Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Xem thêm: Soạn Bài Soạn Lớp 6: Nghĩa Của Từ, Nghĩa Của Từ

 

*

a) diện tích toàn phần của nhị hình hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) diện tích xung quanh của nhì hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau.

d) diện tích xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật không bởi nhau.

Phương pháp giải:

Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau.

- ý muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta đem chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- hy vọng tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích hai đáy.

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Hình mặt trái: 

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,5) × 2 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích lòng hình hộp chữ nhật là:

2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

9,6 + 3,75 × 2 = 17,1 (dm2)

+) Hình bên phải

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(1,5 + 1,2) × 2 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

13,5 + 1,8 × 2 = 17,1 (dm2)

Ta có: 9,6dm2 2, suy ra diện tích s xung quanh của nhì hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

17,1dm2 = 17,1dm2, suy ra diện tích toàn phần của hai hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau.

Xem thêm: Liên Minh Huyền Thoại Cho Người Mới Chơi, Hướng Dẫn Chơi Lol Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Vậy ta có công dụng như sau: 

a) Đ b) S c) S d) Đ

Chú ý: nhì hình hộp chữ nhật đã đến có một hình để nằm, một hình đặt đứng nhưng lại hai hình hộp chữ nhật đó đều phải sở hữu ba kích cỡ là 2,5dm; 1,5dm; và 1,2dm nên có diện tích s toàn phần cân nhau nhưng diện tích xung quanh khác nhau.