CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL KẾ TOÁN

     
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Tổng hợp không thiếu các hàm hay được dùng trong Excel kế toán, phía dẫn biện pháp sử dụng những hàm Excel trong kế toán để trên sổ sách, lên những bảng biểu và lên report tài thiết yếu trên Excel.

Bạn đang xem: Các hàm thường dùng trong excel kế toán

1. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của các ô được chỉ định vì những tiêu chuẩn đưa vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) tức là Sumif(Vùng đựng điều kiện, Điều kiện, Vùng phải tính tổng).

- những tham số:

- Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.

- Criteria: các tiêu chuẩn mà ý muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này rất có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là các ô thực sự đề nghị tính tổng.

Hàm này trả về quý hiếm tính tổng của các ô vào vùng đề nghị tính chấp thuận một đk đưa vào.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của những giá trị trong vùng từ B2 mang lại B5 với điều kiện là những giá trị bé dại hơn hoặc bởi 10.

Chi ngày tiết mời các bạn xem trên đây: Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF trong Excel

2. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về cực hiếm dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chủ yếu xác. X=1 là dò tìm một bí quyết tương đối.

- Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,) nghĩa là Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột phải lấy,X).

- các tham số:

- Lookup Value: Giá trị buộc phải đem ra so sánh để kiếm tìm kiếm.

- Table array: Bảng chứa thông tin mà tài liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng tài liệu này nên là tham chiếu tốt đối.

- Nếu quý giá Range lookup là TRUE hoặc được quăng quật qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh bắt buộc được bố trí tăng dần.

- Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn có nhu cầu lấy trong phép so sánh.

- Range lookup: là 1 trong những giá trị luận lý để hướng dẫn và chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá chỉ trị đúng mực hoặc tìm giá trị gần đúng. + giả dụ Range lookup là TRUE hoặc quăng quật qua, thì giá trị gần đúng được trả về.

Chú ý:

- Nếu quý giá Lookup value nhỏ tuổi hơn giá chỉ trị nhỏ dại nhất vào cột thứ nhất của bảng Table array, nó sẽ thông tin lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- kiếm tìm một giá chỉ trị bởi giá trị ngơi nghỉ ô F11 trong cột thiết bị nhất, cùng lấy giá trị tương ứng ở cột trang bị 2.

*

Chi ngày tiết mời các bạn xem tại đây: Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong Excel

3. Hàm SUBTOTAL:

- Subtotal là hàm đo lường và tính toán cho một tổ con trong một list hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phép tính nhưng mà bạn chọn lựa trong đối số lắp thêm nhất.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Các tham số:

- Function_num là những con số từ là một đến 11 (hay tất cả thêm 101 đến 111 trong phiên bản Excel 2003, 2007) lý lẽ hàm nào sẽ được dùng để tính toán trong subtotal

- Ref1, ref2,.

Xem thêm: Cách Nói Chuyện Hài Hước Qua Tin Nhắn, Cách Để Trò Chuyện Vui Vẻ, Thú Vị Qua Tin Nhắn

.. Là những vùng add tham chiếu mà bạn muốn thực hiện nay phép tính trên đó.

Chi ngày tiết mời chúng ta xem tại đây: Cách sử dụng hàm SUBTOTAL vào excel

4. Hàm IF

- Hàm trả về giá trị 1 nếu đk đúng, Hàm trả về quý hiếm 2 nếu đk sai.

Cú pháp: If(logical_test,,) tức là If(Điều kiện, quý giá 1, quý hiếm 2).

Các tham số:

- Logicaltest: Điều kiện dùng để trắc nghiệm (xác định điều kiện này là đúng xuất xắc sai).

- Truevalue: Là công dụng của hàm IF nếu logicaltest đúng

- Falsevalue: Là hiệu quả của hàm IF ví như logicaltest sai

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

5. Hàm AND:

- Cú pháp: AND(Logical1, Logical2, ….) tức là And(đối 1, đối 2,..).

- những đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi toàn bộ các đối số có giá trị đúng. Những đối số là các hằng, biểu thức logic. Hàm trả về quý hiếm TRUE (1) nếu tất cả các đối số của chính nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) ví như một hay những đối số của chính nó là sai.

Lưu ý:

- những đối số nên là giá chỉ trị logic hoặc mảng tốt tham chiếu có chứa quý giá logic.

- nếu như đối số tham chiếu là quý giá text hoặc Null (rỗng) thì các giá trị đó bị bỏ qua.

- nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị xúc tích và ngắn gọn thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

- Cộng toàn bộ các số trong một vùng tài liệu được chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

7. Hàm OR:

- Cú pháp: OR(Logical1, Logical2…) tức thị Or(đối 1, đối 2,..).

- những đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép HOẶC, chỉ sai khi tất cả các đối số có mức giá trị sai. Hàm trả về quý hiếm TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của chính nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu toàn bộ các đối số của chính nó là sai.

8. Hàm MAX:

- Trả về số lớn nhất trong hàng được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá bán trị lớn số 1 ở vào đó.

9. Hàm MIN:

- Trả về số nhỏ dại nhất trong hàng được nhập vào.

Xem thêm: Bảng Ngọc Wukong Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Ngộ Không Rung, Hướng Dẫn Chơi Ngộ Không Liên Quân Mobile Mùa 22

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá trị nhỏ nhất nghỉ ngơi trong đó.

Để thực hành các bạn cũng có thể tải về Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo bề ngoài Nhật ký phổ biến (Theo Thông bốn 200 với 133)

Các bạn có nhu cầu hiểu rõ hơn nữa, hoàn toàn có thể tự bản thân lên được report tài bao gồm trên Excel hoàn toàn có thể tham gia: Lớp học thực hành thực tế kế toán trên Excel