Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

     

Dưới đây là mẫu CM3 phát hành theo QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11) trình diễn về Đơn ý kiến đề xuất cấp chứng minh nhân dân trong gần như trường hợp cung cấp mới, cấp cho đổi hoặc cung cấp lại để chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - hạnh phúc

----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: Công an………………………………………………...............

Tên tôi là:......................................................... Nam/nữ…................................

Tên điện thoại tư vấn khác:.............................................. .....................................................................


Sinh ngày …......./…….../……………; Nguyên quán:.......................................................

.................................................................... ....................................................................

Nơi ĐKHK hay trú:……………………… ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

Họ tên cha:................................................... ....................................................................

Họ tên mẹ:................................................... ....................................................................

Sổ hộ khẩu số:…………………………… tập:……………… tờ:……………….…………..

Tôi xin được cấp giấy CMND, lý do: (cấp mới, cung cấp đổi, cấp lại)…………………………

.................................................................... ....................................................................


.................................................................... ....................................................................

Tôi xin cam kết lời khai trên là đúng sự thật.

Xem thêm: Buồn Bực Chân Tay Khi Ngủ - Buồn Bực Chân Tay Là Bị Bệnh Gì

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN..............................

(Phường/xã/thị trấn địa điểm ĐKHK hay trú)Chứng nhận ông, bà: ......................................................................................................Sinh ngày .......... Tháng .......... Năm .............Đăng ký kết thường trú tại: ................................................................................................Ngày ......... Mon ........ Năm 200....Trưởng Công an buôn bản ........................(Ký tên, đóng góp dấu)

Ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Họ tên: ................................................ ....................................................................

Sinh ngày ......... Tháng .......... Năm .......... Tại: .......................................................

Nơi ĐKHK thường xuyên trú: .............................................................................................

Họ tên cha: .......................................... Họ tên mẹ: ................................................


Đã được cấp cho CMND số ............................. Ngày ........ Mon ........ Năm ................

Tại: C.A ............................................... ...................................................................

Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ

Qua tra cứu trong tàng thư công ty chúng tôi thấy: ............................................................

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

Xem thêm: Đèn Bàn Làm Việc Giám Đốc Cao Cấp Nhất, Top 9 Đèn Bàn Làm Việc Giám Đốc

.................................................................... ....................................................................