Cách Tính Khoảng Thời Gian Trong Excel

     

Đôi khi, trong thừa trình thao tác làm việc với tài liệu ngày tháng sinh hoạt trong Excel, bọn họ cần tính khoảng thời hạn giữa hai thời điểm. Nội dung bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho chúng ta về việc sử dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được hiệu quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của bọn họ đã chứa đa số các thông tin về bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Cách tính khoảng thời gian trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng đầu tiên hoặc ngày ban đầu của một khoảng thời hạn đã cho.End_date: Là ngày sau cuối hoặc ngày dứt khoảng thời gian.Unit: Là giá trị tin tức muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ rõ ràng để chúng ta hiểu rộng về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ thân hai thời gian trong Excel bởi hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời khắc trên bọn họ sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và nhận được hiệu quả là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời khắc trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời khắc trên bọn họ sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và thừa nhận được công dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số giây thân hai thời khắc trên chúng ta sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhấn được hiệu quả là 154760085

Tính số năm thân hai thời gian trong Excel

Để tính số năm thân hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhấn được hiệu quả là 4

Tính số tháng thân hai thời gian trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời gian trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và dìm được tác dụng là 58

Tính số ngày thân hai thời điểm trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày thân hai thời khắc trên chúng ta sử dụng hàm datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và thừa nhận được công dụng là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức tổng quát cho rất nhiều trường hợp chúng ta có thể nghĩ đến, xin hãy phân tách sẻ bài viết này, sự share là nguồn khích lệ lớn nhất để trang web thường xuyên những bài viết thế này

Tính thời hạn tổng thích hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm hàm datedif

Chúng ta cần sử dụng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" mon ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhấn được tác dụng như mong muốn muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để áp dụng hàm TEXT, chúng ta hãy làm quen với cùng một số quy cầu định dạng của hàm này.

Xem thêm: Cách Đo Nhiệt Độ Bằng Nhiệt Kế, Cách Đo Nhiệt Kế Thủy Ngân


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số sản phẩm nhất rõ ràng rồi, họ muốn format gì thì chúng ta sẽ bỏ vô đó. Tham số thứ hai là họ muốn định dạng như vậy nào, trong bài xích này, họ muốn định hình thời gian. Vậy nên họ sẽ tham khảo 1 số lấy ví dụ như sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ với phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút cùng giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu rộng về hàm Dateif, mình vẫn cung cấp cho mình thêm một lấy ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, bọn họ có 2 giải pháp làm như sau:

*

Cách 1: sử dụng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày dứt – Ngày bắt đầu

Kết quả y hệt như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho 1 ngày (Day)

Ta thấy tác dụng của cả 2 cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần thân hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, tuy vậy dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Lấy công dụng hàm DATEDIF theo ngày phân chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần thân hai ngày: từ ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), họ sẽ áp dụng hàm loại trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng thông số “m” trong hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính trong hàm DATEDIF trên hiệ tượng tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhị ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng tham số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng công thức xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính bên trên nguyên tắc đủ ngày.

Xem thêm: Đau Dạ Dày Nên Uống Nước Gì, Có Nên Uống Nhiều Nước Không

Tính số tháng lẻ ngoài những năm tròn

Để tính số tháng lẻ ngoại trừ số năm, ta có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, phương pháp Datedif áp dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = một năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với bí quyết này, các bạn cũng có thể vận dụng linh động cho công việc của mình.

Để có thể ứng dụng giỏi Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn đề nghị sử dụng giỏi cả những công cầm cố của Excel. Rất nhiều hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào các bước như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những luật pháp thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…