Các dạng bài tập chương oxi lưu huỳnh

     

Phương pháp giải những dạng bài tập chương nhóm Oxi, lưu huỳnh

Với cách thức giải các dạng bài bác tập chương đội Oxi, sulfur Hoá học lớp 10 tổng hợp những dạng bài xích tập, bài bác tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết với đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập nhóm Oxi, sulfur từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương oxi lưu huỳnh

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập về đặc điểm hóa học và cách thức điều chế Oxi, lưu lại huỳnh

Bài 1. trong các những thông số kỹ thuật electron bên dưới đây, cấu hình electron làm việc trạng thái cơ bạn dạng của sulfur là:

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d1

B. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

D. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2

Hướng dẫn:

⇒ chọn C

Bài 2. hoàn toàn có thể điều chế O2bằng giải pháp phân huỷ KMnO4, KClO3, H2O2. Nếu lấy và một lượng các chất trên mang phân huỷ trọn vẹn thì thể tích oxi vào cùng đk thu được

A. Từ bỏ KMnO4 là mập nhất

B. Trường đoản cú KClO3 là béo nhất

C. Trường đoản cú H2O2 là mập nhất

D. Bằng nhau

Hướng dẫn:

PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

2H2O2 2H2O + O2

KClO3 KCl + 3O2

⇒ chọn B

Bài 3. Khoanh tròn vào 1 chữ A hoặc B, C, D trước câu vấn đáp đúng.

Dẫn khí H2S đi qua dung dịch các thành phần hỗn hợp KMnO4 cùng H2SO4 nhận thấy dung dịch:

A. Không tồn tại sự đổi khác gì

B. Thành hỗn hợp trong suốt, không màu

C. Dung dịch màu tím vẩn đục

D. Màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và gồm kết tủa màu vàng

Hướng dẫn:

⇒ chọn D

Bài 4. Khí oxi tất cả lẫn hơi nước. Chất tốt nhất dùng để bóc hơi nước ngoài oxi là:

A.Vôi sống (CaO)

B. Đồng (II) sunfat khan (CuSO4)

C. Axit sunfuric đặc (H2SO4)

D. Hỗn hợp natri hiđroxit (NaOH)

Hướng dẫn:

⇒ chọn C

Bài 5. thông số kỹ thuật electron nào sai với thông số kỹ thuật electron của anion X2-của những nguyên tố đội VIA?

A. 1s22s22p4. B. 1s22s22p6.C. 3s23p6. D. 4s24p6.

Hướng dẫn:

Cấu hình e của X là <…>..s2…p4⇒Anion X2- thừa nhận thêm 2e có thông số kỹ thuật là <…>...s2…p6

⇒ chọn A

Bài 6. O2 bị lẫn một ít tạp hóa học Cl2. Chất cực tốt để vứt bỏ Cl2 là

A. H2O. B. KOH. C. SO2. D. KI.

Hướng dẫn:

⇒ chọn C

Bài 7. Ở tâm lý kích say đắm cao nhất, nguyên tử lưu lại huỳnh có thể có về tối đa bao nhiêu electron độc thân?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 6.

Hướng dẫn:

⇒ chọn D

Bài 8: phát biểu như thế nào không đúng vào khi nói về tài năng phản ứng của lưu giữ huỳnh?

A. Ở nhiệt độ cao, S chức năng với nhiều kim loại và mô tả tính oxi hóa.

B. Ở ánh nắng mặt trời thích hợp, S công dụng với phần đông các phi kim và biểu thị tính oxi hóa

C. Hg phản nghịch ứng với S ngay lập tức ở nhiệt độ thường.

D. S vừa gồm tính khử vừa gồm tính oxi hóa.

Hướng dẫn:

⇒ chọn B ( Khi tính năng với phi kim, S biểu hiện tính khử).

Bài 9: cho những chất khí sau đây: Cl2, SO2, CO2, SO3. Chất làm mất màu hỗn hợp brom là:

A. CO2B. SO3C. SO2D. Cl2

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C

Bài 10: Để minh bạch khí oxi cùng ozon, rất có thể dùng hóa chất là:

A. Hồ nước tinh bột.B. Đồng kim loại

C. Khí hiđro D. Dung dịch KI cùng hồ tinh bột

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn D

Bài 11: trong hợp hóa học nào nguyên tố diêm sinh không thể biểu thị tính oxi hóa?

A. SO2B. H2SO4C. KHSD. Na2SO3

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C (S2- là số oxh thấp tốt nhất của S nên chỉ có thể thể hiện tại tính khử)

Bài 12: diêm sinh đioxit rất có thể tham gia những phản ứng sau:

SO2 + Br2+ 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O (2).

Câu làm sao sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?

A. Bội phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

B. Bội nghịch ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

C. Bội nghịch ứng (1): SO2 là hóa học khử, Br2 là hóa học oxi hóa.

D. Bội phản ứng (1): Br2là chất oxi hóa, phản nghịch ứng (2): H2S là chất khử

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn A

Bài 13: X, Y là 2 nguyên tố tiếp tục nhau trong đội A. Thông số kỹ thuật electron ko kể cùng của X là 2p4. Vậy địa chỉ của X cùng Y vào bảng hệ thống tuần trả là

A. X thuộc chu kì 3, đội VA; Y trực thuộc chu kì 3, đội VIA

B. X trực thuộc chu kì 2, team VA; Y ở trong chu kì 3, nhóm VIA

C. X trực thuộc chu kì 2, nhóm VIA; Y ở trong chu kì 3, nhóm VIA.

D. X ở trong chu kì 2, team IVA; Y ở trong chu kì 3, nhóm IVA

Hướng dẫn:

⇒ chọn C

Bài 14: Câu nào tiếp sau đây không diễn tả đúng tính chất của những chất?

A. H2O cùng H2O2 cùng gồm tính oxi hóa, dẫu vậy H2O có tính thoái hóa yếu hơn.

B. H2SO3 và H2SO4 cùng gồm tính oxi hóa, dẫu vậy H2SO4 tất cả tính oxi hóa mạnh mẽ hơn

C. O2 và O3 cùng gồm tính oxi hóa, nhưng O3 tất cả tính oxi hóa mạnh dạn hơn.

D. H2S với H2SO4 cùng gồm tính oxi hóa, nhưng lại H2SO4 gồm tính oxi hóa yếu hơn

Hướng dẫn:

⇒ chọn D ( H2S chỉ diễn đạt tính khử)

Bài 15: trong số câu sau đây câu nào ko đúng:

A. Hỗn hợp H2SO4 loãng là 1 trong axit mạnh.

B. Đơn chất lưu huỳnh chỉ biểu lộ tính khử trong số phản ứng hoá học.

C. SO2 vừa biểu đạt tính oxi hoá, vừa biểu thị tính khử.

D. Ion S2- chỉ mô tả tính khử, không biểu thị tính oxi hoá

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn B

Bài 16: Trong phản ứng: 3S + 6KOH → 2K2S + K2SO3 + 3H2O. Diêm sinh đóng mục đích là

A. Chất khử

B. Ko là chất oxi hóa cũng ko là chất khử

C. Là hóa học oxi hóa nhưng đồng thời cũng là hóa học khử

D. Chất oxi hóa

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C

Bài 17: các hợp hóa học của dãy nào vừa bộc lộ tính oxi hóa vừa mô tả tính khử:

A. H2SO4, H2S, HCl

B. H2S, KMnO4, HI

C. Cl2O7, SO3, CO2

D. H2O2, SO2, FeSO4

Hướng dẫn:

⇒ chọn D ( H2S, HI chỉ biểu thị tính khử ; Cl2O7, SO3chỉ mô tả tính oxi hóa).

Bài 18: một trong những chất sau, câu nào không đúng khi nói về tính chất hóa học của ozon?

A. Ozon oxi hóa toàn bộ các kim loại kể cả Au với Pt

B. Ozon thoái hóa Ag thành Ag2O

C. Ozon kém bền hơn oxi

D. Ozon lão hóa ion I-thành I2

Hướng dẫn:

⇒ chọn A

Bài 19: trong những câu sau, câu làm sao sai:

A. Oxi tan những trong nước.

B. Oxi nặng hơn không khí

C. Oxi chiếm 1 tháng 5 thể tích không khí

D. Oxi là chất lúc không màu, không mùi, ko vị

Hướng dẫn:

⇒ chọn A( Khí oxi không nhiều tan trong nước)

Nhận biết oxi, ozon, lưu lại huỳnh, SO2, SO3, H2S

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

Các bước làm một bài bác nhận biết:

- Trích chủng loại thử.

- cần sử dụng thuốc thử.

- Nêu hiện nay tượng.- Viết phương trình phản ứng.

Lưu ý: nếu hai mẫu mã thử có cùng tính chất, khi cho thuốc test vào phân biệt thì hiện tượng kỳ lạ sẽ trùng nhau, thời gian đó ta tách chúng thành một nhóm, các mẫu demo khác không giống hiện tượng bóc thành team khác và liên tục sử dụng bảng nhận thấy theo lắp thêm tự sau

Bảng : nhận biết O2, O3, S và những hợp chất

*
*

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Có nhị bình đơn nhất hai khí oxi và ozon. Trình bày phương pháp hóa học để riêng biệt hai khí đó.

Hướng dẫn:

Dẫn lần lượt nhị khí vào 2 hỗn hợp KI (chứa sẵn một ít tinh bột) nếu hỗn hợp có greed color xuất hiện tại thì khí dẫn là ozon.

2KI + O3 + H2O → I2 + O2 + KOH

I2 + hồ nước tinh bột → xanh

Khí còn lại không làm đổi màu là oxi.

Ví dụ 2: tất cả 4 lọ, từng lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong những lọ bằng cách thức hóa học. Viết các phương trình hóa học xẩy ra (nếu có).

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một ít làm mẫu mã thử, mang lại quỳ tím thứu tự vào các mẫu thử, mẫu thử nào quỳ tím hóa đỏ là HCl.

Cho vài giọt dung dịch BaCl2 vào 3 mẫu mã thử cón lại, mẫu mã thử nào sản xuất kết tủa white là ống thử đựng Na2SO4.

Na2SO4+ BaCl2 → NaCl + BaSO4↓

Cho vài giọt dung dịch Na2SO4 (đã biết) vào 2 mẫu thử còn lại, mẫu nào tất cả kết tủa white là dung dịch Ba(NO3)2

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO4↓

Còn lại dung dịch NACl, có thể khẳng định bởi dung dịch AgNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Ví dụ 3: Trình bày cách thức hóa học nhận thấy các hỗn hợp sau:Na2S, K2CO3, BaCl2, Na2SO3, NaCl.

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một ít làm chủng loại thử

Cho hỗn hợp H2SO4 lần lượt vào những mẫu demo trên

- mẫu thử sản xuất kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

- chủng loại thử không có hiện tượng gì là NaCl

- chủng loại thử sinh sản khí bám mùi trứng ung (trứng thối) là Na2S

Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S↑

- chủng loại thử tạo khí hương thơm hắc là Na2SO3.

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑+ H2O

- mẫu mã thử tạo nên khí ko màu, không mùi là K2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑+ H2O

Ví dụ 4: cho các dung dịch không màu của những chất sau: NaCl, K2CO3. Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt những dung dịch đã mang lại bằng cách thức hóa học mà không dùng thêm hóa chất nòa khác có tác dụng thuốc thử. Viết phương trình hóa học trường hợp có.

Hướng dẫn:

Lấy mỗi dung dịch một ít rồi chia ra 5 ống nghiệm bao gồm đánh số. Cho lầ lượt từng hỗn hợp vào các dung dịch còn lại, hiện tượng lạ thí nghiệm được ghi vào bảng sau:

NaClK2CO3Na2SO4HClBa(NO32Kết luận
NaCl
K2CO3↑,↓
Na2SO4
HCl
Ba(NO3)22↓

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Có tứ lọ mất nhãn đựng bốn dung dịch K2SO3, K2SO4, (NH4)2SO3, (NH4)2SO4. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch này.

Lời giải:

Đáp án:

- Trích mỗi hỗn hợp một không nhiều làm mẫu thử cho từng thí nghiệm.

- Lần lượt bé dại dung dịch HCl vào những mẫu thử. Hai mẫu mã thử tất cả khí cất cánh ra K2SO3, (NH4)2SO4 (nhóm 1) theo bội nghịch ứng:

K2SO4 + 2HCl → 2KCl + H2O + SO2↑

(NH4)2SO3 + 2HCl → 2NH4Cl + SO2↑ +H2O

Hai mẫu mã thử còn sót lại không hiện tượng kỳ lạ gì (nhóm 2).

Xem thêm: 【Top 4】 Bình Giữ Nhiệt Hiện Nhiệt Độ 500Ml, Bình Giữ Nhiệt Hiển Thị Nhiệt Độ

- nhỏ dại tiếp dung dịch NaOH lần lượt vào hai nhóm mẫu mã thử, mẫu mã thử có khí cất cánh ra (NH4)2SO3 (đối với nhóm 1) với (NH4)2SO4 (đối với nhóm 2) theo phản nghịch ứng:

(NH4)2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2NH3↑ + 2H2O

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O

Từ đó suy ra chất còn lại ở mỗi nhóm.

Câu 2. Có tư dung dịch A, B, C, D chứa các chất NaOH, HCl, H2SO4, H2O (không theo vật dụng tự trên). Lần lượt mang đến quỳ tím và dung dịch BaCl2 vào tư dung dịch này và thấy:

A: làm quỳ tím hóa đỏ và tạo kết tủa trắng.

B: làm quỳ tím hỏa xanh với không chế tạo ra kết tủa.

C: không thay đổi màu quỳ tím và không chế tạo ra kết tủa.

D: làm quỳ tím hóa đỏ với không chế tạo ra kết tủa.

Tìm A, B, C, D. Giải thích, viết phản bội ứng.

Lời giải:

Đáp án:

- A có tác dụng quỳ tím hóa đỏ và tạo ra kết tủa white là H2SO4

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

- B làm quỳ tím hóa xanh với không tạo ra kết tủa là NaOH.

- C không chuyển màu quỳ tím với không chế tạo ra kết tủa là H2O.

- D làm quỳ tím hóa đỏ và không tạo kết tủa là HCl.

Câu 3. Bằng phương pháp hóa học tập hãy nhận biết các khí: CO2, SO2, SO3.

Lời giải:

Đáp án:

- đến qua dung dịch Br2 phân biệt SO2 do làm phai màu nâu của hỗn hợp brom:

Br2 + SO2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

- cho qua dung dịch BaCl2 nhận thấy SO3 bởi vì tạo kết tủa màu trắng:

BaCl2 + SO3 + H2O → BaSO4↓ + 2HCl

- còn sót lại là CO2.

Câu 4. Làm núm nào để tinh chế khí H2 trong tất cả hổn hợp khí CO2 + H2.

Lời giải:

Đáp án:

Cho các thành phần hỗn hợp vào dung dịch Ca(OH)2 thì CO2 bị giữ lại lại vì chưng phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Như vậy nhận được H2.

Câu 5. Trình bày phương thức hóa học nhận biết các hỗn hợp sau: Na2S, K2CO3, BaCl2, Na2SO3, NaCl.

Lời giải:

Đáp án:

Trích mỗi hỗn hợp một không nhiều làm mẫu thử

Cho hỗn hợp H2SO4 lần lượt vào các mẫu thử trên

- mẫu thử chế tạo ra kết tủa white là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

- chủng loại thử không tồn tại hiện tượng gì là NaCl

- mẫu thử chế tác khí có mùi trứng ung (trứng thối) là Na2S

Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S↑

- chủng loại thử tạo thành khí hương thơm hắc là Na2SO3.

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑+ H2O

- mẫu thử tạo khí ko màu, không mùi là K2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑ + H2O

Chú ý: nếu không nhận biết được bằng mùi khí H2S với SO2 thì có thể phân biệt ba khí bằng cách sau:

- Dẫn 3 khí lần lượt qua hỗn hợp CuSO4 , khí tạo ra kết tảu màu black là H2S.

H2S + CuSO4 → CuS↓(đen) + H2SO4

- Dẫn hai khí còn sót lại qua hỗn hợp nước brom, khí nào làm mất màu nước brom là SO2:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

- Khí còn lại là CO2

Câu 6. cho các dung dịch ko màu của các chất sau: NaCl, K2CO3. Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã cho bằng phương pháp hóa học nhưng không sử dụng thêm hóa chất nòa khác làm cho thuốc thử. Viết phương trình hóa học ví như có.

Lời giải:

Đáp án:

Lấy mỗi hỗn hợp một không nhiều rồi chia ra 5 ống nghiệm gồm đánh số. Cho lầ lượt từng hỗn hợp vào các dung dịch còn lại, hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

NaClK2CO3Na2SO4HClBa(NO3)2Kết luận
NaCl
K2CO3↑,↓
Na2SO4
HCl
Ba(NO3)22↓

Nhận xét:

Ở hỗn hợp nào không có hiện tượng gì thì đó là dung dịch NaCl

- dung dịch nào có một trường hợp thoát khí cùng 1 trường hòa hợp kết tủa là K2CO3:

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2↑(1)

K2CO3 + Ba(NO3)2 → KNO3 + BaCO3↓(2)

- Dung dịch có 1 tường hòa hợp kết tủa là dung dịch Na2SO4

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO4↓(3)

- dung dịch nào có 1 trường thích hợp thoát khí là hỗn hợp HCl (phương trình (1)).

- dung dịch nào có 2 trường vừa lòng kết tủa là hỗn hợp Ba(NO3)2 (phương trình (2) và (3)).

Hoàn thành bội nghịch ứng hóa học Oxi, lưu giữ huỳnh

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

- nên nắm chắc các đặc điểm hóa học về oxi, ozon, giữ huỳnh, những hợp chất của bọn chúng để thấy được quan hệ giữa những chất

- với những bài xích ẩn tên chất yêu mong tìm chất tương xứng và viết phương trình bắt buộc lựa chọn những chât tương xứng với các trạng thái lão hóa của lưu huỳnh trong sơ đồ. Quy trình làm tăng tinh thần oxi hóa các nguyên tố sulfur cầ chắt lọc cho chức năng với chất có tính oxi hóa. Ngược lại quá trình làm giảm trạng thái oxi hóa của nguyên tố lưu giữ huỳnh yêu cầu lựa lựa chọn cho tác dụng với chất tất cả tính khử.

Xem thêm: Cờ Caro Tiếng Anh Là Gì ? Cờ Ca Rô Trong Tiếng Anh Là Gì Cờ Caro Tiếng Anh Là Gì

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy viết các phương trình hóa học trình diễn sự chuyển đổi số oxi hóa của những nguyên tố diêm sinh theo sơ vật dụng sau:

*

Hướng dẫn:

*

Ví dụ 2: Viết những phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau:

KClO3 → O2 → O3 → O2 → ZnO → ZnSO4

FeS → H2S → S → SO2 → CaSO3 → CaSO4

Hướng dẫn:

a) 2KClO3 2KCl + 3O2

3O2

*
2O3

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O2 + 2Zn → 2ZnO

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

b) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

2H2S + O2 thiếu hụt 2S + 2H2O

S + O2 SO2

SO2 + CaO → CaSO3

CaSO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2SO4 + SO2

Ví dụ 3: xong sơ đồ đổi khác sau:

*
*

Hướng dẫn:

S + O2 SO2

2SO2 + O2 2SO3SO3 + H2O → H2SO4

6H2SO4 đặc + 2Fe Fe2 (SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

S + H2 H2S↑ (A) (mùi trứng thối)

S + O2 SO2 (B)

S + sắt FeS (E)

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

(X)⇒ S,(D) ⇒ H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

(Y) ⇒ HBr, (Z) ⇒ H2SO4

FeS + 2HBr → FeBr2 + H2S↑

(G) ⇒ FeBr2 (A) ⇒ H2S

Hoặc FeS + H2SO4 → FeSO4+ H2S↑

(G)⇒ FeSO4 (A) ⇒ H2S

Ví dụ 4: Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có:ZnS → H2S → S → SO2 → SO3 → H2SO4 → HCl → Cl2 → KClO3 → O2

ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S

2H2S + O2 thiếu → 2S + 2H2O

S + O2 SO2

2SO2 + O2 2SO3

SO3+ H2O → H2SO4

H2SO4 quánh + NaCl tinh thể → NaHSO4 + HCl

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

3Cl2 + 6KHO

*
5KCl + KClO3 + 3H2O

2KClO3

*
2KCl + 3O2

Ví dụ 5. Viết những phương trình hóa học màn trình diễn sự biến hóa số thoái hóa của nguyên tố diêm sinh theo sơ vật dụng sau:

*

Hướng dẫn:

+) S-2 → S0: 2H2S + O2 thiếu hụt → 2S + 2H2O

+) S0 → S-2: H2 + S H2S↑

+) S0 → S+4: S + O2 S2

+) S+4 → S0: 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

+) S+4 → S+6: SO2+ Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 +) S+6 → S+4: Cu + 2H2SO4 đặc CuSO4 + SO2 + H2O

+) S0 → S+6: S + 3F2 → SF6

+) S+6 → S0: 3Zn + 4H2SO4 đặc 3ZnSO4 + S + 4H2O

+) S-2 → S+6: H2S+ 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

+) S+6 → S2-: 4Mg + 5H2SO4 đặc 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Nhận xét: với dạng bài bác này cần lựa chọn các chât khớp ứng cho tương xứng với các trạng thái lão hóa của diêm sinh trong sơ đồ. Quy trình làm tăng trạng thái oxi hóa các nguyên tố sulfur cầ gạn lọc cho chức năng với chất có tính oxi hóa. Ngược lại quá trình làm bớt trạng thái thoái hóa của nguyên tố lưu lại huỳnh đề xuất lựa chọn cho chức năng với chất gồm tính khử.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình bội phản ứng theo chuỗi biến đổi sau:FeS → H2S → S → SO2 → CaSO3 → CaSO4

Lời giải:

Đáp án:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

2H2S + O2thiếu ---V2O5→ 2S + 2H2O

SO2 + CaO → CaSO3

CaSO3 + H2SO4 → CaSO4 + SO2 + H2O

Câu 2. khẳng định các hóa học và ngừng các phương trình bội nghịch ứng sau:

FeS + A → B (khí) + C

B + CuSO4 → D↓ black + E

B + F → G↓ đá quý + H

C + J khí → L

L + KI → C + M + N

Lời giải:

Đáp án:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

(A) (C) (B)

H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4

(D)(E)

2H2S + SO2 → 2S↓ + 2H2O

(F) (G) (H)

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

(J) (L)

2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2

(M) (N)

Câu 3. xong sơ đồ thay đổi sau:

*

Lời giải:

Đáp án:

S + O2 → SO2 (A)

*

SO3 + H2O → H2SO4

6H2SO4(đ) + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 4. Viết phương trình phản ứng theo chuỗi đổi khác sau:

KMnO4 → Cl2 → NaClO3 → O2 → SO2 → SO3 → H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

3Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

2NaClO3 → 2NaCl + 3O2

O2 + S → SO2

*

SO3 + H2O → H2SO4

Câu 5. Cặp phản bội ứng làm sao sau đây cho biết lưu huỳnh vừa có tính khử vừa gồm tính oxi hóa?

A. S + H2 → H2S; S + Cu → CuS

B. S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O; S + 2Na → Na2S

C. S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 3H2O; S + O2 → SO2

D. S+ 3F2 → SF6 ; S + O2 → SO2

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6. lưu lại huỳnh công dụng với natri hidroxit đặc, nóng:

S + NaOH → Na2S + Na2SO3 + H2O

Trong phản nghịch ứng trên, tỷ lệ số nguyên tử diêm sinh bị khử với số nguyên tử lưu hoàng bị thoái hóa là: