Quy Tắc Biến Âm Trong Tiếng Hàn

     

Khi học bất cứ một ngoại ngữ làm sao thì việc phát âm đều rất quan trọng. Và bất kì ai cũng mong ý muốn mình hoàn toàn có thể phát âm chuẩn nhất. Việc phát âm giờ đồng hồ Hàn đúng mực không chỉ khiến cho bạn tự tin tiếp xúc mà còn giúp người nghe cảm giác dễ chịu. Trả sử chúng ta nghe người nước ngoài nói giờ đồng hồ Việt, dẫu vậy phát âm quá cực nhọc nghe thì cũng thấy hơi khó chịu đúng không nào nè. Đặc biệt hơn, phát âm chuẩn còn giúp bạn cũng có thể hiểu phần đa gì kẻ thù nói nữa. Mỗi ngôn ngữ đều phải có những quy tắc vạc âm riêng. Phát âm chuẩn như bạn Hàn sẽ không còn khó khăn nếu như khách hàng nắm rõ 9 quy tắc phát âm tiếng Hàn thông dụng sau đây. Hãy cùng học và luyện tập với thaihungtea.vn nhé!

*

Đầu tiên, hãy cũng chú ý lại một lần cách phát âm phụ âm cuối (Patchim):


NỘI DUNG CHÍNH


Quy tắc 9: phương pháp phát âm 의 (‘의’ 발음)

A. Patchim đơn:

PatchimCách đọcVí dụ
ㄱ, ㅋ,ㄲ기역, 작다, 학기, 약, 삭제, 낚시
언니, 현대, 혼자. 건축, 한국
ㄷ,ㅌ, ㅅ, ㅆ, ㅈ,ㅊ, ㅎ닫다, 맞다, 낫, 낮, 있다, 낯선, 낳다,
날, 멀다, 헐, 별, 일, 말
엄마, 햄, 마음, 밤, 감기, 남자, 아침
ㅂ,ㅍ

밥, 아름답다, 잡지, 잎, 입, 밉다
공부, 방향, 낭만, 방학, 공항

B. Patchim đôi:

Cách gọi patchim đôi: bên cạnh , , gọi theo phụ âm phía sau, tất cả patchim đôi còn sót lại đọc theo phụ âm phía trước.

Bạn đang xem: Quy tắc biến âm trong tiếng hàn

Ví dụ:

맑다 <막다> 삶 <삼> 읊다 <읍다>얇다 <얄다> 앉다 <안다> 없다 <업다> 핥다 <핟다>

Quy tắc 1: Nối âm (연음화)

Đặc điểmQuy tắcVí dụ
Âm ngày tiết phía trước xong xuôi có phụ âm cuối (patchim) cùng âm ngày tiết phía sau bắt đầu bằng nguyên âmĐọc nối patchim của âm huyết phía trước vào nguyên âm của âm máu phía sau음악 <으막>단어 <다너>발음 <바름>이것은 <이거슨>
Âm tiết phía trước hoàn thành bằng patchim đôi và âm huyết phía sau là nguyên âmĐọc nối phụ âm thứ 2 của âm ngày tiết phía trước vào nguyên âm của âm tiết phía sau.읽은 <일근>삶아 <살마>앉아 <안자>없어 <업서>

Quy tắc 2: Nhũ âm hóa (유음화)

Nếu âm tiết phía trước xong xuôi bằng patchim ‘ㄴ’, âm máu phía sau bước đầu là phụ âm ‘ㄹ’ thì patchim ‘ㄴ’ sẽ trở thành ‘ㄹ’. Và ngược lại:

1. 받침 ‘ㄴ’+ ‘ㄹ’ ⇒ 받침 ‘ㄹ’+ ‘ㄹ’

Ví dụ:

신라 <실라> 한라산 <할라산> 분류 <불류> 연령 <열령>

* ngoại trừ: Trường đúng theo nếu là 1 trong từ ghép của 2 từ gồm nghĩa thì không bị nhũ âm hóa.

Ví dụ:

통신량 <통신량> 입원료 <이붠뇨> 결단력 <결딴녁>

2. 받침 ‘ㄹ’+ ‘ㄴ’ ⇒ 받침 ‘ㄹ’+ ‘ㄹ’

Ví dụ:

별님 <별림> 칼날 <칼랄> 닳는 <달른> 뚫는 <뚤른>

*

Quy tắc 3: thay đổi âm/ Mũi âm hóa (비음화)

1. <ㄱ, ㄷ, ㅂ> + ㄴ/ㅁ ⇒ <ㅇ, ㄴ, ㅁ>

Nếu âm ngày tiết phía trước chấm dứt là ㄱ (ㄱ, ㄲ, ㅋ, ㄳ, ㄺ), ㄷ(ㄷ,ㅅ,ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ), ㅂ (ㅂ, ㅍ, ㄼ, ㄿ, ㅄ) cùng âm máu phía sau bước đầu là phụ âm ㄴ hoặcㅁ thì patchim <ㄱ, ㄷ, ㅂ> sẽ biến thành <ㅇ, ㄴ, ㅁ>. Cụ thể như sau:

(ㄱ, ㄲ, ㅋ, ㄳ, ㄺ)⇒ㅇ
(ㄷ,ㅅ,ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ)⇒ ㄴ
(ㅂ, ㅍ, ㄼ, ㄿ, ㅄ)⇒ ㅁ

Ví dụ:

학년 <항년> 한국말 <한궁말> 작년 <장년> 국물 <궁물>닫는 <단는> 있는 <인는> 콧물 <콘물> 놓는 <놓는>없는 <엄는> 밥 먹어 <밤 머거> 합니다 <함니다>

2. <ㅁ, ㅇ> + ㄹ ⇒ <ㅁ, ㅇ> + ㄴ

Nếu âm huyết phía trước kết thúc bằng patchim <ㅁ, ㅇ>, âm máu phía sau ban đầu bằng phụ âm ‘ㄹ’ thì phụ âm ㄹ sẽ trở thành ㄴ.

Ví dụ:

침략 <침냑> 심리 <심니> 음료수 <음뇨수>강릉 <강능> 대통령 <대통녕> 정류장 <정뉴장>

3. <ㄱ, ㅂ> + ㄹ ⇒ <ㄱ, ㅂ> + ㄴ

Nếu âm tiết phía trước ngừng bằng patchim <ㄱ, ㅂ>, âm huyết phía sau bắt đầu bằng phụ âm ‘ㄹ’ thì phụ âm ㄹ cũng sẽ biến thành ㄴ.

Ví dụ:

석류 <석뉴  성뉴> 대학로 <대학노 대항노>협력 <협녁 혐녁> 컵라면 <컵나면 컴나면>

Quy tắc 4: Trọng âm hóa (경음화)

1. <ㄱ, ㄷ,ㅂ> + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ ⇒ <ㄱ, ㄷ,ㅂ> +ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm ngày tiết phía trước kết thúc là patchim <ㄱ, ㄷ, ㅂ>, âm tiết phía sau bước đầu bằng những phụ âmㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ thì các phụ âm này sẽ biến thành phụ âm căng của nó.

Ví dụ:

국밥 <국빱> 닭장 <닥짱> 식당 <식땅>있던 <읻떤> 꽃다발 <꼳따발> 낯설다 <낟썰다>옆집 <엽찝> 값지다 <갑찌다> 밥솥 <밥쏟>

2. <ㄴ,ㅁ> + ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ ⇒ <ㄴ,ㅁ> + ㄲ, ㄸ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm ngày tiết phía trước kết thúc bằng patchim ㄴ/ ㅁ, âm máu phía sau ban đầu bằng các phụ âmㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ thì các phụ âm này sẽ chuyển đổi thành phụ âm căng của nó.

Xem thêm: Bài Tập Cân Bằng Hóa Học Lớp 8 Có Đáp Án, Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học 8

Ví dụ:

신고 <신꼬> 앉고 <안꼬> 얹다 <언따>더듬지 <더듬찌> 닮고 <담꼬> 젊지 <점찌>

3. ㄹ + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ ⇒ ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm máu phía trước kết thúc bằng patchim ㄹ, âm ngày tiết phía sau bắt đầu bằng những phụ âm ㄷ, ㅅ, ㅈ thì các phụ âm này sẽ biến đổi thành phụ âm căng của nó.

Ví dụ:

갈등 <갈뜽> 발전 <발쩐> 절도<절또> 몰상식 <몰쌍식>할 것을 <할꺼슬> 만날 사람 <만날 싸람> 할수록 <할쑤록> 갈 데가 <갈 떼가>

Quy tắc 5: nhảy hơi hóa (격음화)

1. 받침 ㅎ+ ㄱ, ㄷ, ㅈ ⇒ ㅋ, ㅌ, ㅊ

Âm huyết phía trước hoàn thành bằng patchim ㅎ, âm tiết phía sau ban đầu bằng các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅈ thì những phụ âm này sẽ trở thành phụ âm bật hơi của nó (ㅋ, ㅌ, ㅊ).

Ví dụ:

놓고 <노코> 닳지 <달치> 쌓지 <싸치> 많다 <만타>

2. 받침 ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ + ㅎ ⇒ ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ

Âm ngày tiết phía trước dứt bằng patchimㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ, âm huyết phía sau bước đầu bằng phụ âm ㅎ thì phụ âm ㅎ đã phát âm thành ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ.

Ví dụ:

먹히다 <머키다> 밝히다 <발키다> 넓히다 <널피다>복잡하다 <복짜파다> 옷 한 벌 <오탄벌> 숱하다 <수타다>

Quy tắc 6: Vòm âm hóa (구개음화)

1. ㄷ,ㅌ + 이 ⇒ 지, 치

Âm máu phía trước hoàn thành bằng patchim ㄷ, ㅌ, âm tiết phía sau là nguyên âm 이 thì nguyên âm 이 đã đọc thành 지, 치.

Ví dụ:

같이 <가치> 국이 < 구지> 끝이 <끄치> 해돋이 <해도지>

2. ㄷ, ㅌ + 히 ⇒ 치

Âm huyết phía trước hoàn thành bằng patchim ㄷ, ㅌ, âm tiết phía sau là âm huyết 히 thì 히sẽ hiểu thành 치.

Ví dụ:

핥이다 <할치다> 걷히다 < 거치다> 닫히다 <다치다>

Quy tắc 7: Giản lược (‘탈락)

Nếu âm máu phía trước kết thúc bằng phụ âm cuối ㅎ cùng âm huyết phía sau ban đầu bằng nguyên âm thì ㅎ bị thay đổi âm câm.

Xem thêm: #11 Cách Làm Hết Nghẹt Mũi Nhanh Chóng, Hiệu Quả, 7 Cách Trị Nghẹt Mũi Cấp Tốc Tại Nhà

Ví dụ:

좋아요 <조아요> 놓아요 <노아요> 넣어요 <너어요>

Quy tắc 8: Thêm ㄴ (‘ㄴ’첨가)

Nếu trường đoản cú ghép (단어+단어) hoặc từ tạo nên (접두사+단어/ 단어 +접미사) bao gồm từ phía trước chấm dứt là 1 phụ âm cùng theo sau là từ hoặc tiếp vị ngữ bắt đầu bằng những âm máu sau 이, 야, 여, 요, 유 thì đã thêm ‘ㄴ’ vào trước những âm tiết chính là phát âm thành 니, 냐, 녀, 뇨, 뉴.

Ví dụ:

꽃잎 <꽃닙 ⇒ 꼰닙> 내복약 <내복냑 ⇒ 내봉냑> 깻잎 <깻닙 ⇒ 깬닙>담요 <담뇨> 신여성 <신녀성> 백뿐-율 <백뿐뉼>서울역 <서울녁 ⇒ 서울력> 스물여섯 <스물려섯> 물약 <물략>

Quy tắc 9: bí quyết phát âm (‘발음)

1. Đọc là 의 : khi 의 đứng làm việc vị trí đầu tiên trong từ

Ví dụ:

의자 <의자> 의사 <의사> 의견 <의견> 의미 <의미>

2. Đọc là 이 : khi 의 đứng ở vị trí thứ 2 trở đi trong từ

Ví dụ:

주의 <주이> 회의 <회이> 동의 <동이>

3. Đọc là 에 : lúc 의 có nghĩa là “của” (sở hữu cách)

Ví dụ:

언니의 가방 <언니에 가방> 어머니의 안경 <어머니에 안경>

thaihungtea.vn vừa share với chúng ta 9 vẻ ngoài phát âm tiếng Hàn chuẩn nhất phần lớn thời đại. Hi vọng những nguyên tắc trên có thể giúp các bạn phát âm giờ đồng hồ Hàn chuẩn chỉnh xác hơn và nhanh chóng đoạt được được ngôn từ nhé!

Tổng hòa hợp bởi: thaihungtea.vn Team

LIÊN HỆ NGAY