Bài Tập So Sánh Hơn Của Tính Từ Ngắn

     

So sánh rộng (Comparative) là gì? các cấu trúc, cách thực hiện hay những xem xét nào mà chúng ta cần giữ ý? Hãy nhằm thaihungtea.vn lời giải tất tần tật những thắc mắc trên qua bài viết bên dưới nhé!
Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn

1. Tổng quan liêu về đối chiếu hơn (Comparative)

1.1. Định nghĩa so sánh hơn (comparison)

Nếu muốn đối chiếu hai tuyệt nhiều đối tượng với nhau dựa vào một hay 1 số tiêu chí và trong những số ấy có một bên nhỉnh hơn vậy thì các các bạn sẽ sử dụng phép so sánh hơn (Comparative).


*
*
*
*
Bài tập so sánh hơn (Comparative)


Xem thêm: Cách Làm Cho Đàn Ông Vô Sinh, 7 Loại Thuốc Hủy Hoại Khả Năng Sinh Sản Nam Giới

Bài tập

Bài tập 1: bài xích tập đối chiếu hơn của tính tự ngắn và tính từ dàiAre cats ………… (intelligent) than dogs?She is…………… (young) than John.Canada is far ………… (large) than Vietnam.My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.She is …………… (quiet) than her sister.My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.My bedroom is …………. (big) than yours.The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.These flowers are ……………… (beautiful) than those.A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.Bài tập 2: lựa chọn từ mang lại sẵn nhằm điền vào nơi trống
Fun popular delicious talented developed successful
Was the party as ……….. As she expected?Apple is as………………………..as SamsungPham Nhat Vuong’s career is…………………………as many billionaires’ career in the worldSaigonused tobe as………………….as several countries in AsiaMy mom’s dishes are as…….………………as food served at restaurantsMany people believe that Quang hai is not as…………… as many famous footbal players in the worldBài tập 3: phân chia theo câu so sánh phù hợpMany people would argue that robots are ………………..… (intelligent) than humans.The price in the countryside is………………..… (cheap) than that in big cities.Canada is far …………………..… (large) than Vietnam.My garden is a lot more colorful……………… (colorful) than this park.My friend is quieter…………..(quiet) than me.Art-related subjects are ……………… (interesting) than science classes.My current apartment is…………… (comfortable) than the one, I rented 2 years ago.The weather this autumn is even ………….. (nice) than last autumn.These products in this grocery are ………….. (natural) than these in the near one.A holiday in the mountains is more memorable……………(memorable) then a holiday in the seaBài tập 4: mang đến dạng đúng của từ trong ngoặcWho is the ………….. (tall) person in your family?My mum is the ………….. (good) cook in the world.Saigon is the…………..(big) month of the year in my country.Cutting down trees could be considered to be one of …………..(dangerous) reason leading to pollution.Goods is going lớn be………….. (expensive) during Tet holiday.Where are the…………..(nice) beaches in your country?I bought the TV with the………….. (reasonable) price ever.Who is the most famous…………..(famous) singer in your country?Internet is one of (important)________________inventions that changes humans’ life.He was a (creative) _______ student in the class.I prefer visitting Hongkong, one of (vibrant) ________city in the world.I feel (encouraged) _________whenever I talk khổng lồ my dad.


Xem thêm: Bảo Hành Electrolxu Sửa Chữa Máy Bơm Điện Nước Thoát Nước 247_199K


Đáp án bài bác tập về so sánh hơn

Bài tập 1More intelligentYoungerLargerMore colourfulQuieterMore boringBiggerWorseMore beautifulbetterBài tập 2funpopularsuccessfuldevelopeddelicioustalentedBài tập 3more intelligentcheaperlargercolorfulmore quietmore interestingmore comfortablenicermore naturalmore memorableBài tập 4tallestthe bestthe biggest citythe most dangerousmore expensivethe nicestthe most reasonablethe most famousthe most importantcreativethe most vibrantmore encouragedthe most popular

Tổng kết lại, kết cấu So sánh rộng (Comparative) giúp cho bạn làm khá nổi bật hơn một đối tượng người tiêu dùng so với đối tượng người tiêu dùng còn lại dựa vào một đặc điểm nào đó. Cùng với cấu tạo so sánh bằng và đối chiếu nhất, so sánh hơn được sử dụng rất nhiều nên các bạn phải nắm rõ để sử dụng đúng nhé. thaihungtea.vn chúc các bạn học tốt.