FILE EXCEL TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

     

Tính thuế TNCN là một các bước khá phức tạp của kế toán tài chính tiền lương. Trong bài viết này, thaihungtea.vn sẽ chia sẻ với chúng ta mẫu tệp tin Excel tính thuế Thu nhập cá nhân cực bao gồm xác. 

1. Bí quyết tính thuế các khoản thu nhập cá nhân

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá thể đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, chi phí công được xác minh theo cách làm sau:

(1) Thuế TNCN yêu cầu nộp=Thu nhập tính thuếxThuế suất

Thu nhập tính thuế được tính:

(2) thu nhập cá nhân tính thuế=Thu nhập chịu thuế

Các khoản sút trừ

Thu nhập chịu đựng thuế được tính như sau:

(3) thu nhập cá nhân chịu thuế=Tổng thu nhậpCác khoản được miễn

2. Thuế suất thuế TNCN

a. Thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần

Bậc thuế

Phần thu nhập cá nhân tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần các khoản thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 mang lại 120

Trên 5 cho 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 cho 18

15

4

Trên 216 mang lại 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 mang đến 624

Trên 32 mang đến 52

25

6

Trên 624 cho 960

Trên 52 mang lại 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Thuế thu nhập cá thể đối với các khoản thu nhập từ chi phí lương, tiền công là toàn bô thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc các khoản thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập cá nhân đó.

b. Phương pháp tính thuế rút gọn

Để tiện lợi cho vấn đề tính toán, phải áp dụng phương thức tính rút gọn gàng theo phụ lục số 01/PL-TNCN phát hành kèm theo Thông bốn 111/2013/TT-BTC như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế buộc phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đ (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)

5% TNTT

2

Trên 5 trđ mang đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT bên trên 5 trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ mang đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ mang lại 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT bên trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT bên trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ mang đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT bên trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT bên trên 80 trđ

35% TNTT – 9,85

3. Cách áp dụng file Excel nhằm tính Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

Ví dụ: Ông Long có thu nhập hồi tháng 03/2020 là 30.000.000 đồng.


Bạn đang xem: File excel tính thuế thu nhập cá nhân


Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Cô Gái Đẹp Nhất, 94 Cô Gái Và Hoa Ý Tưởng Trong 2022


Xem thêm: Top 26 Bài Hát Tình Cảm Nhẹ Nhàng Cho Người Đang Yêu, Ca Khúc Nhạc Trẻ Lãng Mạn Về Tình Yêu Hay Nhất


Ông Long đề xuất nộp những khoản bảo hiểm là: 8% bảo hiểm xã hội, 1.5% bảo đảm y tế, 1% bảo đảm thất nghiệp. Ông Long nuôi 1 con dưới 18 tuổi. Vào thời điểm tháng ông Long không góp sức từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong thời điểm tháng 04/2020 như sau:

Bước 1: xác minh thu nhập chịu đựng thuế

Thu nhập chịu đựng thuế của ông Long là 30.000.000 đồng.

Bước 2: Tính các khoản bớt trừ

*

Các bạn thực hiện tính những khoản sút trừ nghỉ ngơi Sheet1. Ông Long được giảm trừ những khoản sau:

Giảm trừ gia cảnh cho phiên bản thân: 9.000.000Giảm trừ gia cảnh mang đến 01 người dựa vào (1 con): 3.600.000 đồngBảo hiểm buôn bản hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 30.000.000 đồng × (8% + 1,5% + 1%) = 3.150.000 đồng

Tổng cộng những khoản được bớt trừ là: 9.000.000 + 3.600.000 + 3.150.000 = 15.750.000 đồng

Bước 3. Tính thu nhập cá nhân tính thuế

Thu nhập tính thuế của Ông Long là: 30.000.000 – 15.750.000 = 14.250.000 đồng

Bước 4. Tính số thuế phải nộp

*

Tính số thuế buộc phải nộp tính theo phương thức rút gọn ở Sheet2:

Thu nhập tính thuế vào tháng 14.250.000 đồng là các khoản thu nhập tính thuế nằm trong bậc 3. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau: