Trong tiếng Anh, họ đều biết có những từ đi kèm với Gerund – danh đụng từ và gồm có từ lại chỉ ở 1 dạng nguyên thể không chia? bây giờ chúng ta cùng khám phá kỹ hơn về triết lý và làm 1 số bài tập gerund and infinitive có đáp án nhé.

Bạn đang xem:


Đây là 1 trong những dạng ngữ pháp đặc biệt quan trọng vì nếu tất cả sự nhầm lẫn, bạn sẽ bị mất điểm.

*

I. DANH ĐỘNG TỪ GERUND

1. Quan niệm Danh hễ từ Gerund

– Là số đông danh từ đạt thêm đuôi ing phía đằng sau và đổi mới từ vào vai trò như đụng từ.

Ký hiệu: V-ing

Lưu ý, V-ing tại chỗ này không tương đương với phân chia động từ nghỉ ngơi thì hiện tại tiếp nối do kia cần chăm chú để tránh nhầm lẫn.

– Khi sử dụng danh cồn từ theo thể che định thì thêm not làm việc phía trước:

Not exercising regularly is dangerous for your health.

– Để phân tích về chủ thể thực hiện hành động thì chúng ta có thể thêm tính từ tải trước đó:

E.g: My turning on the air conditioner

Đây là 1 đoạn văn ví dụ thực hiện nhiều danh hễ từ:

Learning vocabulary is very important for the IELTS test. Though it is important not to lớn neglect the other skills of speaking, reading, writing and listening, knowing a broad range of words will help you with all the other parts of the test. Unfortunately, many students dislike spending the time that is needed lớn fully understand each word, but not taking vocabulary seriously could be a big mistake.

Bạn có đoán được phần lớn từ được chuyển thành danh động từ?

Chúng ta có:

Learn – LearningSpeak – SpeakingRead – ReadingWrite – WritingKnow – knowSpend – SpendingTake – Taking

Việc thêm đuôi ing sau những danh trường đoản cú cũng tuân thủ theo đúng quy tắc: ví như âm cuối là e thì bỏ đi và thêm ing.

*

2. Cách dùng danh hễ từ

Geround được dùng:

a. Như một nhà ngữ

E.g: Walking is a good form of exercise

Khi sử dụng Gerund là động từ sẽ được chia giống hệt như danh tự số ít dù có tương đối nhiều đối tượng:

Eating bananas, apples and oranges everyday is good for you.

Tuy nhiên, như trường hợp này, có không ít hơn 1 danh đụng từ thì chia theo danh từ số nhiều:

E.g: Walking và swimming are both good forms of exercise.

b. Sử dụng như 1 tân ngữ

– Some people lượt thích swimming to lớn keep fit.

c. Làm ngã ngữ sau đụng từ tobe

– A good way khổng lồ improve your English is watching American TV series.

Câu này có thể viết lại như vậy này:

– Watching American TV series is a good way khổng lồ improve your English.

d. áp dụng sau giới từ

Another method of learning English is to read lots of fiction books.

e. Cần sử dụng danh rượu cồn từ sau giới từ

– I am interested in learning a new language.

– There are many advantages of taking a sabbatical from work.

– I passed my exams without trying too hard.

– I’m worried about sitting for the IELTS test.

– I got a band 7 by studying very hard.

– I was shocked upon hearing the news.

– I’m sorry for talking so loud.

Như các bạn thấy, sử dụng danh cồn từ thuộc giới từ sẽ thường đi theo nhiều kiểu collocations.

f. Trường hòa hợp khác

Sử dụng nói tới một hoạt động, với từ đi thuộc là go.

E.g: I wanted lớn go jogging but my friend said he’d prefer lớn go swimming instead.

# ngôi trường hợp quan trọng – danh đụng từ sử dụng sau rượu cồn từ

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng hai động từ đôi khi thì cồn từ vùng sau sẽ là 1 trong những danh đụng từ hoặc rượu cồn từ nguyên thể.

Một ví dụ làm việc đây:

Bạn thiết yếu nói cố gắng này:

– We always finish eat very late.

– We always finish to lớn eat very late.

Bạn đề nghị một danh động từ phía sau để chấm dứt đúng yêu thương cầu.

Câu đúng là:

– We always finish eating very late.

Đây chưa phải là quy quy định ngữ pháp mà các bạn phải học tập thuộc các từ sẽ đi kèm theo với danh đụng từ và luyện tập liên tiếp bởi lúc học sẽ thường có bài tập về ving cùng to v.

Một số rượu cồn từ đang theo sau là gerund nhưng cũng có thể có một số từ theo sau là rượu cồn từ nguyên thể, một số khác lại theo cả nhị (phần 3). Chính vì vậy bạn cần ghi nhớ kỹ.

Ví dụ:

– I lượt thích to swim (verb + infinitive)

Or

– I lượt thích swimming (verb + gerund)

Danh sách hầu hết động từ thường xuyên đi trước danh đụng từ

– Appreciate: Cảm kích

E.g: I appreciate you taking the time out to lớn see me.

– Avoid: Tránh

E.g: You should avoid drinking sugary drinks.

– Consider: cân nặng nhắc

E.g: The government considered banning fox hunting.

– Delay: Trì hoãn

E.g: I delayed paying the fine for speeding.

– Deny: tủ nhận

E.g: He denied committing the crime.

– Discuss: Thảo luận

E.g: We discussed sending the children lớn another school.

– Dislike: ko thích

E.g: Most people dislike getting up early.

– Enjoy: Thích

E.g: I enjoy having a day off.

– Finish: Kết thúc

E.g: We always finish eating very late.

– Involve: Đòi hỏi

E.g: My job involves moving around the country a lot.

– Miss: ghi nhớ (hoặc lỡ)

E.g: I miss seeing my family everyday.

– Postpone: Hoãn lại

E.g: We postponed marrying until we had the money.

– Practice: Luyện tập

E.g: He practiced hitting the ball against the wall.

– Quit: Bỏ

E.g: I will quit smoking next month.

– Recall: call (hoặc nhớ lại)

E.g: I can’t ever recall shouting at my children.

– Recommend: Khuyên

E.g: This book recommends studying for IELTS everyday.

– Resent: Bực tức

E.g: I resent my manager firing me from my job.

– Risk: Liều

E.g: I wouldn’t risk taking IELTS before you are prepared.

– Stop: giới hạn lại

E.g: If you stop worrying, you will perform better.

– Suggest: Đề nghị

E.g: She suggested studying in Australia.

II. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU V infinitie

1, Khái niệm

V-infinities hay còn được gọi là động từ nguyên mẫu, động từ nguyên thể.

Có hai một số loại động trường đoản cú nguyên chủng loại là

– thứ nhất với dạng từ cội của rượu cồn từ và đi trước là to. (to infinitives)

– sản phẩm hai là dạng không tồn tại to (Bare infinitives).

Ở đây fan ta hay call động tự nguyên mẫu mã ám chỉ tất cả to, nếu không tồn tại to tín đồ ta đang nói rõ là không tồn tại to.

Ví dụ về một quãng văn sử dụng động trường đoản cú nguyên mẫu:

To improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my home town. I wanted to make sure that my grammar was as good as it could be. The teachers helped me to lớn understand some complex grammatical points. It is impossible to lớn know everything in a short time, but I improved lot, and I would really lượt thích to thank them for what they did. To lớn help me like this was very kind.

to goto seeto waitto manipulateto considerto amend

Tuy nhiên gồm một vấn đề cần lưu ý, việc áp dụng động trường đoản cú nguyên thể sẽ không còn chia theo những thì.

Ví dụ:

– It took me five hours to reached the destination.

Là câu sai, họ chỉ phân tách thì ở hễ từ trước tiên còn khổng lồ reach giữ nguyên. Câu đúng vẫn là:

– It took me five hours to reach the destination.

2. Cách áp dụng động từ bỏ nguyên thể

a. Sử dụng như Tân ngữ của động từ, tính từ

Khi áp dụng động trường đoản cú nguyên thể làm tân ngữ thì nó đứng sau động từ, tính từ.

– I wanted to make sure that my grammar was as good as it could be.

– I decided lớn study abroad, but my parents are refusing to pay.

– My brother was surprised lớn see me.

– I was careful not to lớn speak too loudly

b. Cai quản ngữ vào câu

– lớn help me like this was very kind.

– to get involved in charity work is a very noble cause.

Câu này tương tự như với

– Helping me lượt thích this was very kind.

– Getting involved in charity work is a very noble cause.

Nên thường bạn ta hay dùng Genround hơn đến trường hợp công ty ngữ.

c. Làm ngã ngữ mang đến động từ

The best new for you today is you have a new bike (Tin vui nhất bây giờ của chúng ta là bạn có một chiếc xe đạp điện mới)

d. Dùng làm nói về yêu cầu, mục đích

Trường phù hợp này áp dụng để nói đến việc một hành động có mục đích như thế nào. Thực hiện động từ nguyên thể để sửa chữa thay thế In order to.

– In order to lớn improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my trang chủ town.

– to lớn improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my trang chủ town.

– I joined the exercise class in order to thua trận weight.

– I joined the exercise class to thua kém weight.

e. Sử dụng với các từ bước đầu với It – It+be+infinitive

It is impossible to lớn be perfect in a short time.

(Adjective + Infinitive)

It could be a mistake khổng lồ leave my job.

(Noun + Infinitive)

f. Đi kèm với cồn từ Take (it + take + noun + infinitive)

It took me five hours lớn reach the destination.

It takes a lot of concentration to read this book.

g. Cần sử dụng sau tân ngữ là những từ nhằm hỏi (trừ why)

E.g: I don’t know what I to vị In this case.

h. Cần sử dụng sau một vài động từ, danh từ

Đây là phần buộc phải chú ý, tựa như với danh hễ từ, cồn từ nguyên thể cũng khá được sử dụng đi theo những động từ bỏ chính.

Danh sách các động từ mà lại theo sau là đụng từ nguyên thể

– Afford

E.g: I can’t afford lớn pay for IELTS lessons.

– Agree

E.g: He agreed lớn postpone his test.

– Appear

E.g: Obesity appears to be getting worse.

– Ask

E.g: He asked me to lớn go with him.

– Claim

E.g: She claimed khổng lồ have the answer lớn the question.

– Decide

E.g: My partner & I decided khổng lồ move house next year.

– Demand

E.g: I demand khổng lồ see the manager!

– Deserve

E.g: I didn’t deserve to get a 7.5 as I studied very little.

– Expect

E.g: She expected khổng lồ get a band 5 but she got a 6.

– Fail

E.g: Her son failed lớn win the race, but he came second.

– Forget

E.g: I forgot to take the rubbish out last night.

– Hesitate

E.g: She wouldn’t hesitate khổng lồ help a friend in need.

– Hope

E.g: I hope khổng lồ leave by 7pm.

– Intend

E.g: The government intends lớn hold an election in June.

– Learn

E.g: I’ve learnt lớn take each day as it comes.

– Manage

E.g: She managed to lớn change her doctors appointment.

– Mean

E.g: Sorry, I didn’t mean khổng lồ arrive so late.

– Need

E.g: I need lớn get a band 7 khổng lồ get into Australia.

– Offer

E.g: I offered lớn drive her khổng lồ the airport.

– Plan

E.g: I plan to lớn emigrate khổng lồ the UK this year.

– Prepare

E.g: He’s prepared to risk everything by investing in gold.

– Pretend

E.g: The boy pretended khổng lồ fall over.

– Promise

E.g: The army general promised not to lớn stage a coup.

– Refuse

E.g: He is refusing lớn take the medicine.

Xem thêm: " Người Hướng Nội Tiếng Anh Là Gì ? Người Hướng Nội Tiếng Anh Là Gì

– Seem

E.g: She seemed to be ok yesterday, but now she is worse.

– Tend

E.g: I tend to find that warmer weather makes me feel better.

– Threaten

E.g: The country threatened to invade its neighbour.

– Wait

E.g: I can’t wait to lớn go on holiday.

– Want

E.g: The teacher wanted the students to lớn pass.

Danh sách danh từ với trạng trường đoản cú đi cùng cồn từ nguyên thể

– Bad

E.g: It is bad lớn gossip about your friends.

– Dangerous

E.g: It is dangerous to lớn drive too fast.

– Difficult

E.g: It was difficult to vị well in the IELTS reading test.

– Easy

E.g: It is very easy to lớn forget important grammar points in a test.

– Fun

E.g: It isn’t always fun khổng lồ learn English.

– Hard

E.g: It is always hard to remain focused on your goals in life.

– Important

E.g: It is important to believe in your abilities.

– Impossible

E.g: It will be impossible for the charity khổng lồ help everyone.

– Interesting

E.g: It is interesting to find out about another country.

– Necessary

E.g: It is sometimes necessary to lớn change your plans.

– Relaxing

E.g: It is relaxing khổng lồ lie in the sun.

*

It+be+infinitives

Danh sách danh tự kết hợp với động từ nguyên mẫu

– A good idea

E.g: It isn’t a good idea to lớn study late at night.

– A bad idea

E.g: It is a bad idea khổng lồ spend too long on IELTS Task 1.

– A mistake

E.g: It is a mistake to lớn say very little in the IELTS speaking test.

– A pity

E.g: It was a pity to lớn leave so early.

– A shame

E.g: It was a shame lớn break up.

– A waste

E.g: It will be a waste to lớn throw the food away.

Cụm tính tự theo sau do động từ nguyên thể:

– Ashamed

E.g: I’m ashamed to admit that I stole the bike.

– Bound

E.g: He is bound (certain) khổng lồ arrive late – he always does.

– Careful

E.g: He was careful not to lớn wake the baby.

– Excited

E.g: I’m excited khổng lồ join the local football team.

– Glad

E.g: I’m glad to lớn hear that you are feeling better.

– Happy

E.g: The developer was happy to reduce the price of the house.

– Lucky

E.g: I’m lucky to have so many friends.

– Pleased

E.g: The nurse was pleased lớn know he was well again.

– Proud

E.g: She was proud to be seen with her father.

– Relieved

E.g: The police were relieved khổng lồ arrest the criminal at last.

– Reluctant

E.g: I’m reluctant to lớn take the IELTS demo again.

– Sad

E.g: He was sad lớn see his brother leave.

– Shocked

E.g: I was shocked to find out he had been fired.

– Sorry

E.g: We’ll all be sorry to see you go.

– Surprised

E.g: They were surprised lớn hear he is 50 years old.

– Sure

E.g: He’s sure to lớn win first prize.

– Willing

E.g: I’m willing to lớn bet you can get a high IELTS score.

III. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU CÓ THỂ LÀ GERUND VÀ INFINITIVE VERB

– Attempt

E.g: I attempted lớn wake up early.

I attempted waking up early.

– Begin

E.g: I usually begin khổng lồ feel tired at 10pm

I usually begin feeling tired at 10pm

– Cease

E.g: The government ceased khổng lồ talk about the war.

The government ceased talking about the war.

– Continue

E.g: The police continued to harrass him.

The police continued harrassing him.

– Hate

E.g: I hate to go to work.

I hate going lớn work.

– Like

E.g: Most people lượt thích to travel abroad.

Most people lượt thích traveling abroad.

– Love

E.g: They love lớn eat at nice restaurants.

They love eating at nice restaurants.

– Prefer

E.g: The electorate prefers to vote in September.

The electorate prefers voting in September.

Pr- opose

E.g: I propose khổng lồ delay the company merger until next year.

I propose delaying the company merger until next year.

– Start

E.g: I will start lớn study next week.

I will start studying next week.

– Try

E.g: The children tried lớn reduce their intake of sugar.

The children tried reducing their intake of sugar.

Những từ vựng và quy tắc này, chúng ta cần ghi lưu giữ và áp dụng nhé.

IV. Bài xích tập về gerund và infinitive có đáp án

*

1. Chia động từ trong ngoặc sao cho đúng

Ali’s Story

Booking The School

Ali decided that he wanted (1-study) abroad. (2-achieve) his goal, he had many things that he had (3-do) . Firstly he needed (4-improve) his English so he could take the IELTS test. Unfortunately Ali disliked (5-learn) English so this would not be much fun. His friend recommended (6-attend) a school close to lớn his house. Ali went lớn look và from what he could see it seemed (7-be) a good school. He didn’t delay (8-register) for a course. He managed (9-get) a good price for the course because they had a special offer on. This was good because he could not afford (10-pay) too much.

Studying

He had never read much in his life và knew he was weak in this area, so he practiced (11-read) as much as he could. He hated (12-write) in English too as his grammar was quite weak so he also planned (13-practice) writing as many essays as possible. His teachers agreed (14-check) these for him. As it turned out, Ali actually really enjoyed (15-study) English. The other students on the course didn’t hesitate (16-help) Ali & the teachers always offered (17-assist) him if he was stuck. He kept up his studying for a number of months because he wouldn’t risk (18-sit) the exam until he was ready.

Taking the Test

Then came the time for Ali (19-take) the test. He couldn’t stop (20-worry) before the test. His teacher had recommended (21-do) the Task 2 first in the writing so he followed those instructions. He finished (22-write) his Task 2 after exactly 40 minutes & then went on khổng lồ the Task 1. The speaking test seemed (23-go) quite well even though he was nervous. He can recall (24-ask) the examiner at the kết thúc how well he had done but she refused (25-tell) him. Then came the time for his result. He had expected (26-get) a band 5.5 but he was surprised (27-find) out that he had been given a band 6.

The Result

So Ali could now go và study abroad. Although he was happy, unfortunately it did mean (28-leave) his wife và children for a year. He considered (29-take) them with him but it would be too expensive. He knew he would miss (30-see) them everyday but his parents offered (31-take) care of them & promised (32-make) sure they were safe. Ali did love (33-travel) though so he knew he would enjoy the trip. He began (34-prepare) his trip immediately.

2. Chọn câu trả lời đúng

1. He resented his father….. Him no money in the will.

A. Leaving B. To leave C. Leaving/ lớn leave

2. She intended …..the work by 7pm.

A. Finishing B. To lớn finish C. Finishing/ to lớn finish

3. She continued ……the medicine for two weeks.

A. Taking B. To take C. Taking/to take

4. He quit …… lớn persuade his friends khổng lồ go with him.

A. Trying B. Lớn try C. Trying/to try

5. The government discussed ….. The cấp độ of taxes.

A. Reducing B. Lớn reduce C. Reducing/to reduce

6. He started …. An addiction khổng lồ the drugs.

A. Developing B. To lớn develop C. Developing/to develop

7. He claims…. The best builder in the town.

A. Being B. Khổng lồ be C. Being/ khổng lồ be

8. Developed countries tend…. The highest levels of obesity.

A. Having B. Lớn have C. Having/ Tohave

9. I couldn’t sleep so I tried …. Some hot milk.

A. Drinking B. To lớn Drink C. Drinking/ khổng lồ drink

10. She tried … the book on the high shelf but she was too small.

A. Reaching B. To Reach C. Reaching/ khổng lồ reach

11. They tried … lớn the buổi tiệc ngọt on time but the bus was delayed.

A. Getting B. Lớn get C. Getting/ to lớn Get

12. We tried …. The window, but it was so hot outside it didn’t help.

A. Getting B. Lớn get C. Getting/ lớn Get

13. You should stop ….., it’s not good for your health.

A. Smoking B. Lớn Smoke C. Smoking/to smoke

14. We stopped ….. Because we were tired.

A. Studying B. To lớn study C. Smoking/to smoke

15. Oh no! I forgot …. Milk.

A. Buying B. To lớn buy C. Buying/to buy

16. Please don’t forget …. Some juice on your way home.

A. Picking B. To pick up C. Buying/to buy

17. Please remember ….. Your homework.

A. Bringing B. To Bring C. Bringing/To bring

18. I remember (go) to the beach as a child.

A. Going B. Lớn go C. Going/To go

19. I regret …. You the train has been delayed.

A. Telling B. To tell C. Telling/ lớn tell

20. I don’t fancy ….. Out tonight.

A. Going B. To go C. Going/ Togo

3. Phân chia động từ trong ngoặc đến đúng

1. She avoided (tell) him about her plans.

2. I would like (come) lớn the các buổi tiệc nhỏ with you.

3. He enjoys (have) a bath in the evening.

4. She kept (talk) during the film.

5. I am learning (speak) English.

6. Vị you mind (give) me a hand?

7. She helped me (carry) my suitcases.

8. He decided (study) biology.

9. I dislike (wait).

10. They plan (start) college in the autumn.

11. I promise (help) you tomorrow.

12. We discussed (go) to the cinema, but in the kết thúc we stayed at home.

13. She agreed (bring) the pudding khổng lồ the dinner.

14. We hope (visit) Amsterdam next month.

15. She suggested (go) lớn the museum.

Xem thêm: Tóc Ngắn Cho Bé Gái 8 Tuổi Cực Dễ Làm Và Hợp Thời Trang, 20+ Kiểu Tóc Ngắn Cho Bé Gái 6

Đáp án bài xích tập gerunds & infinitives:

Câu 1

1. To study2. Lớn Achieve3. To Do4. Khổng lồ Improve5. Learning6. Attending7. Lớn be8. Registering9. Khổng lồ get10. Lớn pay11. Reading12. Writing/ to write13. To lớn practice14. Lớn check15. Studying16. Khổng lồ help17. To lớn Assist18. Sitting19. To lớn take20. Worring21. Doing22. Writing23. Lớn go24. Asking25. Khổng lồ tell26. To lớn get27. Lớn Find28. Leaving29. Taking30. Seeing31. Khổng lồ take32. Lớn make33. Traveling/ to travel34. Preparing/ lớn prepare

Câu 2:

1. A2. A3. C4. A5. A6. C7. B8. B9. A10. B11. B12. A13. A14. A15. B16. B17. B18. A19. B20. A

Câu 3:

1. Telling2. To Come3. Having4. Talking5. To speak6. Giving7. Khổng lồ carry8. Lớn study9. Waiting10. Lớn start11. Lớn help12. Going13. Lớn Bring14. Lớn vist15. Going

Trên đó là sơ lược về danh cồn từ Gerund với Infinitive verb, chúng ta chú ý thuộc học nha.