Thay đổi tên hiển thị trong outlook 2010

     

Việc đổi tên hiển thị của tài khoản email khi thực hiện Outlook là điều quan trọng nếu bạn thực hiện nhiều thông tin tài khoản trên Outlook bao gồm cùng tên hiển thị như là nhau. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp bạn:

Hướng dẫn biến đổi tên hiển thị trong Outlook

Bước 1: truy vấn vào thiết lập Outlook

- tại trang bao gồm của Outlook, bạn tìm đến File và chọn tiếp vào Options

*

Bước 2: thay đổi tên hiển thị của thông tin tài khoản trong Outlook

- trên bảng Outlook Options, bạn tìm tới tab Advanced và chọn tiếp vào Send/Receive...

Bạn đang xem: Thay đổi tên hiển thị trong outlook 2010

*

- trên bảng Send/Receive Groups, chúng ta chọn Group All Accounts và chọn tiếp vào Edit...

*

-Tại đây, chúng ta chọn tiếp vào Account Properties...

Xem thêm: 1000+ Stt Đểu Chất Về Tình Yêu

để tùy chỉnh cấu hình cho tài khoản

*

- trên bảng Internet thư điện tử Settings, bạn tìm về tab IMAP E-mail và đổi lại Your Name mà các bạn muốn.

*

Việc đổi tên hiển thị vào Outlook không quá phức tạp, chúc bạn thành công.

Xem thêm: Bảng Tóm Tắt Lý Thuyết Toán 12, Tóm Tắt Lý Thuyết Và Giải Nhanh Toán 12


báo cáo một sự việc
Would you please tell us how we can improve it?
Nếu muốn, chúng ta cũng có thể để lại phản hồi vào mặt dưới
Please report the article inaccuracies, grammatical errors, etc.

Article ID: 701
cập nhật gần nhất: 11 Th11, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Trước
tiếp theo
« hướng dẫn tăng dung tích file đính kèm trong Outlook
lý giải sủ dụng News Feeds trong e-mail Business »
*

Search in

All content This category Articles Files
*
tìm kiếm nâng cao