Cách Tính Trọng Lượng Thép Ống

     

Công thức tính trọng lượng thép ống được dẫn chiếu thể hiện trong những tiêu chuẩn về ống thép liên quan, tất cả sự khác biệt nhẹ giữa những tiêu chuẩn. Bí quyết đưa ra cách tính tiêu chuẩn chỉnh tính trọng lượng trên một đơn vị mét dài KG/M dựa trên kích thước, độ dày và ngoài mặt ống thép.


NỘI DUNG

2 Tính trọng lượng ống thép vỏ hộp vuông, chữ nhật3 Tính trọng lượng ống thép hộp hình quánh biệt

Tính trọng lượng thép ống tròn

*

W=0.02466XTX(D-T) vào đó: + W: trọng lượng(kg)/ đơn vị chức năng met dài của ống thép (Kg/m) + T: chiều dày ống thép (MM) + D: Đường kính ống thép (MM) Đây là công thức chuẩn, tương tự nhau ở các tiêu chuẩn chỉnh ASTM A53, API 5L, JIS G3444, BS 1387,….

Tính trọng lượng ống thép hộp vuông, chữ nhật

Theo tiêu chuẩn Vinapipe, Hòa phát

áp dụng với những nhà máy thêm vào tại Việt Nam: Vinapipe, Hòa phát, Việt đức, 190, Sao Việt,… W=0.0157xTx(A+B-2.4292xT) vào đó: + W: trọng lượng(kg)/ đơn vị chức năng met dài của ống thép (Kg/m) + A,B: kích cỡ các cạnh (MM) + T: kích cỡ độ dày vỏ hộp (MM)

Theo tiêu chuẩn Nhật JIS G3466

W=0.0157xTx(A+B-3.287xT) vào đó: + W: trọng lượng(kg)/ đơn vị met lâu năm của ống thép (Kg/m) + A,B: kích thước các cạnh (MM) + T: size độ dày vỏ hộp (MM)

Theo tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T 3094

W=0.0157xTx(A+B-2.8584xT) vào đó: + W: trọng lượng(kg)/ đơn vị chức năng met nhiều năm của ống thép (Kg/m) + A,B: kích thước các cạnh (MM) + T: form size độ dày hộp (MM)

Tính trọng lượng ống thép hộp hình sệt biệt

*
*

Thép hộp elip:

W=0.0123xSx(A+B-2S)

Thép vỏ hộp ovan:

W=0.0157xSx(A+0.0578B-1.0758S)

Thép vỏ hộp lục giác

W=0.02719xSx(B-1.2327S)

Kích thước quy bí quyết thép ống thông dụng

————————————