✓ đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

     

Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

Câu 1. Phép tính nào dưới dưới đây có hiệu quả là 90?

A. 35 + 35

B. 23 + 77

C. 59 + 31

D. 74 + 26

Câu 2. Kiếm tìm x, biết: 10 + x = 24

A. X = 10

B. X = 34

C. X = 4

D. X = 14

Câu 3. Hiệu quả phép tính 16 – 3 – 3 bằng công dụng phép trừ nào bên dưới đây?

A. 18 – 6

B. 18 – 8

C. 18 – 10

D. 18 – 3

Câu 4. Đổi: 5dm = … cm

A. 500

B. 5000

C. 501

D. 50

Câu 5. Số ngay tức khắc sau số lớn số 1 có hai chữ số khác nhau là:

A. 97

B. 98

C. 99

D. 100

Câu 6. Mang đến hình vẽ:

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết các số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

Chín mươi chín

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 5792 – 7543 + 5792 – 75

Bài 4: tìm x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5:Một siêu thị buổi sáng bán được 45 kilogam đường, buổi chiều cung cấp được ít hơn buổi sáng 24 kg đường. Hỏi buổi chiều siêu thị đó bán tốt bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: mẫu vẽ bên bao gồm mấy hình tam giác?

*

Hình vẽ trên có…………. Hình tam giác.

Bạn đang xem: ✓ đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 7

Bài 1: Viết số phù hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

Số hạng

27

25

32

Tổng

60

82

Số bị trừ

11

64

90

Số trừ

4

34

Hiệu

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 – 18

Bài 3:Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Số hình tứ giác trong mẫu vẽ là:

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4:Bình trọng lượng 28 kg, An khối lượng nhẹ hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng từng nào ki lô gam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Tư Vấn Kiểu Tóc Phù Hợp Với Khuôn Mặt Nam, Chọn Kiểu Tóc Phù Hợp Với Khuôn Mặt Nam Giới

………………………………………………………………………………………………….

Bài 5:Điền số tương thích vào chỗ chấm

a) Một ngày có ………. Giờ

b) 15 giờ giỏi ……….giờ chiều

c) từ bỏ 7 giờ sáng đến 10 giờ đồng hồ sáng cùng ngày là …. Giờ.

Xem thêm: Các Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Trọng Lẽ Phải, Câu Tục Ngữ Nói Về Tôn Trọng Lẽ Phải

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

……………………………………………………………………

………………………………………..