Phiếu Đánh Giá Chuẩn Hiệu Trưởng

     

Biên bạn dạng đóng góp chủ kiến cho hiệu trưởng : Biên phiên bản họp tiến công giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có 2 mẫu, được lập ra nhằm mục tiêu thống kê đưa ra số liệu xếp các loại hiệu trưởng, hiệu phó dịp cuối năm học 2019 – 2020. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài xích viết: hãy xem thêm với CNTA nhé.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá chuẩn hiệu trưởng

*

Video biên phiên bản đóng góp chủ kiến cho hiệu trưởng

Mẫu nhận xét đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó – chủng loại 1

Tải về bạn dạng nhận xét đánh giá giáo viên của hiệu trưởng

SỞ GD& ĐT ………………. TRƯỜNG ………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM Độc lập – tự do thoải mái – niềm hạnh phúc ———o0o——–
Số: /BB-…. ………, ngày … mon … năm 20…
BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 20…-20…

Hôm nay vào khoảng ….. Tiếng ….., ngày …./…/20…, tại Trường ……………. Tổ chức họp tấn công giá, xếp loại HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng năm học tập 20…-20….

I. THÀNH PHẦN:

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cơ hữu của trường: ……….. Người; vắng: ………………

– Lý do:……………………………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG:

Ông (bà): ………………………………………………………..: ; Hiệu trưởng.

a) Triển khai những văn bản chỉ đạo bao gồm liên quan về hướng dẫn đánh giá HT, PHT theo chuẩn chỉnh hiệu trưởng gồm:

– Thông bốn 29/BGDĐT;

b) thai Ban kiểm phiếu: …………., TBTTND (Trưởng ban); Ô…………………… (Ủy viên).

c) Trình tự triển khai đánh giá, xếp loại:

– HT, PHT trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự tấn công giá.

– CB, GV, NV cơ hữu đóng góp ý kiến, tham gia review HT với ghi điểm, thừa nhận xét, đánh giá vào Phiếu GV, CB, NV tham gia nhận xét HT, PHT.

– Ban kiểm phiếu kiểm con số phiếu tiến công giá, thông báo trước cơ quan con số phiếu và bàn giao cho công đoàn.

– Thư ký triển khai ghi biên bản và thông qua biên bản góp ý reviews tại cuộc họp.

Tiến hành tấn công giá, xếp loại

Đánh giá, xếp nhiều loại ông (bà) …………………………………………………., Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cung cấp ủy Đảng.

– Ông (bà) ……………………………..trình bày ngôn từ Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu hiệu trưởng tự reviews kèm theo).

– các ý kiến đóng góp góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

+Nhược: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

– số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia review HT, PHT : ………; chuyển giao cho ông (bà): …… đại diện thay mặt công đoàn.

Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………., p Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp cho ủy Đảng.

– Ông (bà) ……………………………..trình bày văn bản Phiếu phó hiệu trưởng tự tấn công giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự review kèm theo).

– những ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

+Nhược: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

– con số Phiếu GV, CB, NV tham gia review HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ………… đại diện thay mặt công đoàn.

Đánh giá, xếp các loại ông (bà) ……………………………….………………., p. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cung cấp ủy Đảng.

– Ông (bà) ……………………………..trình bày câu chữ Phiếu phó hiệu trưởng tự tiến công giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự review kèm theo).

– các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

+ Nhược: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

– con số Phiếu GV, CB, NV tham gia reviews HT, PHT : ………; chuyển nhượng bàn giao cho ông (bà): ………… thay mặt công đoàn.

Cuộc họp dứt vào hồi:……..h ……. Cùng ngày. Biên bạn dạng được trải qua thống tuyệt nhất với nội dung trên.

THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nhận phiếu)

Mẫu dấn xét reviews hiệu trưởng, hiệu phó – mẫu mã 2

PHÒNG GD&ĐT………… TRƯỜNG…………Số: …………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

………, ngày ……..tháng ……năm………..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG V/v tiến công giá, xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn chỉnh Phó Hiệu trưởng và chuẩn giáo viên năm học tập ………..

I. THỜI GIAN:

1 ngày (Từ ……đến ………. Ngày ……….).

Xem thêm: Mẫu Thư Mời Hợp Tác Kinh Doanh Năm 2022, Mẫu Thư Mời Hợp Tác Kinh Doanh Thuyết Phục Nhất

II. ĐỊA ĐIỂM

Phòng hội đồng bên trường quần thể Trung Tâm

III. THÀNH PHẦN

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: …..đ/c

Có mặt: …..đ/c – vắng mặt: …… có vì sao nghỉ bầu sản

Chủ tọa: Đ/c ……..- Hiệu trưởng.

Thư ký: Đ/c ………………. Thư cam kết hội đồng – thầy giáo phụ trách trình độ khối Giáo dục.

IV. NỘI DUNG

* Đánh giá, xếp một số loại CBQL, GV theo chuẩn chỉnh Hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên:

1. Đ/c …………. – Hiệu trưởng – chủ tọa – thông qua các văn phiên bản hướng dẫn về câu hỏi Đánh giá, xếp các loại CBQL, GV theo chuẩn chỉnh Hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó và chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.

a. Đánh giá, xếp các loại giáo viên theo Chuẩn: Quyết định số…………………….

c. Đánh giá chỉ xếp nhiều loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn:Công văn số……….ngày ………..của bộ GD&ĐT về phía dẫn reviews xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, rộng rãi và phó tổng giám đốc trung tâm GDTX.

2. Đánh giá chỉ CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng: (Đ/c …………. – Phó Hiệu trưởng công ty trì)

– Đ/c ………… – Hiệu trưởng đọc bản tự nhận xét quá trình công tác năm học tập ……..trước hội nghị.

– Đ/c Nguyễn Thị Mai – Phó Hiệu trưởng lấy chủ kiến của CB-GV-NV toàn trường nhấn xét cho bạn dạng tự đánh giá của đ/c Hiệu trưởng:

* Ý kiến đ/c Kiều Thị Hằng (GV lớp …..):

Đ/c ……là người cai quản có tận tâm với nghề, bao gồm phẩm chất đạo đức tốt, có lối sinh sống lành mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có ý thức trách nhiệm cao. Trong những năm học đồng chí đã bao gồm rất nhiều cố gắng để thành lập trường đạt chuẩn Quốc gia, đồng thời đã làm chủ rất ngặt nghèo công tác CS&GD trẻ con của GV-NV trong nhà trường, sẽ tham mưu giỏi với cấp trên nhằm xin ngân sách đầu tư XD trường, trang bị, bán buôn được không thiếu đồ dùng trang thiết bị tiến bộ cho các lớp cùng nhà trường, đã làm tốt công tác XHH nhằm XD môi trường thiên nhiên cảnh quan tiền sư phạm đầy đủ cho những cháu ở các khu, được cán bộ và nhân dân cùng phụ huynh tin tưởng. Unique CS&GD trong phòng trường trong những năm học ……… đạt được rất nhiều thành tích cao đối với năm học cũ.

Đ/c kiến nghị cấp bên trên xếp nhiều loại đ/c ……..Đạt loại: Xuất sắc.

* Ý loài kiến đ/c ………….(GVPT chuyên môn tổ GD):

Đ/c ……..là một Hiệu trưởng có ý thức trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm cho và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đ/c luôn gần gũi, xem xét chị em, trong thời điểm học đ/c đã có không ít ý tưởng và ý tưởng mới để mang phong trào của phòng trường đi lên. Đặc biệt là công tác XD môi trường học tập rước trẻ là trung Tâm.

Đ/c ý kiến đề xuất cấp bên trên xếp nhiều loại đ/c ……..đạt loại: Xuất sắc.

* Ý loài kiến đ/c ……….(Tổ trưởng khu vực Quảng Minh):

Trong công tác cai quản chỉ đạo, đồng chí ……..luôn là tấm gương cho người mẹ noi theo, luôn xem xét tâm tư, nguyện vọng của chị ấy em, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt những mẹ có hoàn cảnh khó khăn quan trọng trong công ty trường đ/c luôn luôn gần gũi, quan tâm, cổ vũ không những bằng cả tinh thần và cả vật chất để bà bầu yên công tác hơn.

Đồng chí Hằng cũng kiến nghị cấp bên trên XL bạn hữu ……đạt loại: Xuất sắc.

* Ý kiến của những thành viên sót lại trong hội nghị:

Đều nhất trí với những chủ ý đã phát biểu trong họp báo hội nghị và đều ý kiến đề nghị cấp bên trên xếp một số loại đ/c Thủy đạt loại: Xuất sắc.

3. Mang ý kiến đánh giá xếp nhiều loại Phó Hiệu trưởng:(Đ/c ………- nhà trì).

Đồng chí ………..– đọc bản tự reviews quá trình công tác trong thời hạn học …….của bản thân.

– Đ/c ……….. – Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho phiên bản tự review của Đ/c ………….

* Ý kiến đ/c ……….: Đ/c …….có ý thức trách nhiệm, thân mật trong công tác, luôn tạo điều kiện để giúp đỡ đỡ bà bầu GV,NV vào trường, có ý thức học hỏi để nâng cấp trình độ tay nghề.

Đ/c đề nghị xếp một số loại ……đạt loại: Xuất sắc.

* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại trong hội nghị: Cũng mọi nhất trí với ý kiến của đ/c …… vẫn phát biểu và hầu như nhất trí ý kiến đề nghị xếp loại bạn hữu ……..đạt loại: Xuất sắc.

4. Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV:

* Đồng chí ……..- Hiệu trưởng: Thông qua trước hội nghị về câu hỏi lấy chủ kiến phát biểu, đóng góp góp chủ ý và xếp loại của những thành viên vào Hội đồng đơn vị trường là để ban giám hiệu tham khảo, còn công dụng đánh giá xếp loại cuối cùng về chuẩn chỉnh GVMN sẽ vì chưng Hiệu trưởng quyết định.

Đ/c Hiệu trưởng sẽ yêu cầu các bằng hữu tổ trưởng những khối theo lần lượt thông qua kết quả tự nhận xét và kết quả đánh giá bán xếp nhiều loại của tổ về chuẩn chỉnh GVMN. Sau đó ban giám hiệu hội ý để thống tuyệt nhất xếp các loại từng giáo viên theo các tiêu chuẩn đã quy định trong các văn bạn dạng hướng dẫn của các cấp.

Căn cứ vào công dụng XLGV của từng tổ, Hiệu trưởng sẽ thông qua công dụng XL chuẩn nghề nghiệp GVMN ví dụ đối với từng GV rõ ràng như sau:

Tổng số GV được đánh giá: …….đ/c

– Đối với GV biên chế: Tổng …….đ/c

+ Đạt các loại xuất sắc: ………đ/c;

+ Đạt nhiều loại khá: ……..đ/c.

+ Đạt một số loại TB: …….đ/c.

– Đối với GV hợp đồng: Tổng ………đ/c

+ Đạt các loại xuất sắc: ……….đ/c;

+ Đạt các loại khá: 0 đ/c;

+ Đạt một số loại TB: 0 đ/c.

Xem thêm: Cách Viết Kí Tự Đặc Biệt Trên Bàn Phím Có Kí Tự Đặc Biệt Trên Bàn Phím

5. Đ/c …………. – Hiệu trưởng kết luận và yêu cầu thư ký trải qua biên bản của họp báo hội nghị trước tổng thể CB,GV,NV:

Biên phiên bản được trải qua tại hội nghị hồi …….ngày …….. được 100% thành viên có mặt trong họp báo hội nghị nhất trí với mọi nội dung của biên bản và không ai có chủ kiến nào khác.