CÁCH TÍNH ĐỘ LỆCH CHUẨN TRONG EXCEL 2010

     
Excel cho thaihungtea.vn 365 Excel cho thaihungtea.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn dựa bên trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Cách tính độ lệch chuẩn trong excel 2010


Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc những hàm new với độ đúng mực cao rộng và có tên gọi phản ảnh rõ hơn tác dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ hiện nay trở đi, vị hàm này hoàn toàn có thể sẽ không thể sẵn sử dụng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.


Để biết thêm tin tức về hàm mới, hãy coi Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV tất cả các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đối chọi hay tham chiếu tới một mảng vắt thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện mang đến toàn bộ tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP.

Xem thêm: Quy Chế Đào Tạo Văn Bằng 2 Bộ Giáo Dục Đại Học, Thông Tư 08/2021/Tt

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là trung độ mẫu mã AVERAGE(number1,number2,...) cùng n là size mẫu.

Xem thêm: Bán Bã Đậu Nành Số Lượng Lớn Giao Toàn Miền Nam, Bã Đậu Nành Việt Nam

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, nên chọn chúng, nhận F2 và tiếp nối nhấn Enter. Nếu cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.