TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN LÀ GÌ?

     
*

*
*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

III: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN

Điều 15:

1. Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn các đại lý và bỏ ra đoàn cơ sở, là nền tảng gốc rễ của Đoàn, được thành lập và hoạt động theo địa phận dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, vị trí cư trú và đơn vị chức năng cơ sở vào lực lượng vũ khí nhân dân.

Bạn đang xem: Tổ chức cơ sở đoàn là gì?

2. Tổ chức triển khai cơ sở Đoàn rất có thể trực thuộc huyện Đoàn, thức giấc Đoàn, hoặc Đoàn khối, Đoàn ngành tuỳ ở trong vào tính đặc thù của từng đơn vị theo lý giải của Ban thường xuyên vụ tw Đoàn.

3. Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là phân tử nhân cốt cán đoàn kết, tập đúng theo thanh thiếu hụt nhi.

Đơn vị có ít nhất ba sum vầy trở lên được thành lập và hoạt động chi đoàn. Nếu không đủ ba sum vầy thì Đoàn cung cấp trên reviews đến nghỉ ngơi ở một đội chức cửa hàng Đoàn mê thích hợp. Chi đoàn sinh hoạt thời hạn một tháng một lần, so với các đơn vị đặc thù triển khai theo lý giải của Ban thường vụ trung ương Đoàn.

Đoàn các đại lý là cung cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị gồm từ hai bỏ ra đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn tụ thì thành lập Đoàn cơ sở. Trong một địa bàn, lĩnh vực hoạt động có nhiều đưa ra đoàn, có nhu cầu liên kết phối hợp thì rất có thể hình thành liên bỏ ra đoàn. Chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của liên đưa ra đoàn vì chưng Ban hay vụ tw Đoàn hướng dẫn. Trong các đội bạn trẻ xung phong, tuổi teen tình nguyện, bạn trẻ xung kích, những đội hình lao đụng trẻ, những địa bàn triệu tập đông đoàn tụ được thành lập tổ chức đoàn theo hướng dẫn của Ban hay vụ tw Đoàn.

Điều 16: trách nhiệm của tổ chức triển khai cơ sở Đoàn.

1. Đại diện, quan tâm và bảo đảm an toàn lợi ích phù hợp pháp, đường đường chính chính của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu thốn nhi.

Xem thêm: Cách Lựa Chọn Và Sử Dụng Máy Sưởi Bể Cá Loại Nào Tốt Atman J25 300W

2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường xung quanh giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh em nhỏ nhằm đóng góp thêm phần thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu trị, kinh tế, văn hoá - làng mạc hội, quốc phòng, bình an của địa phương, solo vị.

3. Phối phù hợp với chính quyền, những đoàn thể và những tổ chức kinh tế tài chính - làng mạc hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực và lành mạnh xây dựng cửa hàng Đoàn, Hội, Đội ở địa phận dân cư, tham gia xây dựng, bảo đảm Đảng và chủ yếu quyền.

Điều 17: nghĩa vụ và quyền lợi của tổ chức cơ sở Đoàn.

1. Kết nạp sum họp mới, cai quản đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu sum vầy ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, sum họp vào quy hướng đào tạo, sử dụng cán bộ của Đảng, công ty nước, những đoàn thể và tổ chức kinh tế tài chính - xóm hội.

2. Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm mục tiêu đoàn kết, tập vừa lòng thanh niên, đáp ứng nhu cầu nhu cầu, tác dụng chính đáng, hợp pháp của tuổi trẻ; phối hợp với các ngành, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - thôn hội tạo nên môi trường, điều kiện thuận tiện trong công tác thanh niên.

Xem thêm: Nơi Bán Bồn Rửa Chén Có Chân Giá Bao Nhiều, Chậu Rửa Có Chân

3. Tổ chức các vận động tạo thêm vấn đề làm và thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động của Đoàn; được thực hiện con vệt hợp pháp.