Các Bài Toán Đố Lớp 3

     

Toán có lời văn lớp 3 là dạng toán thực tiễn mà học sinh được tiếp cận từ siêu sớm, có ý nghĩa quan trọng và trong thực tế cao. Câu hỏi hướng dẫn học viên một số mẹo lúc giải toán tất cả lời văn lớp 3. Giúp học sinh biết cách bao giờ thực hiện nay phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách trong giải toán tất cả lời văn nhằm đạt kết quả đúng đắn nhất là vấn đề mà chúng tôi luôn phía tới.

Bạn đang xem: Các bài toán đố lớp 3


*
1. Một số trong những mẹo lúc giải toán có lời văn lớp 3

a. Vấn đề có lời văn tiến hành phép tính cộng.

Dạng 1: Trong bài toán lời văn tất cả chữ …“thêm” …ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 1: nhà An có 6 con gà, chị em mua “thêm” 4 nhỏ gà. Hỏi công ty An có toàn bộ mấy bé gà?

Bài giải:

Số bé gà bên An có toàn bộ là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 nhỏ gà.

Dạng 2: Trong câu hỏi lời văn có chữ …“hỏi cả hai” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 2: An gồm 3 quả cam, Bình có 5 quả cam. Hỏi cả hai chúng ta có mấy trái cam?

Bài giải:

Số quả bóng cả đôi bạn trẻ có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 quả bóng

Dạng 3: Trong việc lời văn gồm chữ …“có”… “hỏi”…”có tất cả”…ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 nhỏ ở bên dưới ao cùng 6 bé ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có vớ cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có tất cả là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 bé vịt

Dạng 4: Trong bài toán lời văn có chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 4: chi phí sách Toán là 752 đồng, giá tiền sách giờ việt nhiều hơn giá tiền sách toán là 48 đồng. Hỏi giá thành sách giờ đồng hồ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá chi phí sách giờ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Câu hỏi có lời văn thực hiện phép tính trừ

Dạng 1: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“bớt” …ta tiến hành phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ nhiều năm 12 cm, ba em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ sót lại dài bao nhiêu cm?

Bài giải:

Số cm thanh gỗ còn lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong việc lời văn gồm chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 6: các bạn Long 9 quả bóng, chúng ta Long thả 3 trái bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy quả bóng?

Bài giải:

Số trái bóng của người sử dụng Long còn lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 trái bóng.

Dạng 3: Trong việc lời văn có chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh. Lớp 1B gồm ít hơn lớp 1A là 6 học sinh. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Số học viên của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong việc lời văn tất cả chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng nề hơn, những hơn, ít hơn)…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 8: các bạn An nặng nề 41 kg, bạn Lan năng 38 kg. Hỏi chúng ta An năng hơn chúng ta Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số cam kết lô gam chúng ta An nặng nề hơn bạn Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong bài toán lời văn tất cả chữ …“cho biết hai bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi các bạn còn lại”…ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 9: bạn Hương và chúng ta Hoa đọc được 120 con tem. Trong các số ấy bạn Hương xem thêm thông tin được 80 con tem. Hỏi bạn Hoa học hỏi được bao nhiêu con tem?

Bài giải:

Số nhỏ tem bạn Hoa xem thêm thông tin được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 bé tem.

Xem thêm: Lời Chúc 8/3 Cho Mẹ, Vợ, Người Yêu, Bạn Gái, Đồng Nghiệp Nữ 2022

2. Tuyển tập 40 câu hỏi có lời văn lớp 3 được đặt theo hướng dẫn

Bài 1: nhị thùng gồm 58 lít dầu, nếu cung cấp thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu yếu thùng vật dụng hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu tiếp tế thùng đầu tiên 5 lít thì tổng thể dầu bao gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vào thùng trước tiên lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng trang bị hai là 2 phần

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng lắp thêm hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu ngơi nghỉ thùng đầu tiên là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An mua 3 cây viết chì với 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng tải 5 quyển vở cùng 5 bút chì hết 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây viết chì không còn số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 loại bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khoản thời gian bán đi 450 chiếc cốc thì quầy đó sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước lúc bán quầy đó bao gồm bao nhiêu dòng cốc?

Hướng dẫn

Số thùng cốc đã chào bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng gồm số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi buôn bán thùng bao gồm số cốc là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để sẵn sàng cho một họp báo hội nghị người ta đó kê 9 sản phẩm ghế đủ chỗ cho 81 bạn ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy sản phẩm ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi hàng ghế có số nơi là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế đề nghị kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày vật dụng hai bán tốt gấp 3 lần ngày lắp thêm nhất. Cà nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày máy hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhị ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một loại cầu nhiều năm 100m gồm tất cả 5 nhịp. Trong các số đó 4 nhịp dài đều nhau còn nhịp chính giữa thì dài thêm hơn mỗi nhịp cơ 10m. Tính nhịp chủ yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn lại mỗi nhịp lâu năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp tại chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng nề 200g. 5 bao xi măng như vậy có trọng lượng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có khối lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chứa kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn uống quả có 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và tất cả 9 sản phẩm cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả kia có toàn bộ bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo bị cắn là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp đa số vào 2 tủ, từng tủ tất cả 3 ngăn. Hiểu được mỗi ngăn bao gồm số sách như nhau. Số sách sống mỗi ngăn có là từng nào quyển?

Hướng dẫn:

Số chống sách bao gồm là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách sinh hoạt mỗi ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và thấp hơn số con kê là 6 con.

Hỏi trên sảnh có toàn bộ bao nhiêu nhỏ gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sân là: 16 x 2 = 32 (con)

Số con gà trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, kê , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. vào một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng có tác dụng được 25 bông hoa. Bởi vậy Hồng làm thấp hơn Mai 5 bông với chỉ bởi một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi tía bạn có tác dụng được từng nào bông hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai làm được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả bố bạn có tác dụng được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ cặp đôi bạn trẻ đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi gồm bốn các bạn đấu cùng nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu cùng với một các bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Chị em mang ra chợ buôn bán 25 quả cam cùng 75 trái quýt. Buổi sáng bà mẹ đã cung cấp được1/5 số cam cùng quýt, còn lại số cam với số quýt bà bầu để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng chị em đã bán tốt tổng số từng nào quả cam cùng quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam và quýt bà mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam và quýt chị em đã chào bán buổi sáng sủa là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng nề 32 kg. Trường hợp thùng đựng một nửa số dầu hỏa kia thì nặng trĩu 17kg. Hỏi khi thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng nề số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng nề số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Có 234kg con đường chia hồ hết vào 6 túi. 8 túi như vậy gồm số đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi chứa số klg con đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi như vậy chứa số con đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày trang bị hai bán được gấp 3 lần ngày đồ vật nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhì ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: gồm 45 câu hỏi trong hội thi khoa học.Mỗi câu vấn đáp đúng được 4 điểm,trả lời không nên bị trừ 2 điểm. Tất cả các thắc mắc đều được trả lời.Hỏi nếu Henry trả lời được 150 điểm thì bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

Giả sử Henry vấn đáp đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc đó tổng điểm của doanh nghiệp Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tạo thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng thêm là vì ta đã mang đến Henry vấn đáp đúng không còn 45 câu.

1 câu đúng ra 1 câu không đúng số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời và đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, nếu tăng chiều lâu năm 2 centimet thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Cha rổ có số cam bằng nhau. Nếu phân phối 60 quả sống rổ sản phẩm công nghệ nhất, phân phối 45 quả làm việc rổ thứ

2 cùng 75 quả sống rổ vật dụng 3 thì số cam còn lại nhiều hơn thế nữa số cam đã bán là 30 quả. Hỏi thuở đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã buôn bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vào 3 rổ thuở đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm lúc đầu có số trái là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng tất cả 6 vỏ hộp kẹo, từng hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo có số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả bao gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ tuổi đi cài đặt bi, mỗi bạn đặt hàng 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn đặt hàng số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn đặt hàng tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: bao gồm 5 thùng kẹo giống hệt chứa tổng số 720 viên kẹo, từng thùng kẹo có 6 gói. Hỏi từng gói chứa từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo đựng số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai phòng sách có tổng số 84 quyển. Nếu mang 4 quyển sách của ngăn trước tiên chuyển sang ngăn thứ nhì thì số cuốn sách của nhì ngăn bằng nhau. Hỏi thực thụ mỗi ngăn bao gồm bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn trước tiên hơn ngăn thứ hai số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn thứ nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách chống thứ nhì là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: bao gồm một đơn vị chức năng bộ đội, khi tập đúng theo nếu xếp mỗi hàng 64 tín đồ thì xếp được 10 hàng. Hỏi mong muốn xếp thành 8 mặt hàng thì từng hàng bao gồm bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số fan của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 sản phẩm thì mỗi hàng có số fan là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một vài bi phân thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi hy vọng chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì phân chia được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi gồm 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài có 26 tín đồ đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 fan (kể cả lái xe). Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu chiếc tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính lái xe thì mỗi xe chở được số tín đồ là: 4 – 1 = 3 người

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe.

Vậy số xe cộ tắc xi đề nghị đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một số viên kẹo phân thành 8 túi. Nếu đem đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn sót lại được chia phần lớn thành 7 túi, mỗi túi không nhiều hơn thuở đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Tin Nhan Chuc Ngu Ngon, Tin Nhắn Sms Xếp Hình Chúc Ngủ Ngon Mới Nhất

Hướng dẫn:

1 túi có số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An bao gồm là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng có 16 viên bi, Toàn gồm số bi cấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả cặp đôi có tất cả bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn bao gồm số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả cặp đôi có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một shop ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày vật dụng hai bán được số đường giảm sút 3 lần đối với ngày lắp thêm nhất. Hỏi ngày thứ hai bán thấp hơn ngày đầu tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày máy hai bán được số con đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày lắp thêm hai bán ít hơn ngày thứ nhất số klg đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có cha thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng trang bị hai cất gấp 3 lần thùng sản phẩm công nghệ nhất, thùng thứ tía chứa kém thùng vật dụng hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng thiết bị hai chứa số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ tía chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học bao gồm 6 mặt hàng ghế, mỗi mặt hàng ghế có 3 nơi ngồi. Hỏi phòng học kia có bao nhiêu khu vực ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học gồm số số chỗ ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi tất cả 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như vậy có từng nào kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi có số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, từng đĩa có 9 quả. Hỏi trên bàn tất cả bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 4 x 9 = 36 quả cam

Bài 34: trên bàn tất cả 4 đĩa cam, mỗi đĩa gồm 3 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quả cam là: 4 x 3 = 12 quả cam

Bài 35: bên trên bàn có 4 đĩa cam, từng đĩa tất cả 2 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số quả cam là: 4 x 2 = 8 quả cam

Bài 36: bên trên bàn gồm 7 đĩa cam, từng đĩa gồm 8 quả. Hỏi trên bàn gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quả cam là: 7 x 8 = 56 quả cam

Bài 37: bên trên bàn có 7 chồng sách, mỗi chồng sách tất cả 9 quyển sách. Hỏi bên trên bàn tất cả mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số cuốn sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam tất cả 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như thế có từng nào quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có tất cả số quả là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: bên trên bàn tất cả 8 ông xã sách, mỗi ck sách bao gồm 2 quyển sách. Hỏi trên bàn tất cả mấy quyển sách?