Mẫu 2c sơ yếu lý lịch cán bộ công chức

     

Hiện nay, mẫu mã Sơ yếu ớt lý kế hoạch cán bộ, công chức tiên tiến nhất là mẫu mã 2C-BNV/2008 được ban hành kèm theo quyết định 02/2008/QĐ-BNV.

Bạn đang xem: Mẫu 2c sơ yếu lý lịch cán bộ công chức


Mẫu Sơ yếu ớt lý kế hoạch cán bộ, công chức mới nhất

Cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền làm chủ CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………………………….

2) tên gọi khác:………………………………………………………

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, giới tính (nam, nữ): …………

4) địa điểm sinh: làng ……………, thị xã …………, tỉnh ………………

5) Quê quán: làng …….…… , thị trấn …………, tỉnh ………………

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: …………………………….

8) Nơi đk bộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

(Số nhà, mặt đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) khu vực ở hiện tại nay: …………………………………………………………………….

(Số nhà, mặt đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ……………………………………………….

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, ban ngành tuyển dụng: …………………………….

12) phục vụ (chức danh) hiện nay tại: …………………………………………………….

(Về cơ quan ban ngành hoặc Đảng, đoàn thể, bao gồm cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) các bước chính được giao: ……………………………………………………….

14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: ……………….

Bậc lương:…………..…, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/20…,

Phụ cấp chức vụ:……………., Phụ cấp khác: ………………………………………...

15.1- trình độ giáo dục phổ biến (đã xuất sắc nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):…………….

15.2- chuyên môn chuyên môn cao nhất:………………………………………………….

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý bên nước:……………………

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp cho và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,..)

15.5- ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học: ……………………………….

Xem thêm: Gửi Bưu Phẩm Sai Số Điện Thoại : Vnpost, Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh

(Tên nước ngoài ngữ + trình độ chuyên môn A, B, C, D......) (Trình độ A, B, C,.......)

16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội: ………………………………………….

(Ngày gia nhập tổ chức: Đoàn, Hội,..... Và làm việc gì trong tổ chức triển khai đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:……

19) danh hiệu được phong khuyến mãi cao duy nhất ……………………………………………..

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sỹ nhân dân và ưu tú, …)

20) sở trường công tác: ………………………………………………………………..

21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật: ………………………………….

(Hình thức cao nhất, năm nào)

(về đảng, chính quyền, đoàn thể hiệ tượng cao nhất, năm nào)

23) chứng trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, cân nặng:….kg, nhóm máu:………….

24) Là mến binh hạng: …./……, Là con mái ấm gia đình chính sách: ……………………..

(Con thương binh, nhỏ liệt sĩ, tín đồ nhiễm chất độc hại da cam Dioxin)

25) Số chứng tỏ nhân dân: ………………………………….Ngày cấp: …/…/……

26) Số sổ BHXH: ……………………………………………………………………...

27) Đào tạo, tu dưỡng về siêng môn, nghiệp vụ, lý luận bao gồm trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, hội chứng chỉ, trình độ chuyên môn gì

…/……-…/……

…/……-…/……

Ghi chú: bề ngoài đào tạo: chủ yếu quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............

28) bắt tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm mang đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức triển khai xã hội), nhắc cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......

29) Đặc điểm kế hoạch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù túng (từ tháng ngày năm nào mang lại ngày mon năm nào, sinh sống đâu), sẽ khai báo đến ai, những vụ việc gì? phiên bản thân có làm việc trong cơ chế cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....):............................

- gia nhập hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, ghê tế, xóm hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, để trụ sở ở đâu .........?): ...............

- gồm thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, các bạn em ruột) ở nước ngoài (làm gì, showroom ........)?..................................

Xem thêm: Mách Bạn 10 Cách Giới Thiệu Sản Phẩm Với Khách Hàng Hiệu Quả

30) quan hệ tình dục gia đình

a) Về phiên bản thân: Cha, Mẹ, vợ (hoặc chồng), các con, các bạn em ruột

Mối quan tiền hệ

Họ cùng tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác, học tập, địa điểm ở (trong, kế bên nước); thành viên các tổ chức chính trị - thôn hội ........)

a) về bên cạnh vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em em ruột

Mối quan lại hệ

Họ cùng tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác, học tập, địa điểm ở (trong, ngoại trừ nước); thành viên những tổ chức thiết yếu trị - làng mạc hội ........)

31) diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm

Mã ngạch/bậc

Hệ số lương

32) thừa nhận xét, nhận xét của cơ quan, đối chọi vị thống trị và sử dụng cán bộ, công chức

…………………………………………… ….………………………………………..

…………….Ngày… tháng… năm 20……