Đề Thi Toán Cuối Năm Lớp 4

     

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 gồm đáp án

Với đứng top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 bao gồm đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm cao trong số bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: đề thi toán cuối năm lớp 4

*

Tải xuống

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn lời giải đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản đồ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 lâu năm 12 cm. Độ lâu năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong số số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân chia hết mang lại 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: tất cả 5 viên bi blue color và 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh lá cây so với tổng cộng viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi gồm độ lâu năm đường chéo thứ tuyệt nhất là 9 dm. Độ lâu năm đường chéo thứ hai bởi độ nhiều năm đường chéo thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng cùng hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của hai số là 50. Số béo gấp 3 lần số bé. Kiếm tìm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta gồm sơ đồ dùng

*

Hiệu số phần cân nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

40 + 20 = 60 (m)

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x đôi mươi = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhì số là: 50 x 2 = 100

Ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần đều nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ xíu là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhì trăm bố mươi ngàn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số phù hợp điền vào nơi chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc gắng kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. hiện thời tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết hiện thời tổng số tuổi của hai mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi bao gồm đô lâu năm đường chéo cánh ngắn là 18cm. Độ lâu năm đường chéo dài bằng 5/3 độ lâu năm đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và chỉ dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta gồm sơ đồ gia dụng tuổi bé là:

*

Tổng số phần đều nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của chị em là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: bé 8 tuổi; người mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Những Hình Xăm Đẹp Nhất Thế Giới, Hình Xăm Đẹp Nhất

Độ dài đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: gồm 3 viên bi màu xanh lá cây và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi greed color so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi tất cả độ dài các đường chéo cánh là 60dm và 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo thứ tự từ nhỏ bé đến khủng là:

*
*

Câu 4: bản đồ sảnh vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên phiên bản đồ này ứng cùng với độ lâu năm thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: cực hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): có hai rổ cam, nếu cung ứng rổ thứ nhất 4 trái thì sau đó số cam ở nhị rổ bằng nhau, nếu như thêm 24 trái cam vào rổ đầu tiên thì kế tiếp số cam sống rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam sinh sống rổ đồ vật hai. Hỏi thuở đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số gồm 3 chữ số sao cho nếu mang mỗi số cộng với 543 thì được số tất cả 3 chữ số như thể nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn thế nữa rổ thứ nhất 4 quả.

Nếu thêm 24 quả vào rổ thứ nhất thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ sản phẩm hai.

Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ vật ta thấy:

Số cam ở rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ sản phẩm công nghệ hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số bao gồm 3 chữ số tương đương nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: vào các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa chia hết mang lại 2, vừa phân tách hết đến 5 có tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia hết mang đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: quý giá của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A bao gồm 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt một số loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, sót lại là các loại trung bình. Hỏi lớp bao gồm bao nhiêu em xếp nhiều loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại xuất sắc và tương đối là

*

Phân số chỉ số em xếp các loại trung bình là

*

Số em xếp một số loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. mang đến hình bình hành có chu vi cân nhau (cùng bởi 12 cm) một hình tất cả số đo một cạnh là 3 cm, một hình tất cả số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ với ghi tên hình thoi vào một trong nhì hình đó.

Bài 5. một lớp kính hình chữ nhật có chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng bên ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sáng ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp và còn lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng đó ?

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều nhiều năm tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 10 Unit 9 Writing Unit 9 : Undersea World, Unit 9 Lớp 10 Skills

Số mét vuông buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích s hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào vị trí chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong những phân số sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng chủng loại số các phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào nơi chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: kiếm tìm m với n sao cho

*
, m cùng n thứu tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần đầu tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần thiết bị hai bán được bằng
*
lần trang bị nhất. Sau hai lần cung cấp bao đường còn lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường tất cả bao nhiêu kg ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):