Đề Thi Môn Tài Chính Doanh Nghiệp Có Đáp Án

     

thaihungtea.vn xin share đến chúng ta Một số đề thi môn Tài bao gồm doanh nghiệp có giải mã chi tiếtđược tổng hòa hợp dưới đây. Mong muốn tư liệu này sẽ hỗ trợ những loài kiến thức bổ ích cho các bạn trong quy trình ôn tập nâng cao kiến thức trước lúc bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!


*


ĐỀ SỐ 1:

Phần I: Lý thuyết

1. Khi mua TSCĐ về để cho thuê vận động thì?

2. Khi người phân phối tăng số ngày buôn bán chịu cho dn thì nhu yếu VLĐ biến đổi ntn?

3. Khi rước 1 TSCĐ đi góp vốn liên doanh, doanh nghiệp ghi sút TSCĐ sút theo:

4. Khi đem 1 TSCĐ đang sử dụng cho HĐSXKD vào nhập kho dự trữ:

5. Lúc số ngày vận chuyển VLĐ tăng thì:

6. Giá bán tính thuế GTGT của hàng hóa chịu thuế TTĐB là giá:

7. Bài toán phân nhiều loại TSCĐ thành TSCĐ hữu hình và vô hình dung thuộc về cách phân nhiều loại TSCĐ:

8. Kỳ thu chi phí trung bình tăng lên (các yếu đuối tố không giống không đổi)

9. Các loại thuế nên nộp được tính vào khoản bớt trừ lệch giá gồm:

10. Tốc độ chu gửi VLĐ dựa vào vào:

11. Tiền lương của nhân viên quản lý phân xưởng được tính vào:

12. Vấn đề phân phối roi sau thuế của cty được ra quyết định bởi:

13. 1 SP thuộc diện chịu thuế TTĐB khi chào bán ra:

14. Các loại thuế đề nghị nộp được tính làm sút trừ lợi nhuận gồm:

15. CF trả lãi vay mượn làm sút thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phải nộp vì:

16. ưu tiên thanh toán cho tất cả những người mua được xem vào:

17. Yếu ớt tố chi phí khấu hao TSCĐ bao gồm tiền khấu hao của:

18. Thành phầm chịu thuế GTGT cùng với thuế suất là 0% có nghĩa là:

19. Lúc mua TSCĐ cần sử dụng cho phúc lợi tác động thế nào đến nguyên giá và mức khấu hao:

20. Khi thừa nhận góp vốn bằng TSCĐ, doanh nghiệp ghi nhận cực hiếm TS theo giá chỉ nào?

21. Khi người cung cấp tăng số ngày cho dn nợ thì VLĐ sẽ cầm nào?

Phần II: bài xích tập

Câu 1: ngân sách chi tiêu sản xuất đơn vị chức năng sp năm KH là 9.900đ, năm KH hạ 10% đối với năm báo cáo. Số số lượng sản phẩm sx trong những năm KH là 5.000sp. Nút hạ ngân sách sản xuất của sp cung ứng năm KH so với năm BC là?

Câu 2: túi tiền toàn bộ sp tiêu hao năm planer là 600trđ. Tỷ suất lợi nhuận chi phí năm planer là 10%. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thuần năm KH là?

Câu 3: con số SPSX những năm KH là 2 ngàn cái. Số lượng SP kết dư cuối năm là 150 cái. Túi tiền sxđvsp năm KH là 27.000đ (hạ 10% so với năm BC). Mức hạ túi tiền sx tiêu thụ năm KH đối với năm BC là?

Câu 4: những năm tiêu thụ được 800sp. Giá bán đvsp (chưa tất cả VAT) là 1trđ. Tổng CFBH cùng CFQLDN tính bằng 10% ngân sách sản xuất sp tiêu thụ. Lợi nhuận tiêu thụ cả năm là 250trđ. Giá thành sản xuất sản phẩm tiêu thụ những năm là?

Câu 5: DT tiêu tốn sp cả năm là 1.080trđ. Chi phí toàn cỗ sp là 750trđ. Sp chịu thuế TTĐB cùng với thuế suất 20%. LNTT là?

ĐÁP ÁN

Phần I: Lý thuyết

1. Đáp án: NGTSCĐ cùng mức trích khấu hao mọi tăng

2. Đáp án: Giảm

3. Đáp án: Nguyên giá

4. Đáp án: Nguyên giá TSCĐ và mức trích khấu hao phần đa không nuốm đổi.

Bạn đang xem: đề thi môn tài chính doanh nghiệp có đáp án

5. Đáp án: Tốc độ giao vận VLĐ giảm.

6. Đáp án: Đã bao gồm thuế TTĐB và chưa tồn tại VAT.

7. Đáp án: theo như hình thái biểu lộ và tác dụng kinh tế.

8. Đáp án: nhu yếu VLĐ tăng

9. Đáp án: Thuế TTĐB, thuế XK, VAT theo pp trực tiếp.

10. Đáp án: Độ lâu năm của chu kỳ luân hồi kinh doanh.

11. Đáp án: chi tiêu sản xuất chung

12. Đáp án: Chủ cài của DN

13. Đáp án: phải chịu thuế GTGT

14. Đáp án: Thuế TTĐB, thuế XK, VAT theo PP trực tiếp.

15. Đáp án: CFLV được tính vào chi phí hợp lý của DN

16. Đáp án: CF vận động tài chính.

17. Đáp án: TSCĐ sử dụng vào chế tạo kinh doanh

18. Đáp án: Thuế GTGT áp sạc ra bằng 0

19. Đáp án: Nguyên giá tăng, nút khấu hao ko đổi.

20. Đáp án: giá trị nhận vốn góp

21. Đáp án: nhu yếu VLĐ tăng.

Phần II: bài bác tập

Câu 1: giá thành sản xuất đơn vị chức năng sp năm KH là 9.900đ, năm KH hạ 10% đối với năm báo cáo. Số số lượng sản phẩm sx trong năm KH là 5.000sp. Nút hạ chi phí sản xuất của sp cung ứng năm KH đối với năm BC là ?

Giải: Đơn vị: đồng

(eginarrayl Z_SX_1 = Z_1 = 9.900\ Q_SX_1 = Q_1 = 5.000\ Z_SX_0 = Z_0 = frac9.90090\% = 11.000 endarray)

Mức hạ giá thành:

(Mz = Q_1 imes (Z_1 - Z_0) = 5.000 imes (11.000 - 9.900) = - 5.500.000)

Câu 2: ngân sách chi tiêu toàn cỗ sp tiêu hao năm planer là 600trđ. Tỷ suất lợi nhuận giá cả năm planer là 10%. Tỷ suất lợi nhuận lệch giá thuần năm KH là?

Giải:

(eginarrayl TSLNGT = fracLNTTZ_tb = fracT_th - Z_tbZ_tb = 10\% \ Rightarrow T_th = 1,1 imes Z_tb\ TSLNDTT = fracT_th - Z_tbT_th = frac0,1 imes Z_tb1,1 imes Z_tb = 9,091\% endarray)

ĐỀ SỐ 2:

Câu 1. Giá trị sau này của một lượng tiền vào thời điểm cuối năm thứ năm là $1.000. Lãi vay doanh nghĩa (nominal interest rate) là 10% và tiền lãi được ghép nửa năm 1 lần. Câu nào dưới đây đúng nhất?

a. Giá chỉ trị bây giờ của $1.000 cao hơn nữa nhiều giả dụ lãi được ghép hàng tháng thay bởi nửa năm

b. Lãi suất thực tiễn hằng năm (effective annual rate) to hơn 10%

c. Lãi suất định kỳ là 5%

d. Cả b với c hồ hết đúng

e. Toàn bộ các câu trên đều đúng (X)

Câu 2.

Xem thêm: Cách Làm Đồ An Vặt Từ Bột Mì Đơn Giản Hấp Dẫn Tại Nhà Ai Cũng Mê

Gomez Electronics bắt buộc thu xếp mối cung cấp tài trợ cho chương trình mở rộng. Ngân hàng A cho Gomez vay số vốn cần với lao lý trả lãi sản phẩm tháng, lãi vay niêm yết là 8%/năm. Ngân hàng B công thêm lãi 9% lãi trả vào thời gian cuối năm. Chênh lệch lãi suất thực tế (difference in the effective annual rates) mà hai ngân hàng tính cho công ty là bao nhiêu?

a. 0,25% b.0,50% c. 0,70%(X) d. 1,00% e.1,25%

Câu 3.Bạn tất cả một khoản vay $175.000, thời hạn 10 năm, lãi suất vay danh nghĩa (nominal rate) 9%/năm. Bạn mua trả góp hàng tháng. Số dư nợ của công ty sau 5 năm là bao nhiêu?

a. $90.514,62 b. $153.680,43 c.$167.790,15(X)

d. $173.804,41 e.$174.514,83

Câu 4.Byrd Lumber gồm 2 triệu cổ phần. Trên bảng phẳng phiu kế toán công ty có vốn cổ phần thường là $40 triệu. Giá thị trường của 1 cp là $15. Quý hiếm thị trường tăng thêm (MVA) của chúng ta là bao nhiêu?

a. ($80 triệu) b. ($20 triệu) c. ($10 triệu)(X)

d.($26 triệu) e. $80 triệu

Câu 5.Hampshire báo cáo $2,3 triệu lợi nhuận bảo quản trên bảng bằng vận kế toán năm rồi. Năm nay, công ty bị lỗ, lãi ròng là -$500.000. Tuy vậy lỗ, trong năm này công ty vẫn trả cổ tức $1.00/cp. Lợi nhuận một cổ phiếu (EPS) năm nay là -$2,5. Lợi nhuận lưu lại trên bảng phẳng phiu kế toán của công ty trong năm nay là bao nhiêu?

a. 1,2 triệu USD b.1,6 triệu USD (X) c. 1,8 triệu USD

d.2,6 triệu USD e. 2,8 triệu USD

Câu 6.Một doanh nghiệp không nên thực hiện những dự án chi tiêu nếu nó làm cho tăng chi tiêu vốn của công ty.

a. Đúng(X) b. Sai

Câu 7.Chỉ tiêu modified IRR (MIRR) luôn luôn dẫn cho cùng một kết quả lựa chọn dự án với cách thức NPV

a. Đúng b. Sai(X)

Câu 8.Giảm tỷ suất ưu tiên sẽ làm cho tăng NPV, điều này có thể làm đổi khác quyết định chấp nhận/ từ vứt 1 một án tiềm năng. Tuy nhiên, sự đổi khác như vậy ko có ảnh hưởng đến IRR, cho nên không tác động đến quyết định chấp nhận/ từ bỏ dự án theo phương pháp IRR.

a. Đúng b.Sai(X)

Câu 9.

Xem thêm: Mách Bạn 15 Cách Để Người Yêu Hết Giận Sau Trận Cãi Vã, Những Cách Làm Người Yêu Hết Giận Rất Hiệu Quả

Dự án A bao gồm suất tăng lãi nội bộ (IRR) 18% trong những khi dự án B bao gồm suất có lãi nội cỗ (IRR) 16%. Tuy nhiên, nếu ngân sách vốn của người sử dụng là 12% dự án công trình B tất cả NPV cao hơn. Câu nào dưới đây đúng nhất?

a. Tỷ suất ưu đãi tại đó NPV của hai dự án bằng nhau và nhỏ tuổi hơn 12%

b. Mang định đời sống của hai dự án như nhau. Dự án A bao gồm quy mô to hơn dự án B

c. đưa định quy mô hay dự án như nhau. Dự án A hoàn vốn nhanh hơn dự án B (X)

d. Câu a với b mọi đúng

e. Câu b với c đầy đủ đúng

Câu 10.Công ty của người tiêu dùng đang để mắt tới một thiết bị có giá mua $50.000 tại thời khắc 0 và có thể được buôn bán sau 3 năm với cái giá $10.000. $12.000 cần được chi tiêu tại năm 0 vào sản phẩm tồn kho cùng khoản buộc phải thu; toàn cục khoản vốn này được tịch thu khi dự án kết thúc hoạt hễ vào thời điểm cuối năm 3. Sản phẩm công nghệ này sẽ tạo nên ra doanh thu $50.000/ năm trong 3 năm túi tiền hoạt động thay đổi sẽ là 40% doanh thu, không có chi tiêu hoạt động thắt chặt và cố định ngoại trừ khấu hao. Loại tiền vận động sẽ ban đầu có được vào năm 1. Khấu hao thứ lần lượt như sau: $40.000 ; $5.000 và $5.000 tương ứng những năm 1, 2, 3. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân 40% giả dụ lợi nhuận của dự án âm, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế thu nhập, và chi phí vốn là 15%. Không tồn tại lạm phát. NPV của dự án là bao nhiêu?

a. $7.673,71 (X) b.$12.451,75 c.$17.434,84

d.$24.949,67 e.$32.784,25

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc coi ONLINE để tham khảo đầy đủTổng hợp những đề thi môn Tài chính doanh nghiệp có lời giải chi tiết!