Bài Tập Chia Cho Số Có 2 Chữ Số

     

Toán lớp 4 phân tách cho số bao gồm 2 chữ số học viên tiếp tục được thiết kế quen cùng với phép tính phân tách và các bài tập áp dụng của phép chia.Bài học tập này thaihungtea.vn tiếp tục hỗ trợ các kỹ năng trọng tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số. Bố mẹ vàhọc sinh cùng xem thêm nhé.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số

1. Ôn tập biện pháp chia mang lại số có 1 chữ số

*

Thực hiện nay phép chia theo thứ tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Biện pháp chia mang lại số có 2 chữ số

2.1. Ví dụ như 1. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện tại phép phân chia theo thứ tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép phân chia hết.

Xem thêm: Các Bài Toán Đố Lớp 3 Học Kỳ 2, Dạng Toán Có Lời Văn

2.2. Ví dụ như 2. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo đồ vật tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Thừa nhận xét phép phân chia cho số bao gồm 2 chữ số

Những lưu ý khi triển khai phép phân tách số gồm hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia có số dư bằng 0

Phép chia có dư là phép chia bao gồm số dư khác 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập mặt hàng và phần bên trong số từ bỏ nhiên

*

Hàng đối kháng trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp 1-1 vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn

4. Bài xích tập áp dụng toán lớp 4 phân chia cho số có 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà từng ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết

*

205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

*

168 phân chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Bài 2:

*

56 phân chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia bao gồm số dư

*

205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia tất cả số dư

*

228 phân chia 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia có số dư

*

459 phân chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân chia được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 chia 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo quy tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ bao gồm phép nhân, phân chia thì triển khai thứ tự từ bỏ trái qua phải.

Xem thêm: Mở Shop Bán Quần Áo Hàng Thùng Nhập Quần Áo Hàng Thùng Ở Đâu ?

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hàng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài bác tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: kiếm tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà chưng Tư tất cả 800 cây ăn quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán lớp 4 phân tách cho số tất cả 2 chữ số, học viên cần phải chịu khó làm bài xích tập nhằm thành thục công việc tính phép chia. Tiếp tục theo dõi thaihungtea.vn nhằm được cung ứng thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé.