HỆ SỐ LƯƠNG CAO ĐẲNG 2017

     

*

Toàn văn bảng lương của cán bộ, công chức năm 2017


Bạn đang xem: Hệ số lương cao đẳng 2017

*
Mục lục bài viết

Ảnh chụp 1 phần bảng lương của cán bộ, công chức năm 2017

Theo đó, đối tượng người sử dụng cán bộ, công chức vận dụng bảng lương này có có:

1. Công chức loại A3:

- 11 nhóm 1 (A3.1):

STT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên cao cấp

2

Thanh tra viên cao cấp

3

Kiểm thẩm tra viên cao cấp thuế

4

Kiểm toán viên cao cấp

5

Kiểm kiểm tra viên cao cấp ngân hàng

6

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

7

Thẩm kế viên cao cấp

8

Kiểm rà viên thời thượng thị trường

9

Thống kê viên cao cấp

10

Kiểm soát viên thời thượng chất lượng sản phẩm, mặt hàng hóa

11

Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

12

Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)

13

Kiểm tra viên thời thượng thuế

- đội 2 (A3.2):

STT

Ngạch công chức

1

Kế toán viên cao cấp

2

Kiểm dịch viên thời thượng động - thực vật

2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa 8 Trong Sách Giáo Khoa, Giải Hóa Học 8


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đặt Tượng Phật Bà Quan Âm Trong Nhà Tuyệt Đối Phải Nhớ


Công chức loại A2:

- 12Nhóm 1 (A2.1):

STT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên chính

2

Chấp hành viên tỉnh, tp trực ở trong Trung ương

3

Thanh tra viên chính

4

Kiểm soát viên chủ yếu thuế

5

Kiểm toán viên chính

6

Kiểm kiểm tra viên chủ yếu ngân hàng

7

Kiểm tra viên chính hải quan

8

Thẩm kế viên chính

9

Kiểm soát viên bao gồm thị trường

10

Thống kê viên chính

11

Kiểm soát viên chính quality sản phẩm, sản phẩm hóa

12

Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự)

13

Thẩm tra viên bao gồm (thi hành án dân sự)

14

Kiểm tra viên bao gồm thuế

15

Kiểm lâm viên chính

- nhóm 2 (A2.2):

STT

Ngạch công chức

1

Kế toán viên chính

2

Kiểm dịch viên chủ yếu động - thực vật

3

Kiểm rà viên chủ yếu đê điều(*)

3. 13Công chức nhiều loại A1:

STT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên

2

Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh

3

Công hội chứng viên

4

Thanh tra viên

5

Kế toán viên

6

Kiểm kiểm tra viên thuế

7

Kiểm toán viên

8

Kiểm rà soát viên ngân hàng

9

Kiểm tra viên hải quan

10

Kiểm dịch viên động - thực vật

11

Kiểm lâm viên

12

Kiểm rà soát viên đê điều(*)

13

Thẩm kế viên

14

Kiểm rà viên thị trường

15

Thống kê viên

16

Kiểm rà viên chất lượng sản phẩm, sản phẩm hóa

17

Kỹ thuật viên bảo quản

18

Chấp hành viên sơ cấp cho (thi hành án dân sự)

19

Thẩm tra viên (thi hành án dân sự)

20

Thư cam kết thi hành án (dân sự)

21

Kiểm tra viên thuế

4. Công chức nhiều loại Ao:Áp dụng so với các ngạch công chức yêu thương cầu trình độ đào tạo cđ (hoặc cử nhân cao đẳng), những Bộ, cơ sở ngang Bộ làm chủ ngạch công chức chuyên ngành đề xuất Bộ Nội vụ phát hành chức danh, tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ của ngạch và gợi ý xếp lương cho tương xứng (công chức nhiều loại A0 khi có đủ đk được thi nâng ngạch lên công chức một số loại A2 đội 2 trong cùng ngành siêng môn).