ĐỀ THI LỚP 1 HỌC KỲ 2

     
Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22


Bạn đang xem: đề thi lớp 1 học kỳ 2

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ xíu nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tức khắc sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) hiệu quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong mỗi tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Cách Tắt Nồi Chiên Không Dầu Mới Mua Đúng CáchXem thêm: Tuổi Bính Tý Nam Bính Tý Hợp Với Tuổi Nào ? Năm 1996 Hợp Tuổi Nào

Thiết bị bảy, chủ nhật

B. Thiết bị hai, trang bị ba, thứ tư

C. Lắp thêm hai, sản phẩm ba, vật dụng tư, lắp thêm năm

D. Máy hai, sản phẩm công nghệ ba, sản phẩm công nghệ tư, thứ năm, thứ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm nghỉ ngơi trong hình trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam gồm 65 quả, cha đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi bên trên cây bòng nhà nam giới còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99