TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ

     

Bài toán tìm giá trị lớn số 1 (GTLN), giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện thêm khá hay xuyên trong những đề thi toán học. Với khá nhiều mức độ, các dạng khác nhau. Gọi được sự khó khăn của học viên khi ban đầu tiếp xúc với những dạng bài bác này, bài học từ bây giờ thaihungtea.vn vẫn tổng hợp lại cụ thể các dạng toán và kỹ năng và kiến thức liên quan mang đến GTLN, GTNN trong toán học và nhất là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá bán trị bự nhất bé dại nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D.

+) Số M được gọi là giá bán trị lớn số 1 (GTLN) của hàm số y = f(x) trên tập D ví như f(x) ≤ M với mọi x ∈ D cùng tồn tại x0 ∈ D làm sao để cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Tóm tắt kim chỉ nan và bài tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu: