GÀ Ủ MUỐI TRẠI GÀ BV

     

Mô tả ngắn

sở hữu Gà ủ muối hạt 1 bé ở đâu?

*

*

*

Giới thiệu kê ủ muối hạt 1 con

Trại gà Dũng BVGÀ Ủ MUỐI DŨNG BVĐạt tiêu chuẩn chỉnh OCOP thành phố Hà Nội