Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4 At School

     

Phần sau sẽ giúp đỡ bạn học luyện tập đủ 4 kỹ năng nghe nói gọi viết liên quan đến chủ thể của unit 4 với củng núm ngữ pháp về phong thái hỏi thời gian, môn học và thì bây giờ tiếp diễn. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


1. Listen và repeat 3) Listen & write. Complete the schedule 5. Listen & read 6. Read 7. Play with words
*

A - Schedules

1. Listen and repeat (Nghe với lặp lại)

It’s seven o’clock. (Bây giờ là 7 giờ.) It’s four fifteen./ It’s a quarter past four. (Bây tiếng 4 giờ đồng hồ 15.) It’s five twenty-five./It’s twenty-five past five. (Bây giờ đồng hồ là 5 tiếng 25It’s eight thirty./ It’s half past eight. (Bây giờ đồng hồ là 8 tiếng 30)It’s nine forty./It’s twenty lớn ten. ( hiện thời là 9h 40.) It’s one forty-five./ It’s a quarter to two. (Bây giờ là một trong những giờ 45.)

Now practice saying the time with a partner (Thực hành nói giờ với bạn cùng học)

A: What time is it? (Mấy giờ đồng hồ rồi?) B: It’s seven o’clock. (7 giờ)

2. Answer about you (Trả lời về bạn.)

Giải:

a) What time do you get up? (Bạn dậy lúc mấy giờ?)=> I get up at 6 o’clock.b) What time bởi vì classes start? (Lớp học bước đầu lúc mấy giờ?)=> Classes start at 7 o’clock.c) What time bởi vì they finish? (Chúng xong lúc mấy giờ?)=> They finish at eleven thirty (half past eleven)d) What time bởi vì you have lunch? (Bạn ăn trưa dịp mấy giờ?)=> 1 have lunch at eleven fourty-five (a quarter lớn twelve)e) What time bởi you go to lớn bed? (Bạn đi ngủ thời gian mấy giờ?)=> I go lớn bed at 10 o’clock.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 4 at school

3) Listen và write. Complete the schedule (Nghe cùng viết. Điền vào thời khoá biểu)

Giải:

Friday (thứ 6)

7.00

7.50

8.40

9.40

10.30

English (Tiếng Anh)

Geography (Địa lý)

Music (Âm nhạc)

Physics (Vật lý)

History (Lịch sử)

Saturday (thứ 7)

1.00

2.40

3.40

4.30

Physical Education (Giáo dục thể chất)

Math (Toán)

English (Tiếng Anh)

Physics (Vật lý)

4. Look at the pictures. Ask & answer questions. (Nhìn vào hình. Hỏi với đáp)

a)

What is Lan doing? => Lan is studying Physics. What time does Lan have her Physics class? => She has her Physics class at eight forty.

b)

What is Binh doing?=> He’s studying Geography. What time does he have his Geography class? => He has his Geography class at ten ten.

c)

What is Hung doing?=> He’s studying English. What time does Hung have his English class? => He has his English class at nine forty.

d)

What is Loan doing?=> She’s studying music. What time does Loan have her music class? => She has her music class at half past three.

e)

What is Hoa doing?=> She’s studying Math. What time does Hoa have her Math class? => She has her Math class at ten khổng lồ two.

f)

What is mày doing? => She"s doing exercise.What time does she have her Physical Education class?=> She has her Physical Education class at two forty.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Chính Chủ Sim Vietnamobile Đã Đăng Ký Chính Chủ Hay Chưa?

5. Listen và read (Nghe và đọc)

Dịch bài:

Hoa :Khi nào bạn có tiết học tập tiếng Anh?Thu :Mình có tiết học tập tiếng Anh vào trong ngày thứ tứ và thứ năm.Hoa :Mấy giờ bọn chúng bắt đầu?Thu :Tiết học tập tiếng Anh trước tiên vào ngày thứ tứ thì vào thời gian 8 giờ 40, vào ngày thứ năm mình tất cả tiết tiếng Anh lúc 9h 40.Hoa : hầu như tiết học khác vào ngày thứ năm là gì?Thu : Mình có tiết Toán, Địa, Thể dục cùng Nhạc.Hoa : Môn học yêu mếm nhất của người sử dụng là gì vậy Thu?Thu : mình thích lịch sử. Nó là một môn học thú vị với quan trọng.Hoa : Đúng vậy. Tôi cũng thích nó.Thu : Môn học ưa thích của bạn là gì?Hoa : Ờ, môn Toán. Nó cạnh tranh nhưng vui lắm.

Write your schedule in your exercise book. Then ask and answer question about your schedule with a partner. (Viết thời khoá biểu của doanh nghiệp vào vở bài tập, sau đóhỏi cùng đáp về thời khoá hiểu của người tiêu dùng với chúng ta cùng học)


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Literature

Math

Geography

Physical

Math

English

Literature

Math

Biology

education

Chemistry

Biology

Phvsics

English

Literature

Math

Chemistry

Music

History

English

Literature

English

Physics


Hỏi với trả lời:

A: When bởi vì you have Literature? (Khi nào bạn có môn Văn học)B: I have Literature classes on Monday and Wednesday. (Tôi có những lớp văn học tập vào trang bị hai với thứ tư.)A: What other classes do you have on Monday? (Bạn có những lớp học tập nào không giống vào sản phẩm hai?)B: I have Physics và History. (Tôi tất cả Vật lý với Lịch sử.)A: When bởi you have Music class? (Khi nào chúng ta có tiết âm nhạc?)B: I have Music class on Saturday. It’s my favourite subject. (Tôi có âm nhạc hôm sản phẩm công nghệ bảy. Đó là môn học yêu thích của tôi.)A: How many Math periods vì you have a week? (Bạn có mấy huyết toán một tuần.)B: I have five Math classes a week. It’s the main subject. (Tôi có 5 huyết toán một tuần. Nó là môn chính.)A: bởi vì you study History? (Bạn bao gồm học lịch sử hào hùng không?)B: Yes, of course. I have two History classes a week. (Có, tất yếu rồi. Tôi có 2 tiết lịch sử dân tộc mỗi tuần.)A: When vị you have Physical Education class? (Khi nào chúng ta có giáo dục và đào tạo thể chất?)B: I have Physical Education on Thursday. (Tôi có giáo dục đào tạo thể hóa học vào môi vật dụng năm.)A: How many English periods do you have a week? (Mỗi tuần chúng ta có từng nào tiết tiếng Anh?)B: I have four English periods a week. I like English. It’s interesting. (Tôi gồm 4 huyết tiếng Anh một tuần. Tôi thich tiếng Anh. Nó thật thú vị.)

6.Read (Đọc)

Dịch bài:

Trường học ở Mỹ

Trường học tập ờ Mỹ gồm hơi khác một ít so cùng với trường học tập ở Việt Nam. Thường là không có đồng phục nhà trường. Lớp học tập bẳt đầu thời điểm 8 giờ đồng hồ 30 mỗi sáng và một ngày học xong xuôi vào lúc 3h 30 tuyệt 4 giờ. Ngày trang bị bảy không có lớp học.

Học sinh gồm một tiếng đồng hồ để ăn uống trưa và gấp đôi nghỉ giải lao trăng tròn phút mỗi ngày. Một lần nghỉ giải xả thân buổi sáng với một lần nghỉ ngơi giải xả thân buổi chiều. Học viên thường đi đến quán nạp năng lượng tự ship hàng của trường và mua thức nạp năng lượng nhanh cùng nước uống vào khung giờ nghỉ giải lao hay ăn uống trưa. Các hoạt động ngoài giờ học phổ biến nhất là trơn chày, bóng đá và nhẵn rổ.

Questions: True or false? check the boxes. (Câu hỏi: Đúng hay sai? có ấn tượng vào khung)

T

F

a) Students bởi not usually wear school uniform

v

b) There arc classes on Saturday morning.

v

c) Students don"t have a break on the afternoon

v

d) The school cafeteria sells food khổng lồ students.

Xem thêm: Loa Vi Tính Microlab M-108 2.1, Loa Vi Tính Microlab M

v

e) The school cafeteria only open at lunch time,

v

f) Baseball is an unpopular after-school activity.

v

7. Play with words. (Chơi với những từ.)

What vì I do at school? (Tôi làm những gì ở trường.)In literature, I read a book (Môn văn, tôi gọi sách)And write about what I read. (Và viết về hầu như gì mình đọc.)In home Economics, I learn khổng lồ cook (Môn kinh tế tài chính gia đình, tôi học nấu bếp nướng)

And what our bodies need. (Và đông đảo gì khung người cần.)In history, I study the past (Lịch sử, tôi học tập về quá khứ.)And how the world changes. (Và thê giới biến hóa như nào.)In geography, I study the world, (Địa lý, tôi học về chũm giới)

Its rivers and mountains ranges. (Sông ngòi và những dãy núi của nó)I have several classes every day, (Tôi bao gồm vài tiết học mỗi ngày.)And learn what, where và how. (Và học dòng gì, chỗ nào và như thế nào)What is my favorite class today? (Tiết học mà lại tôi yêu thương thích lúc này là gì?)The one we are learning now. (Là tiết họ đang học đó.)