Toán Hình Tam Giác Nâng Cao Lớp 5

     

Một số việc hình học nâng cao – Toán lớp 5

Bài 1: hình vuông vắn ABCD gồm cạnh là 12cm. Trên đoạn BD lấy điểm E với F thế nào cho BE = EF = FD. Tính diện tích hình AECF

Bài 2: cho tam giác ABC, D là điểm bao gồm giữa BC, E là điểm chính giữa AC, AD và BE cắt nhau ở I. Hãy đối chiếu diện tích hai tam giác IAE và IBD.

Bạn đang xem: Toán hình tam giác nâng cao lớp 5

Bài 3: cho tam giác ABC, bên trên cạnh AB lấy điểm D thế nào cho AD gấp đôi DB. Bên trên cạnh AC lấy điểm E làm sao để cho AE gấp dôi EC. Nối B với E, C với D đoạn BE cắt CD ở G. So sánh diện tích tam giác GDB với diện tích tam giác GEC.

Bài 4: cho tam giác ABC có góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 60cm, EDAC là hình thang có chiều cao là 10cm. (E bên trên cạnh BC, D ở trên cạnh AB) Hãy tính diện tích tam giác BED.

Bài 5: cho tam giác ABC tất cả góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 30cm, cạnh BC = 50cm. Bên trên AC lấy điểm F, trên AB lấy điểm E sao để cho EFCB là hình thang gồm chiều cao là 12cm. Hãy tính diện tích hình tam giác AFE, diện tích hình thang FEBC.

Bài 6: cho tam giác ABC. Bên trên BC lấy D làm thế nào cho BD gấp đôi DC. Nối A với D, lấy E là điểm bất kì trên AD, nối E với B với C. Hãy so sánh diện tích hai tam giác BAE cùng CAE.

Bài 7: cho tam giác ABC đường cao AH. Trên AH lấy D làm sao để cho AD gấp đôi DH. Biết bh = 4cm, BC = 12cm. Hãy so sánh diện tích tam giác BCD với diện tích tam giác ABH.

Bài 8: mang đến tam giác ABC có diện tích là

*
, D là điểm chủ yếu giữa AB. Trên AC lấy điểm E làm thế nào cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Bài 9: đến tam giác ABC, bao gồm BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Trên AB lấy điểm E với D làm sao cho AE = ED = DB. Bên trên AC lấy điểm G với K làm sao để cho AG = GK = KC. Tính diện tích hình DEGK.

Xem thêm: 200 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11 Chương 1 1, Chương I, Trắc Nghiệm Tin Học 11 Chương 1

Bài 10: mang đến tam giác ABC, bên trên AB lấy điểm D, E làm thế nào cho AD = DE = EB. Bên trên AC lấy điểm H, K làm thế nào cho AH = HK = KC. Bên trên BC lấy điểm M, N làm thế nào cho BM = MN = NC. Tính diện tích hình DEMNKH, biết diện tích tam giác ABC là

*

Bài 11: mang lại tam giác MNP, F là điểm chủ yếu giữa của NP, E là điểm bao gồm giữa của MN. Nhì đoạn MF cùng PF cắt nhau tại I. Hãy tính diện tích tam giác IMN, biết diện tích tam giác

*

Bài 12: mang đến tam giác ABC, điểm M là điểm thiết yếu giữa cạnh AB. Trên cạnh AC lấy AN bằng

*
NC. Hai đoạn BN và centimet cắt nhau tại K. Hãy tính diện tích tam giác AKC, biết diện tích tam giác KAB bằng
*

Bài 13: mang lại tam giác ABC, tất cả AB = 6cm. Bên trên AC lấy điểm D làm thế nào để cho AD gấp đôi DC. Trên BC lấy điểm E thế nào cho

*
EC, kéo dãn DE với AB cắt nhau ở G. Tính BG.

Bài 14: mang đến tam giác ABC, điểm D nằm bên trên cạnh AC, điểm E nằm trên cạnh BC, làm thế nào để cho AD = DC,

*
. Các đoạn thẳng AE với BD cắt nhau ở K.

a) BK gấp mấy lần KD?

b) Biết diện tích tam giác

*
. Tính diện tích hình DKEC.

Bài 15: Một thửa ruộng hình thang bao gồm diện tích là , đáy lớn hơn đáy nhỏ 13,5m. Hãy tính độ dài của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa rộng sẽ tăng thêm

*

Bài 16: Một hình thang tất cả chiều cao là 10m, hiệu nhị đáy là 22m. Kéo dài dây nhỏ bằng dây lớn để hình đã mang đến thành hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm bằng đáy lớn, chiều rộng bằng đường cao hình thang. Diện tích được mở rộng bằng

*
diện tích hình thang cũ. Phần mở rộng có diện tích là
*
. Hãy tính đáy lớn của hình thang ban đầu.

Bài 17: mang lại hình thang vuông ABCD, có đáy nhỏ AB = 40m, đáy lớn CD=60m, đường cao AD = 40m. Lấy E trên AD, G bên trên BC làm sao để cho EG phân chia hình thang ABCD có tác dụng hai hình thang tất cả đường cao AE là 30m cùng ED là 10m. Tính diện tích hình thang ABGE và EGCD.

Bài 18: mang đến hình thang ABCD bao gồm diện tích là

*
. Trên cạnh AD gồm AM = AN = ND, bên trên cạnh BC gồm BP = PQ = QC. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.

Xem thêm: Sắp Xếp Dữ Liệu Bằng Cách Sắp Xếp Thứ Tự Trong Excel 2010, Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Phạm Vi Hoặc Bảng

Bài 19: mang lại hai cái bể hình hộp chữ nhật, tất cả chiều cao là 2m. Bể thứ nhất bao gồm đáy là hình vuông, bể thứ hai có đáy là hình chữ nhật. Cạnh đáy của bể thứ nhất hơn chiều rộng đáy bể thứ nhị là 1m và kém chiều lâu năm 0,5m. Tính kích thước đáy mỗi bể. Biết rằng bể thứ nhất chứa được nhiều hơn bể thứ nhị

*

Bài 20: Một bể kính hình hộp chữ nhật tất cả diện tích đáy là

*
và bể đang chứa nước. Tính chiều cao mực nước, biết rằng nếu mang lại một lập phương bằng kim loại cạnh 10cm vào bể thì lập phương vừa ngập trong nước (đáy trên lập phương bằng mặt nước).

Cùng chuyên đề:

Các câu hỏi sử dụng tỉ số diện tích nhị tam giác – Toán lớp 5 >>