So as to nghĩa là gì

     

In order to và So as to là 1 trong trong những cấu trúc ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu trúc này gặp mặt trong những bài bài xích thi tương tự như trong những cuộc hội thoại sản phẩm ngày. Vậy làm sao để áp dụng cặp kết cấu này tác dụng và thuần thục nhất. Hãy cùng Step Up search hiểu chi tiết về cấu tạo chỉ mục đích này tức thì trong nội dung bài viết nhé.

Bạn đang xem: So as to nghĩa là gì


1. In order to và So as khổng lồ trong giờ Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” với “so as to” đông đảo mang tức thị “để, để mà”. Được sử dụng trong câu nhằm thể hiện mục tiêu của hành vi đã được nhắc tới ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order to go to lớn the office on time. = He got up early so as khổng lồ go khổng lồ the office on time.

(Anh ấy ngủ dậy sớm để mang lại văn phòng đúng giờ.)

=> trong trường hòa hợp này, câu hỏi “thức dậy sớm” có mục đích là để “đến văn phòng công sở đúng giờ”. Bởi đó, ta sử dụng “in order to” hoặc “so as to” để diễn tả ý nghĩa trên.

Do ý nghĩa sâu sắc ngữ pháp vào câu, kết cấu in order to với so as to còn được áp dụng để nối 2 câu chỉ mục tiêu lại cùng với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is khổng lồ work in China. 

(Jane học tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ chỉ. Mục tiêu của anh ấy là thao tác làm việc ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as to lớn work in China. 

(Jane học tiếng Trung rất cần cù để thao tác làm việc ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Kết cấu with an aim of V-ing: nhằm …

Cấu trúc with a view to và with an aim of hồ hết đi sau bởi V-ing, tuy nhiên hãy chú ý tới giới từ trong giờ đồng hồ Anh đi cùng với 2 kết cấu này để không phạm phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom to work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để thao tác thuận tiện, tôi sẽ tìm một căn hộ bắt đầu gần hồ Gươm.)

I’ve collected money in order to buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục tiêu mua máy tính xách tay mới, tôi đang tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền.)

5. Bài tập thực hành thực tế cho kết cấu In order to với So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bằng những bài tập vận dụng là một phương thức hiệu quả với người học tiếng Anh. Vì vậy hãy cùng làm bài tập sau để cố kỉnh trọn kỹ năng và kiến thức về kết cấu in order to cùng so as to lớn nhé.

Bài 1: Viết lại gần như câu sau áp dụng in order to lớn hoặc so as to I would like to take tomorrow off, because I want lớn visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Nhảy Việc Theo Tiền Lương, Có Nên Nhảy Việc Vì Lương Gấp Đôi?

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new laptop because he wanted khổng lồ give it to his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants khổng lồ become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would lượt thích to take tomorrow off so as to/in order to visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not to feel cold. He bought a new máy tính xách tay in order to/so as to give it khổng lồ his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order to become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not to get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào vị trí trống mê thích hợp.

Xem thêm: Các Loại Nước Uống Mát Gan, Trị Mụn Hiệu Quả, Nóng Gan Uống Gì Cho Mát

Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone khổng lồ bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend and I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs to save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to