Bài tập về đại từ trong tiếng anh

     

Đại từlà một siêng đề ngữ pháp thường gặp mặt trong tiếng Anh. Nếu như bạn không tham gia bất kỳ khóa học TOEIC nào thì nên cùngTrung vai trung phong Anh ngữ Athenatìm hiểu về đặc điểm và cách áp dụng của từng loạiđại từtrong tiếng anh nhằm củng cố vấn đề ôn thi TOEIC của chính bản thân mình được kết quả hơn, chúng ta nhé!

LUYỆN THI TOEIC HIỆU QUẢ VỚI:KHÓA HỌC TOEIC cho NGƯỜI MẤT GỐC TỪ 0 - 500+

Bài giảng chi tiết về kiến thức và kỹ năng đại từ bỏ và bài bác tập áp dụng.

Bạn đang xem: Bài tập về đại từ trong tiếng anh

1. Định nghĩa đại từ

Đại từ(pronouns) trong tiếng Anh là từ dùng để làm xưng hô và thay thế cho danh từ, rượu cồn từ, tính từ vào câu.

2. Các loại đại từ

Trong tiếng Anh, có tất cả 7 loạiđại từphổ phát triển thành đó là:

2.1. Đại trường đoản cú nhân xưng (personal pronouns)

*

-Đại từnhân xưng trong giờ anh là những đại trường đoản cú được dùng để chỉ người hoặc vật.

-Đại từnhân xưng bao gồm hai vẻ ngoài là chủ ngữ với tân ngữ:

NGÔI SỐ ÍT SỐ NHIỀU
Chủ ngữ Tân ngữ Nghĩa Chủ ngữ Tân ngữ Nghĩa
Ngôi 1 I me tôi We us chúng tôi
Ngôi 2 You you anh, chị You you các anh/ chị
Ngôi 3 He/ She/ It him/ her/ it anh ấy/ chị ấy/ nó They them họ/ chúng

-Đại từnhân xưng dùng để thay rứa cho danh từ bỏ nhằmhạn chế sự tái diễn từ ngữ vào câu. Bởi vì vậy, nócó thể đứng ở các vị trí mà danh từ bỏ hoặc nhiều danh từ bỏ được đứng trong câu:

+ chủ ngữ (Đối với những đại từ: I, he, she, we, they, you, it):

VD:Johnhas brokenhisleg.He’ll be in hospital for a few days.

My motheris a doctor.Sheis working inheroffice.

+Tân ngữ (Đối với các đại từ: me, him, her, us, them, you, it):

VD: I sawherat the tiệc nhỏ last night.

Bill"s uncle senthima birthday present.

+ Sau giới từ:

VD: We couldn’t vị it withoutthem.

2.2. Đại từ bỏ sở hữu(possessivepronouns)

-Đại từsở hữu là hiệ tượng sở hữu củađạitừnhân xưng được dùng làm chỉ thiết bị gì thuộc về fan nào đó, dùng để thay thế cho tính tự sở hữukết hòa hợp vớidanh từ.

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐẠI TỪ SỞ HỮU

I (tôi)

You (anh, chị , bạn)

He (anh ấy)

She (cô ấy)

We (chúng tôi)

They (họ)

mine (cái của tôi)

yours (cái của anh/ bạn)

his (cái của anh ấy)

her (cái của chị ấy)

ours (cái của chúng tôi)

theirs (cái của họ)

- không có danh từ nào theo sauđại từsở hữu.

VD:Your teacher is the same ashis.

This is my book; that isyours.

- Không sử dụng mạo từ bỏ (a, an, the) đứng trướcđại từsở hữu.

2.3.Đại từ bội phản thân cùng đạitừ nhấn mạnh (reflexive and emphaticpronouns)

*

-Đại từphản thân vàđại từnhấn bạo dạn có thông thường hình thức, bao gồm:

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐẠI TỪ PHẢN THÂN/ NHẤN MẠNH

I (tôi)

You (anh, chị , bạn)

He (anh ấy)

She (cô ấy)

It (nó)

We (chúng tôi)

You (bạn)

They (họ)

myself (chính tôi)

yourself (chính bạn)

himself (chính anh ấy)

herself (chính cô ấy)

itself (chính nó)

ourselves (chính bọn chúng tôi)

yourselves (chính các bạn)

themselves (chính họ)

-Đại từphản thân dùng quản lý ngữ vừa là tác nhân gây ra hành vi trong câu, vừa là tác nhân nhận ảnh hưởng tác động của hành vi đó. Nói cách khác,đại từphản thân được dùng khi công ty ngữ và tân ngữ của động từ cùng duy nhất đối tượng.

VD:Tony, Jane và Maria blamedthemselvesfor the trouble.

Mariaherselfcooked the dinner.

- Tương tự hình thức củađại từphản thân,đại từnhấn khỏe khoắn thường đứng ngay sau tự được dấn mạnhmang nghĩachính người đó/ vật đó.

VD: I spoke khổng lồ the presidenthimself.

The filmitselfwasn"t very good but I like the music.

ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG

2.4.Đại từ chỉ định và hướng dẫn (demonstrativepronouns)

-Đại từchỉ định bao gồm this, that, these, those được dùng để làm chỉ định một bạn hoặc đồ nào đó.

SỐ ÍT This

Chỉ 1 người/1 đồ dùng ở gần fan nói hoặc viết.

Đi cùng với danh từ bỏ số ít.

This is my book.Thisbook belongs lớn me.
That

Chỉ 1 người/1 vật ở xa bạn nói hoặc viết.

Đi cùng với danh trường đoản cú số ít.

That is my car. Thatcarbelongs khổng lồ me.
SỐ NHIỀU These

Chỉ nhiều người/nhiều trang bị ở gần fan nói hoặc viết.

Đi cùng với danh từ số nhiều.

These are my pencils.These pencils belong lớn me.
Those

Chỉ nhiều người/nhiều đồ ở xa tín đồ nói hoặc viết.

Đi với danh từ bỏ số nhiều.

Those are my pens.Those pens belong khổng lồ me.

2.5.Đại từ nghi vấn (interrogativepronouns)

*

-Đại từnghi vấn là các đại từ dùng làm hỏi, thường mở màn câu và luôn đi trước rượu cồn từ.

ĐẠI TỪ NGHI VẤN Ý NGHĨA VÍ DỤ
Who (Ai)

- Là đại trường đoản cú nghi vấn dùng để chỉ người.

- Được dùng thống trị ngữ của hễ từ hoặc tân ngữ của hễ từ với giới từ.

Whokeeps the keys?

Whodoes thisplace belong to? (Who là tân ngữ của giới từ bỏ to)

Whom (Ai)

-Là đại tự nghi vấn dùng để chỉ người.

-Được sử dụng làm tân ngữcho động từhoặcgiới từ.

Whomdid they invite?
Whose (Của ai)

-Là đại từ nghi vấn dùng làm hỏi về sự sở hữu.

- Được dùng cai quản ngữ của động từ.

What about these jackets?Whoseare they?
What (Cái gì)

-Là đại tự nghi vấn dùng để hỏi về sự vật hoặc sự việc.

-Được dùng quản lý ngữ của cồn từ hoặc tân ngữ của rượu cồn từ với giới từ

Whatdid you say?

Whatcaused the explosion?

Which (Nào)

-Là đại từ nghi ngờ được cần sử dụng cho cả người và vật để chỉ sự lựa chọn.

-Được dùng cai quản ngữ của đụng từ hoặc tân ngữ của đụng từ và giới từ

Whichis your favorite subject?

To whichdo you want me khổng lồ send it?

2.6.Đại từquan hệ (relativepronouns)

- Cácđại từwho, whom, whose, which, that cácđại từquan hệ dùng để thay cầm cho danh tự trước nó cùng nối các mệnh đềlại với nhau.

ĐẠI TỪ quan tiền HỆ CÁCH SỬ DỤNG VÍ DỤ
Who

- sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Free Download Manager Để Tải Video, Hướng Dẫn Sử Dụng Free Download Manager

- Đóng vai trò quản lý ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Do you recognise the girlwhosat next khổng lồ me in cinema yesterday ?
Whom

- thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người.

- Đóng vai trò làm tân ngữ vào câu.

All studentswhomshe knows are in English class.
Which

- thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ người, vật, cồn vật,...

- Đóng vai trò quản lý ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Did she take my computerwhichI put on the table ?
Whose - Đại từ bỏ chỉ sự sở hữu My friendwhoseher mother is a teacher is under much pressure.
That

- thay thế cho danh từ bỏ chỉ người, vật, hễ vật,...

- Đóng vai trò quản lý ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

I love the kinds of the flower that smell gentle.

2.7. Đại từ cô động (Indefinite pronouns)

-Đại từbất định là hồ hết từ không chỉ rõ ràng đến người hay đồ gia dụng nào này mà chỉ kể tới một cáchchung chung.

-Đại từbất định thường nhập vai trò thống trị ngữ, tân ngữ hoặc đứng sau giới từ trong câu.

VD:Everybodyis here.

He invitedeverybodyto his birthday party.

He lied toeverybodyin the office.

-Một sốđại từbất định thịnh hành như:

+ Nhóm phối hợp vớisome: something, someone, somebody.

+ Nhóm phối kết hợp vớiany: anything, anyone, anybody.

+ Nhóm phối kết hợp vớievery: everything, everyone, everybody

+ Nhóm phối kết hợp vớino: nothing, no one, nobody.

+ Nhóm chủ quyền gồm những từ:all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

+ một số trong cácđại từcũng có thể được dùng như tính từ bỏ gọi thông thường làtính từ biến động (indefinite adjectives). Đó là những từany, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

Bạn bị mất cội tiếng Anh sẽ lâu? bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chịu khó nhưng không hiệu quả? tham khảo ngay những khóa học TOEIC để luyện thi TOEIC một cách tác dụng tại đây:

*

3. Rèn luyện về đại từ

Những cách để làm bài đại từ cấp tốc nhất.

Sau đó là một trong số những dạng bài tiêu biểu về đại tự trong giờ đồng hồ Anh được trích trường đoản cú tài liệu khóa huấn luyện TOEIC tại anh ngữ Athena.

Dạng 1:Chọn cách thực hiện đúng:

1. Greg is as smart as __________ is.

A. I B. Me C. She D. We

2. The dog chewed on __________ favorite toy.

A. It’s B. It is C. Its’ D. Its

3. It could have been __________ .

A. Jerry B. Anyone C. Better D. More difficult

4. Terry is taller than __________ am.

A. I B. Me C. She D. We

5. _______ children go khổng lồ school in Newcastle.

A. They B. Their C. Them D. Theirs

6. Nam & Ba painted the house by _______.

A. Yourself B. Himself C. Themselves D. Itself

7. The exam _______ wasn"t difficult, but exam room was horrible.

A. Himself B. Herself C. Myself D. Itself

8. Never mind. I and Nam will bởi it _______.

A. Herself B. Myself C. Themselves D. Ourselves

9. You _______ asked us to vì chưng it.

A. Yourselves B. Herself C. Myself D. Theirselves

10. They recommend this book even though they have never read it _______.

A. Yourself B. Himself C. Themselves D. Itself

Dạng 2.Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống

1. _____asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and_____said that _____is a liquid.

2. Hi Dana! Are_____still coming shopping with us tomorrow?

3. My mum studied history at university. _____says_____was a really interesting course.

4. Scientists are working hard to lớn find cures for lots of diseases, but_____ haven"t found a cure for the common cold yet.

5. Adam, do_____ think_____ should all bring some food with us lớn your party?

6. Why does the teacher always give our class many tests? She hates_____or something?

7. They paid Michael cất cánh a lot of money to lớn make this film. They must like_____very much.

8. I haven"t seen Adam & Ally for ages. Have you met_____recently?

9. I have two brothers & one sister; _____sister is a student.

10. This is where we live. Here is_____ house.

Dạng 3.Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

VD:it / they / raise

=> They raise it

1. Is / she / smart

=>_______________________

2. Hates / she/ you

=>_______________________

3. I/ car/ need/ his

=>_______________________

4. Dogs/ him/ chase/ the

=>_______________________

5. Learn / friends / literature / their

=>_______________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1:

1. C. She

2. D. Its

3. B. Anyone.

4. A. I

5. B. Their

6. C. Themselves

7. D. Itself

8. D. Ourselves

9. A. Yourselves

10. C. Themselves

Dạng 2:

1. I – he – it

2. You

3. She – it

4. They

5. You – we

6. Us

7. Him

8. Them

9. My

10. Our

Dạng 3:

1. She is smart.

2. She hates you.

3. I need his car.

Xem thêm: Mẫu Tóc Hot Trend, Kiểu Tóc Nữ Hot Hiện Nay, 50+ Kiểu Tóc Nữ Đẹp Nhất 2022

4. The dogs chase him.

5. Their friends learn literature

TÌM THÊM NHIỀU ĐỀ THI THỬ TOEIC, CÁC MẸO THI TOEIC TẠI:TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC