Cách Dùng Hàm Sumif Trong Excel 2007

     
Excel cho thaihungtea.vn 365 Excel cho thaihungtea.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bạn thực hiện hàm SUMIF nhằm tính tổng những giá trị vào một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà chúng ta xác định. Ví dụ: đưa sử vào một cột chứa những số, chúng ta chỉ ước ao tính tổng hồ hết giá trị to hơn 5. Chúng ta cũng có thể sử dụng công thức sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu muốn, chúng ta cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn cho một phạm vi, rồi tính tổng những giá trị tương ứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: phương pháp =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng các giá trị vào phạm vi C2:C5, trong số đó các ô khớp ứng ở phạm vi B2:B5 bằng "John".

Bạn đang xem: Cách dùng hàm sumif trong excel 2007


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về công dụng không đúng chuẩn khi chúng ta dùng nó nhằm khớp các chuỗi dài thêm hơn 255 ký kết tự hoặc cùng với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF gồm các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô vào mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng tuyệt tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn hoàn toàn có thể chứa những ngày ở format Excel tiêu chuẩn chỉnh (ví dụ bên dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Gồm thể bao hàm các ký kết tự đại diện - dấu chấm hỏi (?) nhằm khớp với ngẫu nhiên ký tự đối chọi nào, lốt sao (*) nhằm khớp với ngẫu nhiên chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn có nhu cầu tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu vấp ngã (~) trước cam kết tự.

Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được biểu thị là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, ko cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô ko phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định vào đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range có cùng kích thước và bề ngoài với dải ô. nếu như không thì hiệu suất hoàn toàn có thể sẽ cách biệt và bí quyết sẽ tính tổng một dải ô bước đầu với ô trước tiên trong ô sum_range nhưng tất cả cùng kích cỡ với dải ô. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được xem tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, nhận F2 và tiếp đến nhấn Enter. Nếu như cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Xem thêm: Tủ Quần Áo Bị Mốc Phải Làm Sao, Tủ Quần Áo Gỗ Ép Bị Mốc

Giá trị không cử động sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn $160.000.

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng những giá trị tài sản lớn hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho những giá trị tài sản bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho những giá trị tài sản lớn hơn giá trị tại C2.

$49,000

Ví dụ 2

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhấn F2 và tiếp đến nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của cục bộ thực phẩm trong team "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của toàn cục thực phẩm trong nhóm "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng lệch giá của tổng thể thực phẩm tất cả tên kết thúc là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng lệch giá của toàn bộ thực phẩm không bên trong nhóm nào.

Xem thêm: Tìm Tỉ Số Về Khối Lượng Của Electron So Với Proton So Với Nơtron

$400

Đầu Trang

Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Hàm SUMIFS cộng toàn bộ các tham đối đáp ứng nhiều tiêu chuẩn

Hàm SUMSQ cộng nhiều giá trị sau thời điểm thực hiện phép toán bình phương trên mỗi cực hiếm đó