TOP 6 TRANG WEB HỌC TOÁN LỚP 1 ONLINE MIỄN PHÍ, HIỆU QUẢ NHẤT

     
Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn: ............................................Theo máy tự từ khủng đến bé: ............................................

Bạn đang xem: Top 6 trang web học toán lớp 1 online miễn phí, hiệu quả nhất

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo thiết bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn: ............................................Theo thiết bị tự từ phệ đến bé: ............................................

Bài 6. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo lắp thêm tự từ nhỏ xíu đến lớn: ..................................................

- Theo thứ tự từ mập đến bé:...................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo trang bị tự:

Từ bé bỏng đến lớn: .......................................................................

Từ phệ đến bé: .......................................................................

Chuyên đề 3: tìm kiếm số bự nhất, nhỏ xíu nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số khủng nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số to nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: những phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

Xem thêm: 25+ Mẫu Bánh Kỷ Niệm Ngày Cưới Đẹp Lãng Mạn Bán Chạy, Những Mẫu Bánh Kem Kỷ Niệm Ngày Cưới Đẹp Nhất

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán bao gồm lời văn

Bài 1. Viết phép tính mê say hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có vớ cả: ..... Quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính thích hợp.

a) Có:12 mẫu kẹo

Có tất cả: .... Chiếc kẹo?

b) Có: 9 bé lợn

Bán: 6 bé lợn

Còn lại: ..... Con lợn?

Bài 3. Viết phép tính say mê hợp.

a, Có: 6 trái cam

Cho đi: 3 trái cam

Tất cả có: .... Quả cam?

Có: 10 mẫu kẹo

Đã ăn: 4 mẫu kẹo

Còn lại: ..... Cái kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải vấn đề theo bắt tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có tất cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 chiếc kẹo

Rơi mất: 8 chiếc kẹo

Còn lại ….. Cái kẹo?

Bài 7.

Thùng thứ nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng thứ hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng có tất cả ….. Gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: 20 viên bi

Nam sót lại …….. Viên bi?

B. Tổng hòa hợp phiếu bài xích tập lớp 1

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, trường đoản cú 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng:

1, Số mập nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tức khắc sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, chúng ta Lan tất cả 2 cái cây bút chì, bà mẹ mua thêm cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây viết chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 tất cả …. Chục cùng …. đối chọi vị.

Số đôi mươi gồm …. Chục với …. Solo vị.

Số 17 có …. Chục cùng …. đối kháng vị.

Số 9 bao gồm …. Chục và …. Solo vị.

b, Số ….gồm 1 chục cùng 0 đối kháng vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 2 đối chọi vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 solo vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp đến xếp các số sẽ cho

a, Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn: …………………………………………….

b, Theo sản phẩm tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số biết rằng lấy số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được công dụng bằng 3?

Số bắt buộc tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một bé gà tất cả mấy chiếc chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số ngay thức thì trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, mẫu vẽ bên có mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam có 17 quyển vở, Nam mang đến em 2 quyển. Hỏi

Nam sót lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số tất cả 2 chục và 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính mê say hợp:

*

Bài 4:Tìm một vài biết rằng đem 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì sẽ ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

Xem thêm: Ảnh Học Vẽ Nhân Vật Hoạt Hình Dễ Thương, Lớp Vẽ Nhân Vật Hoạt Hình Tại Zweart

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu phù hợp để điền vào vị trí chấm 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: kết quả của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Ko chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn thẳng AB lâu năm 7 cm, đoạn thẳng CD dài 12cm. Hỏi cả hai đoạn trực tiếp dài bao nhiêu xăng - ti - mét?