MẪU HỢP ĐỒNG SONG NGỮ ANH VIỆT

     
1 chủng loại hợp đồng tiếng Anh những loại chị ngày tiết tại đây:1.1 Tổng hợp đầy đủ mẫu hợp đồng giờ đồng hồ anh song ngữ
*
Tổng hợp các mẫu hợp đồng giờ anh song ngữ

Mẫu thích hợp đồng giờ Anh các loại chị huyết tại đây:

0/ mẫu mã hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh cá nhân, công ty Tải xuống

1/ mẫu mã hợp đồng mua bán hàng hóa giờ đồng hồ Anh cài xuống

2/ mẫu mã hợp đồng mua bán hàng hóa tuy nhiên ngữ Anh – Việt (mẫu 2).Tải xuống

3/ mẫu hợp đồng mến mại tuy nhiên ngữ Anh – Việt cài xuống

4/ mẫu biên bạn dạng bàn giao nhà/căn hộ đến thuê tuy nhiên ngữ Anh/Việt cài đặt xuống

5/ đúng theo đồng chuyển nhượng phần góp vốn( contract on transfer of shares). Mua xuống

6/ chủng loại hợp đồng bảo mật NDA (Non – Disclosure Agreement) song ngữ. Cài xuống

7/ mẫu mã hợp đồng thuê đơn vị ở tuy vậy ngữ Anh-Việt.Tải xuống

8/ chủng loại hợp đồng thuê nhà/căn hộ thông thường cư song ngữ (mẫu 2).Tải xuống

9/ mẫu mã hợp đồng lao động tuy nhiên ngữ Anh-Việt. Thiết lập xuống

Tổng hợp những mẫu hòa hợp đồng giờ đồng hồ anh tuy nhiên ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúcIndependence – Freedom – Happiness==== * ====

HỢP ĐỒNG mua BÁNPURCHASE và SALE CONTRACTSố: …. /SV/ HĐMBNo.: …. /SV/ HDMB

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, trên ……………….., công ty chúng tôi gồmToday, dated … … …… , at ………………………, we are:

I- BÊN download (Sau đây gọi tắt là bên A): dịch hợp đồng quý phái tiếng anh

I- BUYER (Hereinafter referred lớn as các buổi party A):

I- BÊN BÁN (Sau đây call tắt là bên B):

II- SELLER (Hereinafter referred to lớn as các buổi party B):

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – GIÁ CẢARTICLE 1: NAME OF GOODS – QUANTITY – PRICE

Bên A thi công mẫu thành phầm gửi cho bên B, bên B xin chào vải theo như đúng yêu cầu cấu tạo từ chất vải của bên A sẽ yêu mong và mặt A ký xác nhận mẫu vải sử dụng để may sản phẩm cho bên B, làm địa thế căn cứ để cung ứng theo mẫu mã của mặt AParty A shall kiến thiết the hàng hóa sample và send it to buổi tiệc nhỏ B. Party B shall offer the fabrics as required by buổi tiệc nhỏ A and tiệc nhỏ A shall sign the fabric sample lớn be used lớn make the hàng hóa for buổi tiệc nhỏ B as a basis for production according lớn the sample of tiệc ngọt A.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng song ngữ anh việt

Bên B chịu đựng trách nhiệm hoàn toàn về qui cách chất lượng hàng hoá – được căn cứ theo mẫu đã xin chào nêu trên. Bên A được quyền thông báo bằng văn bạn dạng cho bên B về số lượng sản phẩm không đạt unique (nếu có: như bị loang màu, thiếu thốn sợi, bẩn…), và phía 2 bên cùng trao đổi giải pháp xử lý tương xứng và công dụng nhất (như sửa chữa, đổi, trả…).Party B shall be fully responsible for the specification and quality of goods – based on the sample mentioned above. Các buổi tiệc nhỏ A shall have the right to notify buổi tiệc ngọt B in writing of the quantity of products which fail to meet unique requirements (if any, such as patchy color, lack of fiber, dirty cloth, etc.), and the two parties shall discuss to find the most appropriate và effective solution (such as repair, exchange, return, etc.).Những mẫu hợp đồng giờ đồng hồ anh tuy vậy ngữ

ĐIỀU 2: thời hạn – Địa điểm – cách làm giao thừa nhận Dịch hợp đồng sang tiếng Nhật

ARTICLE 2: Time – Location – Method of delivery

Thời gian giao hàng: mặt B ship hàng cho bên A đúng 30 ngày kể từ ngày cả 2 bên ký xác thực mẫu đối (sản phẩm sẽ đóng gói bao bì).Time of delivery: buổi tiệc nhỏ B shall deliver goods to buổi tiệc ngọt A within 30 days from the date on which the parties sign the reference sample (packaged products).Địa điểm và phương thức giao nhận: bên B phục vụ cho mặt A trên Cảng xuất hàng hcm theo đk FOB.Place & method of delivery: buổi tiệc nhỏ B shall deliver goods to buổi tiệc ngọt A at Ho đưa ra Minh Port according lớn FOB conditions.Chứng từ chuyển động yêu cầu cho mỗi đợt giao hàngHoá đối kháng GTGT: 01 phiên bản chínhPhiếu đóng góp gói: 01 bản chính với 02 bạn dạng photoShipping documents required for each shipmentVat invoice: 01 originalPacking list: 01 original và 02 copies

ĐIỀU 3: Thanh toánARTICLE 3: Payment

Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng được chia làm 02 đợt:Payment shall be made by ngân hàng transfer in 02 installments:

Đợt 1: bên A thanh toán giao dịch cho bên B một nửa tổng cực hiếm hợp đồng sau khi Hợp đồng được ký.1st installment: buổi tiệc ngọt A shall pay 1/2 of the total contract value to tiệc nhỏ B after the contract is signed.

Xem thêm: Cách Đổi Tên Facebook Không Phải Tên Thật, Cách Đổi Tên Facebook Không Phải Dùng Tên Thật

Đợt 2: mặt A thanh toán cho mặt B số tiền 1/2 tổng cực hiếm hợp đồng sót lại ngay trước khi xuất hàng.2nd installment: tiệc ngọt A shall pay the remaining một nửa of the total contract value to buổi tiệc nhỏ B just before delivery.

ĐIỀU 4: Điều khoản thông thường dịch hợp đồng lịch sự tiếng trungARTICLE 4: General terms

Các tranh chấp phát sinh từ hoặc có tương quan đến thích hợp đồng này, sẽ được những bên thương lượng giải quyết và xử lý trên tinh thần hợp tác trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tạo nên tranh chấp. Sau thời hạn đó nếu xử lý qua hiệp thương không đống ý yêu cầu các bên, thì những bên tất cả quyền khởi khiếu nại tại Toà án nhân dân tất cả thẩm quyền theo mức sử dụng của pháp luật để giải quyết vụ việc. Quyết định của Toà án là cuối cùng, buộc các bên nên thực hiện.Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be settled by the parties in a spirit of cooperation within 01 month from the date on which the dispute arises. After that, if no agreement can be reached by the parties, either các buổi party shall have the right to refer the dispute to the competent People’s Court in accordance with the provisions of law for settlement. The decision of the court shall be final and binding on the parties.Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 phiên bản có cực hiếm pháp lý hệt nhau để thực hiện.This contract is made in 02 original copies. Each các buổi tiệc nhỏ keeps 01 copy with equal legality for implementation.Hợp đồng sau khoản thời gian được hai bên thực hiện, nếu không có khiếu nại hoặc tranh chấp, xem như đã có được thanh lý.

Xem thêm: Ghim Trên Hình Ảnh Hoạt Hình Tình Yêu Ngọt Ngào, Lãng Mạn, Dễ Thương Đẹp Nhất

The contract, after the implementation of the two parties, if there are no complaints or disputes, shall be deemed liquidated.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN BREPRESENTATIVE OF buổi tiệc nhỏ A REPRESENTATIVE OF buổi tiệc nhỏ B