Gieo quẻ hỏi việc linh ứng chuẩn xác

     

Gieo quẻ hỏi vấn đề là một vẻ ngoài phương thuật cổ xưa, giúp bạn giải đáp những thắc mắc trong cuộc sống hàng ngày về thiên thời, gia đình, tiền tài hay công việc. Mỗi lúc có vấn đề khổ não thì trong lòng an tịnh, tung niệm rồi xin quẻ theo phía dẫn bên dưới đây. Các bạn sẽ nhận được những hướng dẫn đúng đắn nhất cho việc mình thích hỏi.

*
Xem tử vi 2022- chuyên gia luận giải

Mỗi ngày gieo một quẻ hỏi việcđể xem bói biết được các bước ngày hôm đó diễn ra như vậy nào? chúng ta nên ứng trở thành ra có tác dụng sao? Nên làm cái gi để kị hung gặp gỡ cát?

Xem ngay 64 quẻ dịch:

Quẻ tiên phong hàng đầu - Thuần CànQuẻ số 33 - Thiên tô Độn
Quẻ số 2 - Thuần KhônQuẻ số 34 - Lôi Thiên Đại Tráng
Quẻ số 3 - Thủy Lôi TruânQuẻ số 35 - Hỏa Địa Tấn
Quẻ số 4 - tô Thủy MôngQuẻ số 36 - Địa Hỏa Minh Di
Quẻ số 5 - Thủy Thiên NhuQuẻ số 37 - Phong Hỏa Gia Nhân
Quẻ số 6 - Thiên Thủy TụngQuẻ số 38 - Hỏa Trạch Khuê
Quẻ số 7 - Địa Thủy SưQuẻ số 39 - Thủy đánh Kiển
Quẻ số 8 - Thủy Địa TỷQuẻ số 40 - Lôi Thủy Giải
Quẻ số 9 - Phong Thiên tiểu SúcQuẻ số 41 - đánh Trạch Tổn
Quẻ số 10 - Thiên Trạch LýQuẻ số 42 - Phong Lôi Ích
Quẻ số 11 - Địa Thiên TháiQuẻ số 43 - Trạch Thiên Quải
Quẻ số 12 - Thiên Địa BĩQuẻ số 44 - Thiên Phong Cấu
Quẻ số 13 - Thiên Hỏa Đồng NhânQuẻ số 45 - Trạch Địa Tụy
Quẻ số 14 - Hỏa Thiên Đại HữuQuẻ số 46 - Địa Phong Thăng
Quẻ số 15 - Địa đánh KhiêmQuẻ số 47 - Trạch Thủy Khốn
Quẻ số 16 - Lôi Địa DựQuẻ số 48 - Thủy Phong Tỉnh
Quẻ số 17 - Trạch Lôi TùyQuẻ số 49 - Trạch Hỏa Cách
Quẻ số 18 - sơn Phong CổQuẻ số 50 - Hỏa Phong Đỉnh
Quẻ số 19 - Địa Trạch LâmQuẻ số 51 - Thuần Chấn
Quẻ số đôi mươi - Phong Địa QuanQuẻ số 52 - Thuần Cấn
Quẻ số 21 - Hỏa Lôi phệ HạpQuẻ số 53 - Phong tô Tiệm
Quẻ số 22 - tô Hỏa BíQuẻ số 54 - Lôi Trạch Quy Muội
Quẻ số 23 - tô Địa BácQuẻ số 55 - Lôi Hỏa Phong
Quẻ số 24 - Địa Lôi PhụcQuẻ số 56 - Hỏa tô Lữ
Quẻ số 25 - Thiên Lôi Vô VọngQuẻ số 57 - Thuần Tốn
Quẻ số 26 - đánh Thiên Đại SúcQuẻ số 58 - Thuần Đoài
Quẻ số 27 - đánh Lôi DiQuẻ số 59 - tử vi Hoán
Quẻ số 28 - Trạch Phong Đại QuáQuẻ số 60 - Thủy Trạch Tiết
Quẻ số 29 - Thuần KhảmQuẻ số 61 - Phong Trạch Trung Phu
Quẻ số 30 - Thuần LyQuẻ số 62 - Lôi sơn Tiểu Quá
Quẻ số 31 - Trạch tô HàmQuẻ số 63 - Thủy Hỏa ký kết Tế
Quẻ số 32 - Lôi Phong HằngQuẻ số 64 - Hỏa Thủy Vị Tế

CHỦ ĐỀ coi NHIỀU NHẤT