Cấp độ bền bê tông b20

     

Bài viết này nhắc đến các đặc trưng cường độ của bê tông được áp dụng trong tiêu chuẩn Việt Nam cùng các hệ thống tiêu chuẩn chỉnh khác.

Bạn đang xem: Cấp độ bền bê tông b20


*

Xem trang tra cứu vãn online trên đây: thông số kỹ thuật vật liệu

I. Tiêu chuẩn chỉnh Việt Nam

I.1. Cấp độ bền.

Cấp thời gian chịu đựng chịu nén của bê tông: ký hiệu bằng văn bản B, là quý hiếm trung bình thống kê của cường độ chịu nén tức thời, tính bằng đơn vị MPa, với xác suất bảo đảm không dưới 95% khẳng định trên những mẫu lập phương form size tiêu chuẩn chỉnh (150mm x 150mm x 150mm) được chế tạo, chăm sóc hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và thí điểm nén ở tuổi 28 ngày.

Cấp thời gian chịu đựng là khái niệm nhà yếu dùng để phân các loại bê tông được sử dụng trong tiêu chuẩn chỉnh TCVN 5574:2018, sửa chữa cho tên thường gọi Mác. Bê tông theo TCVN 5574:2018 có các cấp độ bền sau: B5; B7.5; B10; B12.5; B15; B20; B25; B30; B35; B40; B45; B50; B55; B60. Các con số ghi sau chữ B là quý hiếm cường độ đặc thù ghi ở đơn vị MPa.

I.2. Mác bê tông.

Mác bê tông theo cường độ chịu đựng nén: ký hiệu bằng chữ M, là cường độ của bê tông, lấy bởi giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu đựng nén tức thời, tính bằng đơn vị chức năng kG/cm2 xác định trên mãu lập phương size tiêu chuẩn (150mm x 150mm x 150mm) được chế tạo, chăm sóc hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và nghiên cứu nén trong tuổi 28 ngày.

Mác là khái niệm chủ yếu dùng để làm phân nhiều loại bê tông được sử dụng trong tiêu chuẩn chỉnh TCVN 5574:1991. Bê tông theo TCVN 5574:1991 có các mác sau: M100; M150; M200; M250; M300; M350; M400; M450; M500; M600.

I.3. đối sánh giữa cấp độ bền cùng mác bê tông

Tương quan giữa lever bền B cùng mác M là:

B = αb.βb.M

Trong đó:

αb - thông số đổi đơn vị chức năng từ kG/cm2 sang MPa; αb = 1/9,81 ≈ 0,1βb - hệ số tương quan giữa cường độ đặc trưng và độ mạnh trung bình mẫu. Với σ = 0,135 thì βb = 0,778

I.4. độ mạnh của bê tông

I.4.1. Cực hiếm trung bình của cường độ chịu nén: Rtb

Gọi tắt là cường độ trung bình. Đó là quý giá trung bình số học của cường độ một số trong những mẫu thử:

Rtb = ∑Ri/n

Trong đó:

Ri - cường độ mẫu thử vật dụng in - Số mẫu mã thửI.4.2. Giá bán trị đặc trưng của cường độ: Rc

Gọi tắt là độ mạnh đặc trưng. Đó là quý hiếm cường độ được đem với xác suất bảo đảm 95%

Rc = Rtb.(1 - S.σ) = βb.Rtb

Trong đó:

βb - hệ số đồng hóa học của bê tông (hệ số đối sánh giữa Rc và Rtb)σ - hệ số biến động cường độ những mẫu thử, xác định theo thống kê giám sát thống kê, σ = <√∑(Ri - Rtb)2/n - 1>/RtbS - hệ số, phụ thuộc và phần trăm đảm bảo. Với phần trăm 95% bao gồm S = 1,64

TCVN 5574:2018 áp dụng σ = 0,135

I.4.3. Quý giá tiêu chuẩn chỉnh của cường độ chịu nén: Rbn

Gọi tắt là độ mạnh tiêu chuẩn chỉnh về chịu nén.

Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu Giải Thích Uống Nước Nhớ Nguồn : Dàn Ý & Văn Mẫu

Khi thí nghiệm mẫu mã thử miếng vuông thường đã có được cường độ cao hơn so cùng với bê tông làm việc trong kết cấu thực. Đó là vì tác động của một số trong những yêu tố như ma liền kề giữa bàn sản phẩm công nghệ nén và mẫu, kích thước mẫu, vận tốc gia tải ... Để kể tới điều này bạn ta xác định cường độ tiêu chuẩn như sau:

Rbn = θkc.Rc

Trong kia θkc là hệ số kết cấu, biến hóa cường độ của mẫu thử sang độ mạnh bê tông của kết cấu. Thông thường θkc = 0,7 → 0,75

Khi thí nghiệm nếu cần sử dụng mẫu lăng trụ có chiều cao bằng 4 cạnh đáy thì chiếm được cường độ tương tự như độ mạnh của bê tông vào kết cấu thực. Vày vậy, độ mạnh của bê tông (trung bình hoặc đặc trưng) được nhân cùng với θkc cũng hay được call là độ mạnh lăng trụ.

I.4.4. Giá bán trị đo lường của cường độ chịu nén: Rb

Đó là giá bán trị được sử dụng để giám sát theo trạng thái giới hạn, được call tắt là độ mạnh tính toán. Nó được khẳng định với một nấc độ an ninh và nói tới các đk làm việc.

Cường độ tính toán gốc Rb được xác minh theo công thức:

Rb = Rbn/kb

Trong kia kb là thông số độ tin tưởng (hệ số an toàn), kb = 1,3.

Trong đều trường hợp yêu cầu xét mang đến điều kiện thao tác làm việc của bê tông thì nên nhân Rb với hệ số điều kiện thao tác γb

Bảng cường độ giám sát và đo lường của bê tông theo TCVN 5574:2018

Cấp độ bềnB15B20B25B30B35B40Mác tương đươngRb (MPa)Rbt (MPa)Eb (MPa)
M200M250M350M400M450M500
8,511,514,51719,522
0,750,91,051,21,31,4
240002750030000325003450036000

Cấp thời gian chịu đựng B22.5 ko được chuyển một cách chính thức trong TCVN 5574:2018, cấp độ bền B22.5 là giải pháp gọi để bộc lộ bê tông mác #300 theo tiêu chuẩn cũ (TCVN 5574:1991). Các đặc trưng tham khảo tiêu chuẩn cũ (Rb = 13 MPa, Rbt = 1 MPa, Eb = 29000 MPa).

II. Tiêu chuẩn chỉnh BS 8110

Bê tông theo tiêu chuấn BS8110 được cam kết hiệu theo lever bền, ví dụ lever bền C30, trong số đó 30 là cường độ đặc thù tính theo đơn vị MPa. Khái niệm lever bền của BS8110 tương đồng với khái niệm cấp độ bền của TCVN 5574:2018 ngoài việc sử dụng ký hiệu C thế cho ký hiệu B

Cường độ đặc trưng fcu: là độ mạnh của mẫu mã thử lập phương (kích thước 150mm x 150mm x 150mm) trong tuổi 28 ngày cùng với xác suất bảo đảm an toàn 95%.

Trong các quy trình tính toán của BS8110, độ mạnh bê tông áp dụng trong giám sát được nhân với hệ số quy thay đổi (sang cường độ mang đến cấu kiện chịu uốn = 0,67) và phân chia cho thông số điều kiện thao tác làm việc γm = 1,5; cường độ áp dụng trong giám sát thường được mang bằng: 0,45.fcu

III. Tiêu chuẩn chỉnh eurocode 2

Bê tông theo tiêu chuẩn chỉnh Eurocode 2 được cam kết hiệu theo lever bền của mẫu mã trụ và mẫu lập phương tương ứng, ví dụ C20/25, trong đó 20 là cường độ đặc thù của mẫu trụ fck và 25 là cường độ đặc trưng của mẫu mã lập phương fck,cube, fck cùng fck,cube tính theo đơn vị MPa

Giá trị cường độ đặc trưng của mẫu thử lập phương fck,cube khớp ứng bằng cực hiếm cường độ đặc thù fcu theo tiêu chuẩn chỉnh BS 8110 và cường độ đặc trưng Rc (tương ứng là cấp độ bền) theo TCVN 5574:2018

Tài liệu tham khảo

<1>. TCVN 5574:2018. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.<2>. Nguyễn Đình Cống. Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép (Tập 1). Nhà xuất phiên bản xây dựng.

Xem thêm: Khi Nào Cắt Tóc Máu Cho Trẻ Sơ Sinh Và Cần Lưu Ý Gì? Cắt Tóc Máu Cho Trẻ Sơ Sinh: Nên Hay Không Nên

<3>. BS 8110-1997. Kết cấu bê tông và khối bê tông (Bản dịch giờ Việt). Bên xuất bạn dạng xây dựng.