Công Thức Tính Số Đồng Phân

     

Tính đồng phân của 1 chất là thắc mắc thường xuyên gặp gỡ trong các bài soát sổ và đề thi, nhằm tính số đồng phân 1 cách nhanh nhất các bạn hãy thuộc Top giải mã đến với bài viết Công thức tính đồng phân dưới đây nhé:

1. Công thức tính số đồng phân ancol đối kháng chức no, mạch hở: CnH2n+2O2

Số đồng phân CnH2n+2O2 = 2n- 2 ( 13H8O = 23-2= 2

b. C4H10O = 24-2= 4

c. C5H12O = 25-2= 8

2. Phương pháp tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở: CnH2nO


- Anđehit là đa số hợp chất hữu cơ trong phân tử gồm nhóm –CH = O link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Bạn đang xem: Công thức tính số đồng phân

- CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử chứa một nối đôi ở đội chức CHO.

- Số đồng phân CnH2nO = 2n- 3 ( 23H6O, C4H8O.

- C3H6O, C4H8O là bí quyết của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở.

*
bí quyết tính đồng phân nhanh nhất" width="671">

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic solo chức no, mạch hở: CnH2nO2

- Axit cacboxylic là phần đông hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm nhóm –COOH link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối song ở đội chức COOH.

- Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 3 ( 24H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4

c. C6H12O2= 26-3= 8

4. Bí quyết tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở: CnH2nO2

Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 2 ( 12H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

5. Công thức tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Khái niệm: Ankan là phần nhiều hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm những liên kết đơn C-C cùng C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ bao gồm đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới mở ra đồng phân.

Công thức tính nhanh

2n - 4 + 1 (3 4H10

- Số đồng phân ankan đang là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

6. Bí quyết tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

- Anken là hầu hết hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử đựng một liên kết đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken tất cả đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi cùng đồng phân hình học.

Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

- Xét 2C sở hữu nối đôi, từng C sẽ links với 2 nhóm nỗ lực (giống hoặc khác nhau).

Xem thêm: Nấm Linh Chi Dùng Cho Đối Tượng Nào, Công Dụng Của Nấm Linh Chi

- Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi đang còn 2C cùng H nhóm thế.

*
công thức tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 2)" width="838">

- Nếu đề bài yêu ước tính đồng phân cấu tạo sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Nếu yêu ước tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) đang là 1+1+2 = 4 đồng phân.

- Ví dụ: cùng với C5H10: Trừ đi 2C có nối đôi vẫn còn 3C với H team thế.

*
bí quyết tính đồng phân sớm nhất (ảnh 3)" width="846">

7. Cách làm tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

- Ankin là các hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử cất một links ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối cha và không có đồng phân hình học.

Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, mỗi C đang liên kết với cùng một nhóm rứa (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối cha sẽ còn 2C cùng H là team thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta bao gồm 2 đồng phân ankin.

8. Công thức tính số đồng phân ancol solo chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân

9. Công thức tính số đồng phân amin đối kháng chức no CnH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n 10. Bí quyết tính số đồng phân trieste tạo vày glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

Công thức:

*
bí quyết tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 4)" width="456">

11. Công thức tính số đồng phân ete đối kháng chức no CnH2n+2O:

Công thức:

*
cách làm tính đồng phân sớm nhất có thể (ảnh 5)" width="450">

Áp dụng: Với n = 3 ta tất cả công thức ete là C3H8O, thế vào công thức ta được:

 đồng phân là CH3-O-C2H5

12. Bí quyết tính số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:

- Xeton là đa số hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm nhóm C = O liên kết trực tiếp với hai nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối song ở team chức CO.

Công thức:

*
cách làm tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 6)" width="423">

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

*
cách làm tính đồng phân sớm nhất (ảnh 7)" width="672">

Lưu ý: Anđehit và xeton có cùng cách làm phân tử với nhau, nên khi đề bài chỉ mang đến CTPT mà không nói đến một số loại hợp chất nào thì phải tính cả hai.

13. Cách làm tính số đồng phân RH thơm với đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

Xem thêm: Tờ Khai Đơn Vị Tham Gia, Điều Chỉnh Bhxh, Bhyt ( Mẫu Tờ Khai Tk3-Ts

CnH2n-6 = (n - 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8

- Ta bao gồm n = 7, nắm vào cách làm ta được (7-6)2 = 1

14. Cách làm tính số đồng phân phenol đối chọi chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

15. Phương pháp tính số đi, tri, tetra.....n peptit tối đa tạo vị hỗn hợp tất cả x amino axit không giống nhau:

- Số n peptit max = xn

Ví dụ: gồm tối đa từng nào đipeptit, tripeptit chiếm được từ láo lếu hợp có 2 amino axit là glyxin và alanin?