CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA TOÁN 6

     

Bài viết này sẽ cung ứng cho những em những bài tập nhằm ôn tập về lũy thừa đang học, bao gồm các dạng cơ bản như LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG, TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG, SO SÁNH nhị LŨY THỪA


CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Ví dụ

Bài toán 1. Viết các tích sau hoặc yêu quý sau dưới dạng luỹ vượt của một số.

Bạn đang xem: Chuyên đề lũy thừa toán 6

(eginarrayla)2^5.8^4\b)25^6.125^3\c)625^5:25^7endarray)

Bài toán 2: Viết từng tích , yêu thương sau dưới dạng một luỹ thừa:

(eginarrayla)4^10.2^30\fb)9^25.27^4.81^3\c)25^50.125^5\d)64^3.4^8.16^4\e)3^8:3^6;2^10:8^3;12^7:6^7;21^5:81^3\f)5^8:25^2;4^9:64^2;2^25:32^4;125^3:25^4endarray)

Bài toán 3. Tính giá chỉ trị các biểu thức.

(eginarrayla)A = frac3^10.11 + 3^10.53^9.2^4\b)B = frac2^10.13 + 2^10.652^8.104\c)C = frac72^3.54^2108^4\d)D = frac11.3^22.3^7 - 9^15(2.3^14)^2endarray)

Bài toán 4: Viết những số sau bên dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10.

Xem thêm: Trang Trí Hồ Cá Xi Măng Ngoài Trời, Đúng Chuẩn Chuyên Gia, #1 Hướng Dẫn: Cách Xây Hồ Cá Xi Măng

213; 421; 2009; (overline abc ); (overline abcde )

Bài toán 5: So sánh những số sau, số nào khủng hơn?

(eginarrayla)27^11;81^8\b)625^5;125^7\c)5^23;6.5^22\d)7.2^13;2^16endarray)

Bài toán 6: Tính giá trị các biểu thức sau:

(eginarrayla)a^3.a^9\b)(a^5)^7\c)(a^6)^4.a^12\d)5^6:5^3 + 3^3.3^2\e)4.5^2 - 2.3^2endarray)

 

*

*

Bài toán 9. Tính các tổng sau bẳng bí quyết hợp lý:

*

Bài toán 10.

Xem thêm: Máy Làm Mát Symphony Diet 22I, Máy Làm Mát Bằng Hơi Nước Diet 22I

Tiến hành các phép tính sau một cách hợp lý:

 

*

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG

 

*

*

*

*

 

DẠNG 2. TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

*

*

 

DẠNG 3. SO SÁNH nhì LŨY THỪA

 

*
 
*

 

 

Tải về