Hàm Tính Khoảng Thời Gian Trong Excel

     
Excel mang lại thaihungtea.vn 365 Excel đến thaihungtea.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint vps 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 coi thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel hỗ trợ hàm DATEDIF để hỗ trợ sổ làm việc trước trên đây từ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF hoàn toàn có thể tính toán các công dụng không đúng trong một vài kịch bản nhất định. Vui lòng xem mục sự cụ đã biết của bài viết này để hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Hàm tính khoảng thời gian trong excel


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày thay mặt cho ngày sau cùng hoặc ngày hoàn thành khoảng thời gian.

Unit

Loại tin tức mà bạn muốn trả về, vào đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong tầm thời gian.

"M"

Số tháng hoàn vớ trong khoảng thời gian.

"D"

Số ngày trong tầm thời gian.

"MD"

Sự biệt lập giữa những ngày vào start_date với end_date. Đã bỏ qua mất tháng cùng năm của ngày.

Xem thêm: Múa :Rước Đèn Ông Sao - Thuyết Minh Về Chiếc Đèn Ông Sao


Quan trọng: Chúng tôi khuyên nhủ bạn không nên sử dụng tham đối "MD", vì có những giới hạn đã biết kèm theo theo. Hãy xem mục những sự cụ đã biết dưới đây.


"YM"

Sự khác hoàn toàn giữa những tháng vào start_date cùng end_date. Đã làm lơ ngày với năm của ngày

"Yd"

Sự khác biệt giữa các ngày trong start_date và end_date. Đã bỏ qua mất năm của ngày.

Chú thích

Ngày tháng được tàng trữ ở dạng số sê-ri liên tục để áp dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng một năm 1900.

Hàm DATEDIF hết sức hữu ích trong số công thức khi bạn cần giám sát và đo lường độ tuổi.

Xem thêm: Cách Xóa Nội Dung Tìm Kiếm Trên Google, Xem Và Xoá Nhật Ký Duyệt Web Trên Chrome

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn vớ trong khoảng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày thân 1 tháng 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tham đối "MD" có thể cho công dụng là số âm, số không hoặc tác dụng không thiết yếu xác. Nếu như khách hàng đang search cách tính toán các ngày còn lại sau mon tròn cuối cùng, đó là một phương án thay thế:

*

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.