Biển báo xe đạp không được đi vào

     
Cả nhị biển.

Bạn đang xem: Biển báo xe đạp không được đi vào

Giải thích: biển cả 104 Cấm xe gắn máy và biển khơi 103a Cấm ô tô không cấm xe gắn máy (không đề xuất mô tô). Nên cả hai biển đều được cho phép xe gắn máy đi vào.

Câu 102: biển lớn nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

*

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: đại dương 1 Cấm xe xe máy 2 bánh, biển khơi 2 cấm xe pháo ô tô, biển 3 là cấm xe tải

Nên đáp và đúng là Biển 1

Câu 103: Khi chạm mặt biển làm sao thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

Không biển nào.Biển 1 với 2.Biển 2 với 3.Cả bố biến.

Giải thích: Biển 1 là cấm xe cộ máy, còn hải dương 2 với 3 là cấm ô tô và xe cài chứ ko cấm xe cộ máy phải xe thiết bị được phép đi vào.

Câu 104: biển cả nào cấm quay đầu xe?

*

Biển 1.Biển 2.Không biến chuyển nào.Cả nhị biển.

Giải thích: phường 123a Cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe; hải dương 2: P.124a Cấm tảo xe ko cấm rẽ trái.

Câu 105: biển khơi nào cấm xe cộ rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Cả nhị biển.

Giải thích: p. 123a Cấm rẽ trái ko cấm quay đầu xe; biển 2: P.124a Cấm con quay xe ko cấm rẽ trái.

Nên Biển 1 là đáp án đúng.

Câu 106: Khi gặp biển như thế nào xe được rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Không biến chuyển nào.

Giải thích: phường 123a Cấm rẽ trái ko cấm quay đầu xe; hải dương 2: P.124a Cấm con quay xe không cấm rẽ trái.

Nên đại dương 2 là giải đáp đúng.

Câu 107: đại dương nào cấm các phương nhân thể giao thông đường bộ rẽ phải?

Biển 1 với 2.Biển 1 và 3.Biển 2 với 3.Cả cha biển.

Giải thích: p 123b Cấm rẽ phải ; biển lớn 2: P.124d Cấm rẽ đề xuất và cấm xoay xe; biển cả 3: 124f cấm ô tô rẽ nên và quay xe.

Nên biển lớn 3 chỉ cấm ô tô, còn hải dương 1 và hải dương 2 cấm cục bộ phương luôn thể rẽ phải.

Câu 108: biển lớn nào cấm những phương luôn thể giao thông đường đi bộ rẽ trái?

Biển 1 với 2.Biển 1 và 3.Biển 2 và 3.Cả ba biển.

Giải thích: 124a cấm rẽ trái; biển cả 2: 124c cấm rẽ trái với quay xe; biển cả 3: 124e cấm xe hơi rẽ trái và quay xe.

Nên biển cả 3 chỉ cấm xe ô tô, còn đại dương 1 và đại dương 2 cấm tổng thể phương nhân thể rẽ trái

Câu 109: biển khơi nào có thể chấp nhận được xe rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Không biển cả nào.

Giải thích: Theo QCVN41:2019 thì biển cả 2: I.410 khoanh vùng quay xe hướng dẫn khu vưc được phép quay đầu xe. Biển lớn này thuộc team biển chỉ dẫn nên KHÔNG cấm rẽ trái. Do đó, đáp án đúng là câu 2.

Câu 110: biển nào xe tảo đầu không xẩy ra cấm?

Biển 1.Biển 2.Cả nhì biển.

Giải thích: biển lớn 1: P.123a cấm rẽ trái không cấm xoay đầu xe; hải dương 2: I.410 quanh vùng quay xe pháo . Nên cả 2 biển được cho phép quay đầu của xe là câu trả lời đúng.

Câu 111: hải dương nào xe cộ được phép xoay đầu nhưng không được rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Cả nhì biển.

Giải thích: biển 1: 123a cấm rẽ trái nhưng mà không cấm quay đầu xe.

Biển 2: R.301e đặt trước ngã ba ngã tứ chỉ được rẽ trái ngơi nghỉ phạm vi vấp ngã ba, bửa tư phía sau phương diện biển bắt buộc không thể xoay đầu xe.

Câu 112: biển lớn nào là biển cả Cấm đi ngược chiều?

Biển 1.Biển 2.Cả tía biển.

Giải thích: biển 1: P.101 Đường cấm; biển cả 2: P.102 cấm đi ngược chiều; hải dương 3: P.301a Cấm đỗ xe. Phải biển 2 là cấm đi ngược chiều.

Câu 113: biển nào sau đây các phương tiện đi lại không được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 1 và 2.

Giải thích: biển cả 1: P.101 Đường cấm; biển cả 2: P.102 Cấm đi ngược hướng cấm bước vào theo chiều để biển; hải dương 3: P.301a Cấm đỗ xe.

Nên biển cả 1 và biển 2 là cấm các phương tiện không được phép đi vào.

Câu 114: Khi chạm mặt biển làm sao xe ưu tiên theo chính sách định vẫn bắt buộc dùng lại?

Biển 1.Biển 2.Cả tía biển.

Giải thích: P.101 Đườn cấm không cấm xe cộ ưu tiên;

Biển 2: R.122 tạm dừng áp dụng với tất cả xe ưu tiên;

Biển 3: P.102 Cấm đi trái hướng không vận dụng với xe cộ ưu tiên;

Nên biển cả 2 là đáp án đúng, áp dụng đối với cả xe ưu tiên.

Câu 115: biển cả nào cấm tất cả các đời xe cơ giới cùng thô sơ di chuyển trên đường, trừ xe cộ ưu tiên theo vẻ ngoài định (nếu đường vẫn đồng ý cho xe chạy được)?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích: P.101 Đườn cấm ko cấm xe pháo ưu tiên;

Biển 2: R.122 dừng lại áp dụng đối với cả xe ưu tiên;

Nên biển 1 là đáp án đúng.

Câu 116: chạm mặt biển làm sao xe xích lô được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 1 và hải dương 2.

Giải thích: Biển 1 là Cấm xe cộ lam, biển cả 2 là Cấm xe xích lô máy chứ không hề cấm xe pháo xích lô đề nghị cả hải dương 1 và biển lớn 2 xe pháo xích lô phần đông được phép đi vào.

Câu 117: chạm chán biển nào xe lam, xe pháo xích lô thứ được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: Biển một là Cấm xe lam, biển cả 2 là Cấm xe cộ xích lô máy, biển lớn 3 là cấm xe xích lô chứ không hề cấm xe lam cùng xe xích lô máy đề nghị ta chọn câu trả lời là biển lớn 3

Câu 118: biển cả báo này có ý nghĩa sâu sắc như chũm nào?

Tốc độ tối đa được cho phép về ban đêm cho những phương tiện là 70 km/h.Tốc độ tối thiểu cho phép về ban đêm cho các phương luôn thể là 70 km/h.

Giải thích: Biển tốc độ tối đa về đêm đều phải có nhận diện bằng khung người chữ nhật, viền đỏ nền đen, dưới ghi khung giờ cấm và bên trong biển sẽ ghi số.

Số ghi trên biển tốc độ tối đa chất nhận được lớn tuyệt nhất về ban đêm tính bởi km/h và không to hơn 80 km/h. Tín đồ tham gia giao thông về ban đêm không được vượt quá giá trị tốc độ ghi trên biển khơi trừ một vài trường hợp ưu tiên được quy định.

Câu 119: Chiều dài đoạn đường 500 m từ điểm đặt biển này, người lái xe xe đã đạt được phép bấm bé không?Được phép.Không được phép.Giải thích: biển cả phụ là biển lớn S.501 Phạm vi công dụng của biển khẳng định chiều dài vận dụng biển chính từ điểm đặt biển.

Câu 120: biển nào xe mô tô nhị bánh được đi vào?

Biển 1 cùng 2.Biển 1 và 3.Biển 2 và 3.

Giải thích: Biển chính là P.101 Đường cấm, bao gồm biển phụ thì vận dụng cấm theo đại dương phụ. Cần Biển 1 và biển 3 không áp dụng với xe mô tô là câu vấn đáp đúng.

Câu 121: biển cả nào xe tế bào tô nhì bánh ko được đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:Biển chính là P.101 Đường cấm, có biển phụ thì áp dụng cấm theo hải dương phụ. Buộc phải Biển 2 áp dụng với xe mô tô là câu vấn đáp đúng.

Câu 122: biển báo làm sao báo hiệu ban đầu đoạn đường vào phạm vi quần thể dân cư, các phương tiện thể tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi con đường được vận dụng ở quần thể đông dân cư?

Biển 1.Biển 2.

Giải thích: Biển 1 là báo hiệu bước đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư còn biển cả 2 là báo cho biết hết phần đường khu dân cư

Câu 123: gặp biển nào người điều khiển xe bắt buộc nhường đường cho những người đi bộ?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Biển 1 với 3.

Giải thích: biển 1: W.224 Đường người quốc bộ cắt ngang; biển khơi 2: P.112 Cấm người đi bộ; biển 3: R.305 Đường dành cho người đi bộ.

Biển 1 báo ưu tiên cho người đi bộ yêu cầu phải dường đường.

Câu 124: đại dương nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe ko được bước vào khi chạm mặt biển này?

Biển 1.Biển 1 với 3.Biến 3.Cả ba biển.

Giải thích: biển lớn 1: W.224 Đường người đi bộ cắt ngang; đại dương 2: P.112 Cấm fan đi bộ; biển 3: R.305 Đường dành cho tất cả những người đi bộ.

Biển 3 báo đường dành cho những người đi bộ nên phương tiện khác ko được đi vào.

Câu 125: biển nào báo hiệu Đường dành cho xe thô sơ?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: biển 1 Đường dành riêng cho xe thô sơ, biển lớn 2 là Cấm xe cộ đạp, biển 3 là Đường người đi xe đạp cắt ngang.

Vì vậy họ chọn đáp án là biển lớn 1.

Câu 126: biển khơi nào báo hiệu đang tới chỗ giao nhau nguy hiểm?

Biển 1.Biển 1 và 2.Biển 2 với 3.Cả tía biến.

Giải thích: biển khơi 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; hải dương : W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên; biển lớn 3: W209 Giao nhau gồm tín hiệu đèn

Câu 127: biển nào đánh tiếng Giao nhau với đường tàu có rào chắn?

Biến 1.Biển 2 và 3.Biến 3.

Giải thích: biển khơi 1: W.210 Giao nhau với đường tàu có rào chắn; đại dương : W.208 Giao nhau với đường ưu tiên; biển khơi 3: W209 Giao nhau gồm tín hiệu đèn

Câu 128: hải dương nào báo hiệu Giao nhau gồm tín hiệu đèn?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Cả bố biển.

Giải thích: biển cả 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; biển khơi : W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên; biển cả 3: W209 Giao nhau tất cả tín hiệu đèn

Câu 129: biển lớn nào báo hiệu gian nguy giao nhau với mặt đường sắt?

Biển 1 cùng 2.Biển 1 và 3.Biển 2 cùng 3.Cả bố biến.

Giải thích: đại dương 1: W.210 Giao nhau với đường tàu có rào chắn; biển cả 2: W.234 Giao nhau với đường 2 chiều; biển khơi 3: W.242a Nơi đường sắt giao vuông gốc với đường bộ.

Câu 130: biển cả nào báo hiệu đường tàu giao nhau với con đường bộ không có rào chắn?

Biển 1 cùng 2.Biển 1 với 3.Biển 2 cùng 3.Cả ba biển.

Giải thích: biển lớn 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; biển lớn 2: W.211a Giao nhau với con đường sắt không có rào chắn;Biển 3:W.242a Nơi đường sắt giao vuông cội với đường bộ ổ sung cho biển khơi W.211a. Nên cả hai biển 2 với 3 đầy đủ đúng.

Câu 131: biển cả nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường đi bộ và đường sắt?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Biến 1 và 3.

Giải thích: Biển 1 là biển 211a Giao nhau với con đường sắt không tồn tại rào chắn.

Biển 2: đại dương 208 Giao nhau với đường ưu tiên.

Biển 3: biển lớn 211b Giao nhau cùng với tàu điện.

Câu 132: biển cả nào báo hiệu, hướng dẫn xe đi trê tuyến phố này được quyền ưu tiên qua chỗ giao nhau?

Biển 1 với 2.Biển 1 cùng 3.Biển 2 với 3.Cả tía biển.

Giải thích: đại dương 1: W.207a Giao nhau với hàng không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 bước đầu đường ưu tiên. Nên biến 1 và hải dương 3 là lời giải đúng.

Câu 133: hải dương nào thông báo Giao nhau với đường không ưu tiên?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biến 2 với 3.

Giải thích: hải dương 1: W.207a Giao nhau với đường không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với mặt đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 ban đầu đường ưu tiên.

Nên họ chọn câu trả lời là biển lớn 1

Câu 134: biển cả nào thông báo Giao nhau với đường ưu tiên?

Biển 1 với 3.Biển 2.Biến 3.

Giải thích: hải dương 1: W.207a Giao nhau với hàng không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 ban đầu đường ưu tiên.

Nên bọn họ chọn giải đáp là biển khơi 2

Câu 135: biển khơi nào báo cho biết Đường bị thu hẹp?

Biển 1 và 2.

Xem thêm: Cách Đính Kèm File Pdf Vào Word Cực Đơn Giản, Cách Chèn File Pdf Vào Word Nhanh Và Chuẩn

Biển 1 và 3.Biến 2 với 3.Cả ba biến.

Giải thích: biển cả 1:W.203a Đường bị hẹp cả 2 bên;

Biển 2: W.203b Đường bị eo hẹp về phía trái

Biển 3: W.201b chỗ ngoặt gian nguy vòng mặt phải. Nên đáp án và đúng là biển 1 và đại dương 2.

Câu 136: Khi chạm chán biển nào, người điều khiển xe phải giảm tốc độ, để ý xe đi ngược chiều, xe cộ đi sống phía mặt đường bị hẹp bắt buộc nhường đường mang đến xe đi ngược chiều?

Biển 1.Biển 1 cùng 3.Biển 2 và 3.Cả cha biển.

Giải thích: biển lớn 1: W.236 Hết đường đôi; biển khơi 2:W.203b Đường đi bị thanh mảnh về phía trái; biển 2: W.203c Đường bị không lớn về phía phải. Câu này hỏi về vấn đề đường bị thu hẹp đề xuất câu tả lời chính xác là Biển 2 và đại dương 3.

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: biển 1: W.205a Đường giao nhau thuộc cấp; biển 2: W.207a Giao nhauvới hàng không ưu tiên; hải dương 3: W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên.

Câu 138: biển nào báo cáo Đường đôi?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Được ưu tiên qua đường thuôn để hướng dẫn cho người điều khiển xe biết bản thân được quyền ưu tiên đi trước trên phần đường hẹp.

Biển 2 là Đường song báo trước sắp tới đoạn đường tất cả chiều đi và chiều về phân biệt bởi giải chia cách cứng.

Biển 3 là báo hết đường đôi báo trước sắp xong đoạn đường gồm chiều đi cùng chiều về phân biệt bằng giải ngăn cách cứng.

Nên đáp án chính xác là biển 2.

Câu 139: biển lớn nào thông báo Đường đôi?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển một là Đường 2 chiều báo trước sắp tới đoạn đường do sửa chữa thay thế hoặc tất cả trở ngại tại 1 phía đường nhưng mà phải tổ chức triển khai đi lại cho phương tiện đi lại đi cả 2d trên cùng một hướng đường còn lại,

Biển 2 là Giao nhau cùng với đường 2 chiều để báo đang đến vị trí giao nhau với mặt đường 2 chiều.

Biển 3 là Đường đôi báo trước sắp tới đoạn đường gồm chiều đi cùng chiều về phân biệt bởi giải phân cách cứng.

Nên đáp án đúng là Biển 3.

Câu 140: biển nào báo hiệu Giao nhau với mặt đường hai chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Giao nhau cùng với đường 2 chiều để báo sắp tới vị trí giao nhau với con đường 2 chiều.

Biển 2 là Đường song báo trước đang đến đoạn đường gồm chiều đi cùng chiều về phân biệt bởi giải chia cách cứng.

Biển 3 là Đường giao nhau thuộc cấp dùng để làm báo trước đang đến nơi giao nhau thuộc mức của các tuyến mặt đường cùng cấp trên 1 mặt bằng.

Nên đáp án đúng là Biển 1.

Câu 141: biển khơi nào đánh tiếng Đường nhị chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển một là Đường giao nhau cùng cấp dùng làm báo trước đang tới nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp cho trên 1 mặt bằng.

Biển 2 là Đường 2 chiều báo trước đang tới đoạn mặt đường do sửa chữa thay thế hoặc bao gồm trở ngại tại một phía đường nhưng mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện đi cả 2d trên cùng 1 hướng đường còn lại,

Biển 3 là báo hết con đường đôi báo trước sắp hoàn thành đoạn đường gồm chiều đi với chiều về phân biệt bằng giải chia cách cứng.

Vì vậy đáp án đúng là Biển 2.

Câu 142: đại dương nào báo cáo Giao nhau với mặt đường hai chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Đường 2d báo trước đang tới đoạn con đường do sửa chữa hoặc gồm trở ngại ở một phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện đi cả 2d trên cùng một hướng đường còn lại,

Biển 2 là Giao nhau với đường 2 chiều để báo sắp đến vị trí giao nhau với đường 2 chiều.

Biển 3 là Đường giao nhau cùng cấp dùng làm báo trước đang đến nơi giao nhau thuộc mức của những tuyến con đường cùng cấp trên 1 mặt bằng.

Nên đáp án chính xác là Biển 2.

Câu 143: biển nào báo hiệu để ý chướng ngại ngùng vật?

Biển 1.Biển 2 cùng 3.Cả cha biển.

Giải thích: Biển một là báo hết đường đôi, biển 2 là để ý chướng ngại thứ vòng kị sang nhị bên, biển lớn 3 là để ý chướng ngại đồ vật vòng né sang bên trái

Vì vậy mà đại dương 2 và biển lớn 3 hầu như thông báo chú ý chướng không tự tin vật yêu cầu đáp án là cả hải dương 2 và biển lớn 3.

Câu 144: gặp gỡ biển nào fan tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng kỹ năng xuất hiện cùng di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

Biển 1.Biển 2.

Giải thích: Biển một là Biển W.224 Đường người quốc bộ cắt ngang.

Biển 3: W.225 trẻ em để thông tin gần đến phần đường hay có trẻ em đi qua nhà trẻ, trường học, câu lạc bộ.

Vì vậy cần đáp án là biển lớn 2.

Câu 145: hải dương nào hướng dẫn nơi bắt đầu đoạn mặt đường dành cho tất cả những người đi bộ?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: W.224 Đường người đi dạo cắt ngang;

Biển 2: I.423c Điểm ban đầu đường đi bộ

Biển3: W.225 trẻ em em

Câu 146: hải dương báo này có chân thành và ý nghĩa gì?

Báo hiệu đường tất cả ổ gà, lồi lõm.Báo hiệu đường gồm gờ giảm tốc phía trước.

Giải thích: biển cả W221b Đường gồm sóng gồ ghề nhân tạo.

Câu 147: biển khơi nào (đặt trước xẻ ba, té tư) cho phép xe được rẽ sang phía khác?

Biển 1.Biển 2.Không biển lớn nào.

Giải thích: biển cả 1: R.301a hướng đi cần theo chỉ được đi thẳng đặt trước xẻ ba, bổ tư;

Biển 2: R.301h phía đi bắt buộc theo chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải đặt sau ngã ba, bổ tư;

Nên đáp án đúng là không có biển nào.

Câu 148: đại dương nào thông tin Hướng đi thẳng yêu cầu theo ?Biển 1.Biển 2.Giải thích:Biển 1: R.301a hướng đi đề xuất theo chỉ được đi thẳng để trước vấp ngã ba, bửa tư;

Biển 2: I.407a Đường một chiều không liên quan hướng đi yêu cầu theo.

Nên Biển 1 là đáp án đúng.

Câu 149: đại dương nào báo cho biết Đường một chiều?

Biển 1.Biển 2.Cả nhị biển.

Giải thích:Biển 1: R.301a hướng đi nên theo chỉ được đi thẳng để trước xẻ ba, bửa tư;

Biển 2: I.407a Đường một chiều không tương quan hướng đi bắt buộc theo.

Nên biển lớn 2 là giải đáp đúng.

Câu 150: trong những biển dưới đây biển như thế nào là biển lớn Hết vận tốc tối đa mang đến phép?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Cả cha biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 hết thời gian sử dụng chế vận tốc tối đa

Biển 2: DP135 Hết gần như lệnh cấm;

Biển 3: R307 hết hạn chế vận tốc tối thiểu.

Nên biển 1 là biển quá hạn sử dụng chế tốc độ tối đa. Chú ý câu này hỏi ý nghĩa của biển.

Câu 151: hiệu lực hiện hành của biển tốc độ tối đa cho phép hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 1 với 2.

Giải thích:

Biển 1: DP134 hết hạn sử dung chế vận tốc tối đa

Biển 2: DP135 Hết phần đông lệnh cấm;

Biển 3: R307 hết hạn chế vận tốc tối thiểu.

Nên biển 1 và biển cả 2 là biển lớn Hết hạn chế tốc độ tối đa. Chú ý thắc mắc các biển hết hạn chế, không phải hỏi chân thành và ý nghĩa của biển.

Câu 152: trong những biển dưới đây biển nào là hải dương Hết tốc độ tối thiểu ?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Cả bố biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 hết thời gian sử dụng chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết hầu như lệnh cấm;

Biển 3: R307 hết hạn sử dung chế vận tốc tối thiểu.

Nên biển cả 3 là đại dương Hết hạn chế vận tốc tối thiểu. Câu này hỏi chân thành và ý nghĩa của biển.

Câu 153: biển cả nào sau đây báo hiệu không còn cấm vượt?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 2 và 3.

Giải thích:

Biển 1: DP134 hết hạn sử dung chế vận tốc tối đa

Biển 2: DP135 Hết đa số lệnh cấm;

Biển 3: DP.133 hết cấm vượt

Nên câu trả lời đúng buộc phải là biển khơi 2 và biển cả 3.

Câu 154: trong các biển dưới đây biển làm sao là biển khơi Hết hầu hết lệnh cấm?

Biển 1.Biển 2. Biển 3.Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 quá hạn sử dụng chế vận tốc tối đa

Biển 2: DP135 Hết các lệnh cấm;

Biển 3: R307 quá hạn sử dụng chế tốc độ tối thiểu.

Câu 155: biển lớn nào hướng dẫn cho người đi dạo sử dụng cầu vượt qua đường?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.Không biển nào.

Giải thích: biển lớn 1: I424a ước vượt qua đường cho tất cả những người đi bộ; biển 2: I424c Hầm chui qua đường cho người đi bộ đề xuất đáp án đúng là biển 1.

Câu 156: đại dương nào chỉ dẫn cho người đi dạo sử dụng hầm chui qua đường?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.Không biển nào.

Giải thích: biển cả 1: I424b ước vượt qua đường cho những người đi bộ; biển khơi 2: I424d Hầm chui qua đường cho những người đi bộ đề xuất đáp án và đúng là biển 2.

Câu 157: biển nào báo cho biết Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật?

Dừng xe tại quanh vùng có trạm công an giao thông.Tiếp tục lưu thông với tốc độ bình thường.Phải giảm tốc độ đến mức bình an và ko được vượt khi đi qua quanh vùng này.

Giải thích: biển I.436 Trạm công an giao thông. Các phương tiện đề xuất giảm tốc độ đến mức bình an và không được vượt lúc đi qua khu vực này.

Câu 159: Biển hàng đầu có ý nghĩa gì?

Đi thẳng hoặc rẽ trái trên ước vượt.Đi thẳng hoặc rẽ bắt buộc trên mong vượt.Báo hiệu ước vượt liên thông.

Câu 160: vun kẻ con đường nào dưới đấy là vạch phân chia những làn xe cùng chiều?

Vạch 1.Vạch 2.Vạch 3.Vạch 1 cùng 2.

Câu 161: vun kẻ mặt đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

Vạch 1.Vạch 2.Vạch 3.Cả 3 vạch.

Câu 162: vén kẻ mặt đường nào dưới đấy là vạch phân chia hai chiều xe đua (vạch tim đường)?

Phân phân tách hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.Phân chia các làn xe chạy thuộc chiều nhau.

Câu 164: Khi chạm chán vạch kẻ mặt đường nào các xe được phép đè vạch? Hình hình ảnh ca sĩ phi nhung là ai? Ca sĩ Phi Nhung (1970 - 2021) - Ảnh: GIA TIẾNCa sĩ Phi Nhung sinh năm 1970, quê làm việc Gia Lai. Trải qua tuổi thơ sóng gió, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, có lẽ vì vậy mà đều ...

gợi ý nghị định 91 2015 nđ cp

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc --------------- Số: 91/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 mon 10 năm năm ngoái ...

Đảng cộng sản vn trải qua mấy lần thay tên

Từ lúc ra đời, Đảng cộng sản việt nam đã từng nào lần đổi tên? và hoàn toàn có thể nêu rõ cho em dc ko ạ Trả lờiMời trả lời2 QĐND - họp báo hội nghị hợp nhất những ...

the waterslide là gì - Nghĩa của từ the waterslide

the waterslide bao gồm nghĩa làKhi chúng ta và bạn là đối tác doanh nghiệp là tình dục phong thái Doggie; ngay trước khi bạn kiêm bạn lấy ra và đẩy các đối tác doanh nghiệp của chúng ta đầu cùng ...

trung tâm của con đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác vuông là

Đường tròn ngoại tiếp tam giácĐường tròn ngoại tiếp của tam giác là đường tròn đi qua các đi qua tất cả các đỉnh của tam giác đó. Trung khu của ...

con trai hay gắt gắt với tình nhân

Tôi và bạn nữ đều 27 tuổi, quen thuộc nhau gần bố năm, làm cho cùng công ty, em thao tác văn phòng, tôi làm nhân viên kinh doanh. Thu nhập của shop chúng tôi tương đối ổn, ...

Vòng né thai sử dụng ra sao

Theo những bác sĩ, phía trên là phương pháp an toàn, có thể ngừa thai lên tới 98%, nhưng tiến trình làm ra làm sao thì vẫn chính là ẩn số với phần nhiều mọi người. ...

những nữ ca sĩ ít người nghe là ai?

Mỹ trọng điểm được ca ngợi là thần tượng của đầy đủ thế hệ. Từ fan cao tuổi đến chúng ta trẻ đều mến mộ những bài xích hát của thanh nữ ca sĩ. Cả sự nghiệp ...

Ca sĩ uyên linh là ai?

Người nổi tiếng> Ca sĩ> Uyên Linh Ca sĩ Uyên Linh là ai? - Uyên Linh trần Nguyễn Uyên Linh. Cô là 1 trong nữ ca sĩ vn cô được nghe biết là fan ...

tình nhân cầu thủ của người đẹp ngọc trinh

Lê Ngọc Trinh là 1 trong diễn viên được nhận xét có gương mặt sáng, dáng vẻ đẹp và rất có thể đi đường dài. Tuy nhiên, thời gian qua cô hoàn toàn mất tích vào ...

Đâu là đáp án sai khi nói về sóng cơ

Đáp án và lý giải chính câu hỏi trắc nghiệm: “Chọn vạc biểu sai khi nói tới sóng cơ?” với kiến thức định hướng liên quan lại là tài liệu hữu ích bộ ...

cơ sở y tế C Đà Nẵng tuyển dụng 2022 các từ bạn thơm vào câu thơ thị thơm thì giấu bạn thơm có ý nghĩa gì Đăng cam kết khám bệnh tại khám đa khoa sản - nhi thành phố đà nẵng Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 57 bài xích 48

Soạn tiếng Việt lớp 4 tập 1 Soạn giờ Việt lớp 4 tập 2 soạn vở BT giờ đồng hồ Việt 4 tập 1 biên soạn vở BT giờ đồng hồ Việt 4 tập 2 biên soạn VNEN giờ đồng hồ việt ...

Giải vở bài xích tập giờ đồng hồ việt lớp 5 ôn tập giữa học kì 1 - ngày tiết 2

Hướng dẫn Giải VBT giờ Việt 5 Ôn tập giữa học kì 2 - tiết 1, 2 - Tuần 28 trang 58, 59 Tập 2, được chúng tôi biên soạn bám đít nội dung yêu ước trong vở ...

Khi nói tới giới hạn sinh thái, có bao nhiêu phạt biểu dưới đây không đúng

Chọn D. I. -> sai. Giới hạn sinh thái xanh là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho vận động sinh lí của sinh vật. II. ...

Ca sĩ hà my là ai?

- 2 năm trước, căn nhà của chị đang được hỗ trợ sửa thanh lịch lại cơ mà cũng chưa khang trang. Mùa mưa lại sắp đến, ngần ngừ ngôi nhà lúc này đã đầy đủ ...

selections là gì - Nghĩa của từ selections

selections tất cả nghĩa làQuét độ sâu của một túi Doritos mở nhằm tìm kiếm con mồi. Thay vì chưng cái cũ hoặc dịch tật, thợ săn là sau khi Dorito khối lượng xuống cùng với ...

Xem thêm: Top 4 Bài Viết Về Thời Gian Rảnh Rỗi Bằng Tiếng Anh, Làm Gì Vào Thời Gian Rảnh

phương pháp tải Genshin Impact trên PC yêu thương

Cách mua game Genshin Impact PC được thực hiện như vậy nào? Genshin Impact PC thông số kỹ thuật là gì? các lỗi Genshin Impact PC thường gặp gỡ và cách khắc phục? Để gồm ...

Điểm cực Bắc của khu vực phần khu đất liền vn ở 23 độ 23 phút Bắc trực thuộc 1 tuần trước đó . Vì chưng le.lover Đưa dữ liệu ra screen con trỏ chuột xuống dòng tiếp theo ta sử dụng giấy tờ thủ tục nào 1 tuần trước đó . Bởi vì Drnam_hn Mẹo hay Hỏi Đáp Là gì công nghệ Nghĩa của từ Học tốt Top List bài bác Tập từng nào Khỏe Đẹp ngôn từ Xây Đựng giờ anh screen So Sánh Ở đâu tại sao máy tính xách tay Dịch chỉ dẫn Món Ngon Sản phẩm tốt Toplist gắng nào đối chiếu Vì sao Samsung Bao thọ Nghĩa là gì công nghệ Đánh giá có nên Phương trình bài tập dung dịch Đại học Facebook