Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn có đáp án chi tiết!

     

Contents

1. Sơ lược lý thuyết thì lúc này đơn2. Bài xích tập thì hiện tại đơn từ bỏ cơ bạn dạng đến nâng cấp có đáp án3. Đáp án bài bác tập thì bây giờ đơn

Thì bây giờ đơn (Simple Present) ko thực sự cạnh tranh như nhiều người nghĩ. Để ở lòng ngữ pháp căn phiên bản này. Cùng Patado ôn luyện trải qua những dạng bài xích tập thì hiện tại đơn sau đây. Đừng quên chất vấn đáp án bên dưới để nhận xét mức độ hiểu về ngữ pháp này như thế nào nữa chúng ta nhé. Cùng thực hành thực tế thành thạo bài xích tập Simple Present ngay lập tức thôi nào!

1. Sơ lược kim chỉ nan thì bây giờ đơn

Thì hiện tại đơn (Present Simple) là một trong những trong 12 thì cơ bạn dạng trong tiếng Anh (bài tập những thì trong giờ anh).

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn có đáp án chi tiết!

1.1. Cấu tạo thì lúc này đơn

Cấu trúc của hiện tại đơn được phân chia ra thành 3 loại: câu khẳng định, câu phủ định với câu nghi vấn.

Dạng câu khẳng định:

Subject (I/ We/ You/ They) + Verb (nguyên mẫu)Subject (He/ She/ It) + Verb (s/es)

Dạng câu lấp định:

Subject (I/ We/ You/ They) + bởi not (don’t) + Verb (nguyên mẫu)Subject (He/ She/ It) + does not (doesn’t) + Verb (nguyên mẫu)

Dạng câu nghi vấn:

Với dạng câu “Do + Subject (I/ we/ you/ they) + Verb (nguyên mẫu)?” sẽ có được hai cách trả lời như sau: “Yes, I do.” hoặc “No, I don’t”.Với dạng câu “Does + Subject (he/ she/ it) + Verb (nguyên mẫu)?” cũng biến thành có hai giải pháp trả lời: “Yes, (she) does.” hoặc “No, (she) doesn’t”.
*

Cấu trúc thì lúc này đơn


1.2. Cách sử dụng bây giờ đơn vào từng ngôi trường hợp cụ thể

Hiện trên đơn có nhiều cách dùng trong từng trường thích hợp khác nhau. Để biết thêm chi tiết, độc giả kỹ quá các cách sử dụng sau và thế chắc nhé.

Diễn đạt một kiến thức hoặc một hành vi lặp đi lặp lại trong sinh hoạt.Tom always goes to lớn office at 7.30 am.
Diễn đạt đa số trạng thái xẩy ra trong hiện nay tại.He is student at Le Hong Phong high school.
Diễn đạt một chân lý hay một sự thiệt hiển nhiên.The sun sets in the West.

Xem thêm: Lễ Vật & Văn Khấn Cúng Cơm Hàng Ngày Cho Người Mới Mất Chính Xác Nhất

Diễn đạt một sự việc hay hành động có đặc điểm lặp đi lặp lại thường xuyên.John plays basketball every Saturday.
Diễn đạt một sự việc được diễn ra theo kế hoạch trải qua thời khóa biểu.The flight departs from Ho chi Minh at 10:50 và arrives in thailand at 14:30.

1.3. Các dấu hiệu giúp nhận biết thì lúc này đơn

Dấu hiệu nhận biết hiện tại đơn thông qua những trạng tự chỉ tần suất: usually, always, often, sometimes, never, every (day,year,…).

Hoặc hoàn toàn có thể nhận biết qua những trạng từ bỏ như: a day/ week/ month/ year; Once/ twice/ three times/ four times;…

2. Bài tập thì hiện tại đơn tự cơ bản đến nâng cấp có đáp án

Cách sớm nhất có thể để chúng ta có thể học ở trong và cầm cố chắc ngữ pháp Simple Present. Không hề việc gì tuyệt đối hơn lúc làm các dạng bài xích tập thì hiện tại đơn một bí quyết nhuần nhuyễn. Tìm hiểu thêm và ngừng những câu bài xích tập sau đây.

2.1. Exercise 1: Điền trợ cồn từ dạng tủ định

I _________ like coffee. She _________ play ping-pong in the afternoon. She _________ go to lớn office at midday. We _________do the exercise on weekends. The train _________ arrive at 9.30 p.m. My sister _________ finish work at 10pm. My friends _________ live in a small house. The dog _________ lượt thích him.
*

Thực hành bài bác tập thì bây giờ đơn


2.2. Exercise 2: chia động từ “to be” làm thế nào để cho đúng

My cát ……………… big. He ……………… a teacher. They ……………… ready khổng lồ get married. My life ……………… so interesting. I always go out with my friends every weekend. My wife………………from Florida. I ……………… from Viet Nam. They ………………(not/be) late. Amanda và Jane (be)……………… good partners. ……………… (he/be) a actor? Her younger brother (be) ………………seven years old. John và Tom (be)………………my dogs.

2.3. Exercise 3: Viết lại câu mang đến đúng

Amanda/ not/ wake up late on Saturday → ……………… They/ not/ believe/ story → ……………… you/ understand the presentation? → ……………… We/ not/ work late on Saturdays → ……………… Tom/ want some tea? → ……………… he/ have two sons → ……………… when/ John/ go khổng lồ his English class? → ……………… why/ I/ have to clean up the office? → ………………

2.4. Exercise 4: kiếm tìm lỗi sai bao gồm trong câu

He often get up early and go khổng lồ office by bus. I teaches students in a high school. Tom don’t own a house. E still have to lớn rent house khổng lồ live. Quang nhì am a famous midfielder in Vietnam National Football Team. What bởi vì your brother do? Tom and Alex doesn’t go swimming in Amusement park. Jane speak Korean very well. How usually does he goes shopping in the mall? Their cats aren’t eat fish. Jann’s parents is very helpful and friendly.

Xem thêm: Nghén Nên Ăn Gì Mẹ Bầu Nghén Nên Ăn Gì ? 10 Thực Phẩm Giảm Nghén Hiệu Quả Khi Mang Thai


*

Các một số loại câu bài bác tập thì hiện tại đơn giúp bạn nhớ lâu kiến thức


3. Đáp án bài tập thì hiện tại đơn

3.1. Exercise 1

don’t doesn’t doesn’t don’t doesn’t doesn’t don’t doesn’t

3.2. Exercise 2

is/ 2. Is/ 3. Are is/ 5. Is – am/ 6. Are not are/ 8. Is/ 9. Is/ 10. Are

3.3. Exercise 3

Amanda doesn’t wake up late on Saturday. They don’t believe in an story. bởi vì you understand the presentation? We don’t work late on Saturdays. Does David want some tea? He has two sons. When does John go to lớn his English class? Why vì chưng I have lớn clean up the office?

3.4. Exercise 4

gets -> get; go -> goes teaches -> teach don’t -> doesn’t am -> is vày your -> does your doesn’t -> don’t speak -> speaks goes -> go aren’t -> don’t is -> are

Vậy là các bạn đã dứt các câu bài tập thì lúc này đơn một cách hoàn chỉnh rồi. Bạn nên lưu lại phần đa lỗi sai trong quá trình làm để tránh không đúng sót cho phần đa câu bài bác tập kế tiếp nhé. Đừng quên tìm hiểu thêm những khóa đào tạo tại Patado phát triển ngữ pháp nhanh nhất. Chúc chúng ta học tập tốt tiếng Anh và đạt được công dụng hơn mong đợi.