Hợp đồng ngoại thương bằng tiếng anh

     
The language of this document shall be English. All of the documents of the Contract, correspondence, documentation herewith shall be made in English. The use of Vietnamese for such the documents, correspondence shall be only for the purpose of/ shall serve the purpose of translation and understanding of both parties.
*

* ngôn ngữ sử dụng trong tư liệu này là giờ đồng hồ Anh. Hầu như tài liệu, thư tín, bệnh từ liên quan đến vừa lòng đồng này sẽ được thiết kế bằng giờ đồng hồ Anh. Việc áp dụng tiếng Việt cho những tài liệu, hội chứng từ, thư tín đã chỉ vì mục tiêu dịch thuật, phát âm nghĩa đối với các bên.

Bạn đang xem: Hợp đồng ngoại thương bằng tiếng anh

The language of this document shall be English. All of the documents of the Contract, correspondence, documentation herewith shall be made in English. The use of Vietnamese for such the documents, correspondence shall be only for the purpose of/ shall serve the purpose of translation & understanding of both parties.

1. Người mua sẽ thông báo cho người bán biết ngẫu nhiên sự kiện thực tế nào tạo ra làm tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc thực thi tổng thể hay từng phần luật pháp của phù hợp đồng này; nếu 1 trong các hai mặt tham gia vào vừa lòng đồng này không triển khai được nhiệm vụ của chính bản thân mình theo vừa lòng đồng này thì bên đó sẽ thông báo cho vị trí kia biết về câu hỏi này trong thời hạn sớm nhất.

The Buyer shall notify the Seller of any events arising affecting directly or indirectly the performance of the provisions of this Contract/hereto in whole or in part or if either các buổi party hereto fails to perform his duties under this Contract, then such các buổi tiệc nhỏ shall give notice to lớn the other buổi tiệc ngọt thereof in the earliest time.

2. Chủ đầu tư chi tiêu sẽ bồi thường và miễn trách cho nhà thầu đối với, bao hàm nhưng không tinh giảm ở ngẫu nhiên thiệt hại giỏi sự tàn phá công trình hoặc công trình xây dựng phụ, hoặc vật tư hay thiết bị được coi là cần thiết cho công trình xây dựng mà vẫn được thực hiện hoặc dự tính sử dụng cho công trình.

The Employer shall compensate or save harmless the Contractor from và against, including but not limited khổng lồ any damage or destruction of the works or temporary works or materials or equipment, deemed necessary to have been used or intended to lớn be used for the works.

3. Ngẫu nhiên tranh chấp, bất đồng, xích míc hay biệt lập nào liên quan đến hay gây ra từ triển khai hợp đồng này mà không thể giải quyết được bởi thương lượng, câu hỏi hòa giải sẽ tiến hành chuyển mang lại và giải quyết và xử lý chung thẩm bởi một hội đồng trọng tài có 3 trọng tài viên cho phù hợp với luật lệ hòa giải với trọng tài của phòng Thương mại Quốc tế. Việc xử lý tranh chấp bằng trọng tài đã được thực hiện tại…Luật vận dụng là công cụ Việt Nam.

Any disputes and discrepancies, conflict or controvercies, disagreement relating khổng lồ or arising from performance of this Contract, which cannot be settled by informal negotiation, shall be referred to and finally settled by a Board of 3 arbitrators in conformity with the Rules of Conciliation and Arbitration by ICC, such arbitration shall take place… Applicable law shall be the law of VN.

4. Tín đồ bán khẳng định rằng sản phẩm hóa hỗ trợ sẽ không có khuyết tật hay lỗi về thiết kế, vật tứ và trình độ tay nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao dẫu vậy không vượt quá đôi mươi tháng kể từ ngày giao số hàng hóa này; tính mang đến thời hạn mau chóng hơn.

The Seller warrants that the Goods shall be không tính phí from any defects in designs, materials và workmanship within the period of 12 months since the date of signing the take-over certificate but not later trăng tròn months from the delivery date of the shipment, whichever is the earlier/ expires first.

5. Chủ thầu sẽ chịu trách nhiệm về bài toán khắc phục ngẫu nhiên khuyết tật nào trong thời hạn nhanh nhất có thể, gây ra từ khuyết tật trong thứ tư, trình độ tay nghề, thiết kế, trừ trường hợp kiến tạo do fan mua hỗ trợ hay qui định.

The Contractor shall be liable for making good, as soon as possible, any defects arising/resulted from material, workmanship and design (save the case of the designs provided/furnished or nominated by the Buyer)

6. Mọi trường hợp và sự cầm cố xảy ra sau thời điểm hợp đồng này phân phát huy hiệu lực hiện hành do những yếu tố thiên tai nằm bên cạnh tầm điều hành và kiểm soát của các bên, quan yếu tiên liệu được và ảnh hưởng trực sau đó việc thực thi cục bộ hay một trong những phần nghĩa vụ theo hợp đồng này sẽ được coi là Bất khả kháng

Any circumstances & events, which takes place/occurs/arises after the effective date of this Contract due to lớn natural incidence events/ factors beyond the reasonable control of the parties và unforeseeable, directly affecting the performance of this Contract shall be deemed force majeure event.

7. Trừ lúc có thỏa thuận hợp tác khác đi, rủi ro ro so với hàng hóa sẽ đưa từ mặt ủy thác qua bên trưng bày khi sản phẩm & hàng hóa hay bất kỳ phần nào của hàng hóa được xem như là đã giao hay chuẩn bị sẵn sàng giao mang đến bên trưng bày và hoặc hàng hóa hay một trong những phần hàng hóa đã được đặt sau sự định đoạt của bên phân phối.

Unless otherwise specified in this Contract, the risks lớn the goods shall pass from the Principle to the Distributor as soon as the goods or any parts thereof shall be deemed to lớn have been delivered or available khổng lồ be delivered khổng lồ the Distributor, and/or the goods or any parts thereof are to lớn be placed at the disposal of the Distributor.

8. Người buôn bán có trách nhiệm chuyển tải, ví như không triển khai được điều này, người buôn bán phải thông báo cho những người mua về bài toán đó và sắp xếp việc ship hàng sao mang lại phù hợp. Mọi ngân sách và thuế tương quan đến vận chuyển sản phẩm & hàng hóa đến cảng tp sài thành sẽ được tính cho người bán.

The Seller shall be liable for transhipment/transshipment. If the Seller fails to do so, the Seller shall notify the Buyer thereof and arrange for delivery in a proper manner. All cost, fees, charges, expenses, taxes related to/in connection with the transportation of the goods lớn the port off Saigon shall be for/to/at the Seller’s account.

9. Mặt A buộc phải bồi thường xuyên và giúp cho bên B được bồi thường đối với ngẫu nhiên thiệt hại, tồn thất hay trọng trách (dù cho rằng hình lao lý hay dân luật) mà bên B bắt buộc chịu do bài toán bên A phạm luật hợp đồng này, bao hàm cụ thể là:

- ngẫu nhiên hành vi xao nhãng giỏi sai phạm của các nhân viên hay đại lý của mặt A.

- vấn đề vi phạm ngẫu nhiên vấn đề nào tạo nên từ việc cung cấp hàng hóa dẫn tới sự việc thắng kiện của mặt thứ 3

Party A shall indemnify & keep các buổi tiệc nhỏ B indemnified from và against any compensation for or in respect of any losses, damage or liabilities (whether Civil Law or Criminal Law) incurred by party B attributable lớn the mặc định of this contract by các buổi tiệc nhỏ A, in particular:

- Any acts of negligence or gross misconduct by buổi tiệc nhỏ A’s agent or staff.

- Any breaches of any matters arising from the supply of the goods resulting in any successful claim by a Third party.

10. Số tiền bảo đảm thực hiện vừa lòng đồng sẽ được tính bằng đồng xu tiền của vừa lòng đồng hay các đồng tiền gồm khả năng biến đổi khác

Performance bond shall be denominated in the currency of the Contract or any other transferable currencies.

11. Trường hợp lừ đừ trong việc triển khai hợp đồng mà chưa phải do lỗi của mặt Mua hay mặt Bán, thì số tiền bảo vệ thực hiện đúng theo đồng sẽ auto được gia hạn theo thời hạn chậm rãi nói trên. Tuy nhiên, đảm bảo an toàn thực hiện đúng theo đồng này đang đáo hạn sau 30 ngày kể từ ngày hiệu lực thực thi của thích hợp đồng này.

In case of the delay in performance of this Contract is not resulting from the mặc định of the Buyer or the Seller, performance bond shall be automatically prolonged by the length of above-mentioned delay. However, this performance bond shall mature after 30 days from the effective date of this Contract.

Xem thêm: 4 Cách Làm Nước Mắm Ăn Cá Chiên, Rán Ngon Tuyệt, Cách Làm Nước Mắm Chấm Cá Chiên “Đã Ăn Là Ghiền”

12. Người buôn bán sẽ cho đóng gói hàng hóa sao cho thích hợp với hình dáng và quánh điểm/bản hóa học của sản phẩm & hàng hóa và sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ hàng hóa khỏi bị hư hỏng, mưa, tác nhân tạo hại, nạp năng lượng mòn, va đập dũng mạnh và sự độ ẩm ướt.

The Seller is to pack the goods properly, in conformity with their model and nature, & take appropriate actions to keep the goods well-protected against damage, rain, defective factors, erosion (rust), shock and dampness.

13. Để bảo đảm an toàn lắp đặt đúng mực các lắp thêm của hòa hợp đồng, các phụ kiện rời trong bao bì phải được người buôn bán dán nhãn bằng tiếng Anh, để người mua dễ xác xác định trí những phụ tùng trong bản vẽ thêm ráp.

To ensure exact assembly of equipment of this Contract, removable accessories packed in the separate packages shall be labeled in English for the Buyer’s easiness in specifying position of accessories in technical drawing.

14. Nếu kiện hàng nặng từ bỏ 2MT trở lên, trọng tâm và địa điểm móc cẩu nên được ghi lại trong mỗi kiện nhằm tạo điều kiện tiện lợi cho việc vận chuyển và bốc cởi hàng hóa.

If the weight of the package is over 2MTs, the centroid (centre of gravity) and lifting position shall be clearly marked on the surface of each package in order to lớn take transportation & handling easy.

15. Người mua sẽ thông báo cho người Bán chậm nhất là 10 cách nay đã lâu ngày giao hàng về việc hàng hóa có sẵn nhằm giao lên boong tàu cũng tương tự số lượng và unique của sản phẩm & hàng hóa sẽ giao.

The Buyer shall, at least 30 days prior to lớn the shipment, notify the Seller that the goods are available lớn be shipped on board as well as of quantity and quality of the goods to be shipped.

16. Người bán và người mua chịu ngân sách chi tiêu ngân mặt hàng ở quốc gia của chính bản thân mình nhưng ngân sách gia hạn và tu chỉnh L/C sẽ do bên kiến nghị chịu.

Either the Seller or the Buyer shall, at his own cost, bear ngân hàng charges in his country. The costs of extension và amendment the L/C shall, however, be khổng lồ the account of the các buổi party who has given the requirement of such extension or amendment.

17. Nếu người phân phối không phục vụ vào thời gian phù hợp đã được thỏa thuận hợp tác trong hòa hợp đồng thì người mua có quyền vạc người phân phối số tiền tương tự 2% quý hiếm phần sản phẩm giao trễ từng 7 ngày đầu tiên và 10 % cho từng 7 ngày tiếp theo.

If the Seller fails to perform his Delivery duty at due time agreed in the Contract, then the Buyer shall be entitled lớn compensate from the Seller a sum equivalent lớn 2% of the delivered price of the delayed goods per day for the first weeks and 10% of that per day for all secceeding weeks.

18. Giả dụ người bán không ship hàng không cân xứng về mặt số lượng hoặc unique như vẫn đề cập ở điều khoản số 1 ngơi nghỉ trên thì người chào bán phải trả số tiền phạt tương đương 10% giá trị phần hàng tương ứng và người tiêu dùng sẽ gồm quyền không đồng ý nhận mặt hàng trừ khi hai bên có lao lý khác.

If the Seller fails to deliver the goods in compliance with the Contract in quantity and unique as mentioned under Clause 1 above, then the Seller shall paid the Buyer 10% of such goods and the Buyer shall have the right lớn reject the delivery unless otherwise specified.

19. Bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa cho vừa lòng đồng sẽ vì người cung cấp chịu với những điều khiếu nại sau: phần đông rủi ro, chiến tranh, mất cắp, bảo đảm 110% trị giá vừa lòng đồng.

Insurance for the goods shall be covered by the Seller on conditions: all risks, war, being for 110% CIF value of the goods.

20. Người mua sẽ mở 1 L/C không diệt ngang, tất cả xác nhận cho người Bán hưởng trọn lợi, trả chậm 60 hôm sau ngày cam kết phát vận đơn, bộ chứng từ giữ hộ hàng sẽ tiến hành xuất trình tại quầy của ngân hàng người chào bán trừ khi gồm quy định khác.

The Buyer shall xuất hiện an irrevocable, confirmed L/C at 60 days sight from the date of B/L in the favor of the Seller, the shipping document shall be presented at the counter of the Seller’s ngân hàng unless otherwise specified.

21. Vào trường hợp L/C không mở trong khoảng 20 ngày từ bỏ khi ký hợp đồng thì người bán có quyền gia hạn ngày ship hàng theo đó.

In case of L/C having been opened within trăng tròn days from the signature (date) of the Contract, the Seller shall have the right to prolong delivery therefrom.

If delivey is not effected before December 30th 2010, then the Seller shall paid the Buyer 2% of contract price.

Xem thêm: Cây Tre Việt Nam Ngữ Văn 6, Soạn Văn 6 Trang 95 Kết Nối Tri Thức

*
Xuất nhập khẩu thành phố sài thành - thaihungtea.vnlà trung tâm hàng đầu Việt Nam hiện thời cung cấp những khóa đào tạo và giảng dạy xuất nhập khẩu từ tổng quan tiền đến sâu xa trong ngành ngoại thương, sale quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics. Các khóa học xuất nhập khẩu bao gồm:

Mọi cụ thể vềKhóa học,Giảng viênvàLịch khai giảng, xem thêm tạiwww.thaihungtea.vnhoặcHotline 0327567988để được bốn vấn trình độ chuyên môn và bốn vấn khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.