Mẫu phiếu xuất kho bằng excel

     

*


*
*
*

chủng loại phiếu xuất kho tiên tiến nhất năm 2019

Tải mẫu phiếu xuất kho tiên tiến nhất năm 2019 file word với file excel

Phiếu xuất kho dùng để triển khai gì

Mẫu phiếu xuất kho dùng để làm theo dõi ngặt nghèo số lượng đồ gia dụng tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng vào doanh nghiệp,Phiếu xuất kho cần sử dụng làm địa thế căn cứ để hạch toán chi tiêu sản xuất, tính ngân sách sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra vấn đề sử dụng, tiến hành định mức tiêu hao vật tư.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu xuất kho bằng excel

*

Cách ghi chủng loại phiếu xuất kho

1. Ghi rõ: bọn họ tên tín đồ nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; vì sao xuất kho với kho xuất đồ gia dụng tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hoá lúc lập phiếu xuất kho.

Ghi số thiết bị tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của thiết bị tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hoá vào cột A, B, C, D:Ghi con số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hoá theo yêu cầu xuất kho của tín đồ (bộ phận) thực hiện vào Cột 1:Thủ kho ghi số lượng thực tiễn xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ hoàn toàn có thể bằng hoặc ít hơn con số yêu cầu) vào Cột 2Ghi đối kháng giá (tuỳ theo cách thức hạch toán của doanh nghiệp) và tính thành tiền giấy từng một số loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3) vào cột 3, 4:Ghi tổng số tài chính số đồ gia dụng tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tiễn đã xuất kho vào trong dòng Cộng:Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho cái “Tổng số tiền viết bởi chữ”:

2. Ghi rõ thương hiệu của đơn vị chức năng trên góc phía trái của Phiếu xuất kho (hoặc đóng góp dấu 1-1 vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ đồ dùng tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hoá và một kho sử dụng cho một đối tượng người dùng hạch toán ngân sách hoặc thuộc một mục tiêu sử dụng.

3. Các bộ phận xin lĩnh hoặc do phần tử quản lý, bộ phận kho lập phiếu xuất kho (tuỳ theo tổ chức thống trị và hiệ tượng của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy carbon viết 1 lần). Sau khoản thời gian lập phiếu xong, fan lập phiếu và kế toán trưởng ký xong xuôi chuyển đến giám đốc hoặc bạn được uỷ quyền để ý (ghi rõ chúng ta tên) giao cho người nhận vắt phiếu xuống kho để nhận hàng. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho cùng cùng tín đồ nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ bọn họ tên):

Liên 1: lưu lại ở thành phần lập phiếu.Liên 2: chủ kho giữ nhằm ghi vào thẻ kho và tiếp nối chuyển đến kế toán nhằm kế toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán.Liên 3: bạn nhận trang bị tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa giữ nhằm theo dõi ở bộ phận sử dụng.

Mẫu phiếu xuất kho mẫu

Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tứ số 200/2014/TT-BTC

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày.....tháng.....năm ......

Nợ .........................

Số: ...................................

Xem thêm: 5 Bước Rửa Mặt Cho Trẻ Mầm Non Đúng Các Bước Lau Mặt Cho Trẻ Mầm Non

Có .........................

- Họ cùng tên fan nhận hàng: ...................... Địa chỉ (bộ phận)........................

- vì sao xuất kho: ..............................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ...................................

S

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

Đơn

Số lượng

T

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

sản phẩm, mặt hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x


- Tổng số tiền (viết bằng chữ):..........................................................................

- Số triệu chứng từ gốc kèm theo:.............................................................................

Xem thêm: Thực Đơn Cỗ Giỗ Mùa Hè Cho Các Nàng Dâu Trổ Tài, Các Món Cỗ Ngon Mùa Hè Cho Các Nàng Dâu Trổ Tài

Ngày .... Tháng ....năm...

Người lập

Người dấn

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu

(Ký, chúng ta tên)

hàng

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Hoặc thành phần có nhu yếu nhập)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu mã phiếu xuất kho tiên tiến nhất năm 2019

Tải tệp tin word mẫu phiếu xuất kho: tải về tại đây