Getting Started

     

Tiếng Anh 6 Unit 4: Getting Started giúp những em học viên lớp 6 tham khảo, gấp rút trả lời các thắc mắc tiếng Anh trang 38, 39 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày bài Unit 4: My Neighbourhood. Nhờ đó, các em đang ôn luyện thật giỏi kiến thức trước lúc tới lớp.

Bạn đang xem: Getting started

Soạn Getting Started Unit 4 lớp 6 bám quá sát theo chương trình SGK Global Success 6 - Tập 1. Trải qua đó, giúp các em học sinh hối hả nắm vững được kỹ năng và kiến thức để học giỏi tiếng Anh 6. Vậy mời các em thuộc theo dõi bài viết dưới đây của thaihungtea.vn:


Soạn Anh 6 Unit 4: Getting Started


Bài 1


Listen and read. (Nghe cùng đọc.)

Phong: Wow! We"re in Hoi An. I"m so excited.

Nick: Me too. It"s so beautiful. Where shall we go first?

Khang: Let"s go to Chua Cau.

Phong: Well, but rã Ky House is nearer. Shall we go there first?

Nick & Khang: OK, sure.

Phong: First, cross the road, and then turn left.

Nick: Fine, let"s go.

Phong: Wait.

Khang: What"s up, Phong?

Phong: I think we"re lost.

Nick: Look, there"s a girl. Let"s ask her.

Phong: Excuse me? Can you tell us the way lớn Tan Ky House?

Girl: Sure. Go straight. Take the second turning on the left, và then turn right

Phong, Nick và Khang: Thank you.

Dịch bài bác hội thoại:

Phong: Chà! bọn họ đang ngơi nghỉ Hội An. Mình siêu phấn khích.

Nick: mình cũng vậy. Nó thiệt đẹp. Chúng ta sẽ đi đâu trước nhỉ?

Khang: Đi Chùa ước thôi.

Phong: À, mà lại Nhà Tân Kỳ sát hơn. Chúng ta đến đó trước nhé?

Nick và Khang: duy nhất trí.

Phong: Đầu tiên, băng qua đường, và sau đó rẽ trái.

Nick: Được rồi, đi nào.

Phong: ngóng đã.

Khang: Sao vậy Phong?

Phong: Mình nghĩ chúng ta bị lạc.

Xem thêm: 7 Ứng Dụng Scan Tài Phần Mềm Scan Trên Điện Thoại Miễn Phí Cho Iphone, Android

Nick: nhìn kìa, gồm một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.

Phong: Xin lỗi? bạn cũng có thể cho shop chúng tôi biết đường mang lại Nhà Tân Kỳ được không?

Cô gái: chắc chắn rằng rồi. Đi thẳng. Đến xẻ rẽ thứ hai ở mặt trái, rồi rẽ phải.

Phong, Nick & Khang: Xin cảm ơn.


Bài 2

Find in the conversation the sentences used khổng lồ make suggestions. (Điền vào bài hội thoại đều câu được dùng để mang ra lời đề nghị.)

Example: Let"s go khổng lồ Chua Cau!

(Ví dụ: bọn họ hãy mang đến Chùa ước nhé!)

Đáp án:

- Shall we go there first?

(Chúng ta vẫn đi đâu trước nhỉ?)

- First cross the road, và then turn left.

(Trước tiên băng qua đường, và tiếp đến rẽ trái.)

- Fine, let"s go.

(Được rồi, đi thôi.)

- Let"s ask her.

(Chúng ta hãy hỏi cô ấy xem.)


Bài 3

Read the conversation again. Put the actions in order. (Đọc lại bài hội thoại. Đặt các hành vi theo trang bị tự.)

a. The girl shows them the way to Tan Ky House.

b. Nick, Khang và Phong arrive in Hoi An.

c. Nick, Khang and Phong decide lớn go khổng lồ Tan Ky House.

d. Nick, Khang and Phong get lost.

e. Phong asks a girl how to get lớn Tan Ky House.

Đáp án:

1. B => 2. C => 3. D => 4. E => 5. A

1 – b: Nick, Khang và Phong mang lại Hội An.

2 – c: Nick, Khang cùng Phong đưa ra quyết định đến đơn vị Tân Kỳ.

3 – d: Nick, Khang và Phong bị lạc.

4 – e: Phong hỏi cô gái cách đến nhà Tân Kỳ.

5 – a: cô nàng chỉ học đường đến nhà Tân Kỳ.

Xem thêm: Có Cách Xem Bản Tin Zalo Trên Máy Tính 2020, Cách Xem Bằng Tin Zalo Trên Máy Tính


Bài 4


Find and underline the following directions in the conversation. (Tìm với gạch chân số đông hướng dẫn chỉ đường sau đây trong bài bác hội thoại.)

A. Turn right

B. Cross the road

C. Turn left

D. Go straight

E. Take the second turning on the left

Now match these directions with the diagrams below. (Giờ thì nối những chỉ dẫn này với sơ đồ bên dưới.)

Đáp án:

1. B

2. A

3. E

4. C

5. D

1 - B. Cross the road (băng qua đường)

2 - A. Turn right (rẽ phải)

3 - E. Take the second turning on the left (rẽ trái vật dụng hai)

4 - C. Turn left (rẽ trái)

5 - D. Go straight (đi thẳng)


Bài 5

GAME: Find places. Work in pairs. Give your partner directions khổng lồ one of the places on the map, và he/she tries to guess. Then swap.

(Trò chơi: tìm địa điểm. Làm việc theo cặp. Chỉ đường cho chính mình của em cho một nơi trên bản đồ, và các bạn ấy cố gắng đoán. Sau đó, đổi lại.)