80 câu bài tập tiếng anh về câu bị động có đáp án

     

Ôn thi vào 10 năm 2020: Câu tiêu cực Passive Voice

Tài liệu giờ Anh chuyên đề Câu bị động Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 phía bên trong bộ đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh vì chưng duongleteach.com biên soạn và đăng tải. Tư liệu Ngữ âm giờ Anh gồm kim chỉ nan và nhiều dạng bài tập nâng cấp có đáp án bám sát đít chương trình học và đề thi giúp học viên lớp 9 núm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Bạn đang xem: 80 câu bài tập tiếng anh về câu bị động có đáp án

Câu tiêu cực Passive Voice và bài xích tập nâng cấp có đáp án

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm phần lớn hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của hành động hơn là phiên bản thân hành động đó. Thì của đụng từ sinh hoạt câu bị động đề nghị được phân chia theo thì của rượu cồn từ sống câu nhà động.

Ví dụ:

The cake is made by my little brother (Chiếc bánh này được gia công bởi em trai của tôi)

Trong câu này, tác giả muốn truyền đạt dìm mạnh hành vi chiếc bánh này được làm bởi em trai. Câu bị động tại đây có vai trò tuyên dương, trân trọng hành vi của của fan thực hiện.

2. Điều kiện biến hóa câu bị động:

Động từ (verb) vào câu dữ thế chủ động phải là Transitive Verb (ngoại hễ từ phải gồm tân ngữ phía sau)

3. Cấu trúc:


*

Lưu ý: be phân tách theo thì của hễ từ

4. Quy tắc thay đổi câu bị động:

xác định thành phần nằm trong câu: nhà ngữ (S)? Động tự (V)? Tân ngữ (O)?

xác định thì của động từ chính

rước O vào câu chủ động làm S mang đến câu bị động. Rước S vào câu dữ thế chủ động làm O với đặt sau By vào câu bị động.

biến đổi V thiết yếu trong câu chủ động thành P2 (Past Participle) trong câu bị động.

Thêm lớn be vào trước P2 trong câu tiêu cực (To be nên chia theo thời của V chủ yếu trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động)

5. Bảng công thức những thì phổ cập trong câu bị động:

Tense (thì)Chủ động (Active)Bị rượu cồn (Passive)1. The present simple (Thì hiện tại đơn)S + V (s/es) + OS + am/ is/ are + PII + (by O)2. The present continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)S + am/ is/ are + V-ing + OS + am/ is/ are + being + PII + (by O)3. The present perfect (Thì bây giờ hoàn thành)S + have/ has + PII + OS + have/ has + been + PII + (by O)4. The present perfect continuous (Thì hiện tại tại dứt tiếp diễn)S + have/ has + been + V-ingS + have/ has + been + being + PII + (by O)5. The simple past (Thì thừa khứ đơn)S + V-ed + OS + was/ were + PII + (by O)6. The past continuous (Thì quá khứ tiếp diễn)S + was/ were + V-ingS + was/ were + being + PII + (by O)7. The past perfect (Thì quá khứ hoàn thành)S + had + PII + OS + had been + PII + (by O)8. The past perfect continuous (Thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn)S + had + been + V-ing + OS + had + been + being + PII + (by O)9. The simple future ( Thì sau này đơn)S + will/ shall + V + OS + will/ shall be + PII + (by O)10. The simple continuous (Thì tương lai tiếp diễn)S + will/ shall + be + V-ing + OS + will/ shall + be + being + PII + (by O)11. The simple future perfect (Thì tương lai trả thành)S + will/ shall + have + PII + OS + will/ shall + have + been + PII + (by O)12. The near future (Thì sau này gần)S + be going to + V + OS + be going khổng lồ + be + PII + (by O)13. Modal verbs (can, could, should, shall, may, might, must,)S + Modal + V-bare Inf + OS + Modal + be + PII + (by O)

6. Các dạng câu bị động

a. Bị động với những động từ gồm 2 tân ngữ: mọi động từ gồm hai tân ngữ hay là give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), .

Ví dụ: I send her a letter (Tôi gửi cho cô ấy một bức thư)

O1 O2

=> A letter is sent to him

=> He is sent a letter by me

b. Thụ động với các động trường đoản cú tường thuật

các động tự tường thuật gồm: assume, believe, claim, expect, feel, find, know, say,

Cấu trúc:

Chủ động: S1 + V1 (tường thuật) that S2 + V2

Bị động: S1 + be + PII + khổng lồ V2

It + be + PII + that + S2 + V2

Ví dụ: People say she is very smart

=> She is said khổng lồ be very smart

=> Its said that she is very smart

c. Câu chủ động là câu nhờ vả: với những động tự have, get, make


Have sb bởi st => have st done

Ví dụ: Thomas has his son buy a cup of coffee.

Thomas has a cup of coffee bought by his son.

Make sb vì chưng st => St + be made + to lớn V + (by sb)

Ví dụ: Suzy makes the hairdresser cut her hair.

Her hair is made lớn cut by the hairdresser.

Get + sb + to lớn V +st => get + st + PII + (by sb)

Ví dụ: Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her.

Shally gets the kitchen cleaned by her husband.

7. Bài tập câu bị động:

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Tom will visit his parents next month

2. Her mother is preparing the dinner in the kitchen

3. She will have Peter wash her car tomorrow

4. My father waters this flower every morning.

Xem thêm: Thi Violympic Toán - Violympic Toán Lớp 1 Năm 2021

5. John invited Fiona lớn his birthday buổi tiệc ngọt last night

6. They are pulling down the old theatre

7. The organizers will exhibit the paintings till the kết thúc of the month

8. The burglars had cut an enormous hole in the steel door

9. People must not leave their bikes in the hall

10. Someone repaired her oto yesterday

Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Vì they teach English here?

2. Will you invite her lớn your wedding party?

3. Has Tom finished the work?

4. Did the teacher give some exercises?

5. Have they changed the window of the laboratory?

6. What books are people reading this year?

7. How did the police find the lost man?

8. Who look after the children for you?

9. How long have they waited for the doctor?

10. What time can the boys hand in their papers?


Exercise 3: Give the correct form of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) .. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) . A composition.

5. Mark got his transcripts (send). Khổng lồ the university.

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. Candidates may not use the dictionaries (BY)

2. People said that the President was killed by a mad man (IT)

3. I didnt realize that someone was recording our conversation (BEING)

4. They asked me some difficult questions at the interview (I)

5. I am going khổng lồ move my things next week (BE)

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have her tell the story again

2. John gets his sister to lớn clean his shirt

3. Anne had had a friend type her composition

4. Rick will have a barber cut his hair

5. I will get the dressmaker lớn make a new dress

6. He had a mechanic repair his car

7. She often gets the technician lớn maintain the heater

Đáp án bài tập câu bị động

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Toms parents will be visited (by him) next month

2. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen

3. She will have her oto washed tomorrow.

4. This flower is watered (by my father) every morning

5. Fiona was invited lớn Johns birthday buổi tiệc ngọt last night

6. The old theatre is being pulled down

7. The paintings will be exhibited till the kết thúc of the month

8. An enormous hole in the steel door had been cut by the burglars

9. Their bikes must not be left in the hall

10. She had her car repaired yesterday


Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Is English taught here?

2. Will she be invited to lớn your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has the window of the laboratory been changed?

6. What books are being read this year?

7. How was the lost man found by the police?

8. By whom are the children looked after for you?

9. How long has the doctor been waited for?

10. What time can their papers be handed in by the boys?

Exercise 3: Give the correct khung of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) duongleteach.comired. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) duongleteach.comted.. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) duongleteach.come a composition.

5. Mark got his transcripts (send)..cut.. Lớn the university.

Xem thêm: Cách Làm Móng Tay Sốt Me Chua Ngọt Ngon Hấp Dẫn, Cách Làm Ốc Móng Tay Xào Me Ngon Như Ngoài Hàng

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. The dictionaries are not used by candidates

2. It was said that the President was killed by a mad man

3. I didnt realize that our conversation is being recorded

4. I was asked some difficult questions at the interview

5. My things are going to lớn be moved next week

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have the story again

2. John gets his shirt cleaned

3. Anne has had her composition typed

4. Rick will have his hair cut

5. I will get a new dress made

6. He had his car repaired

7. She often gets the heater maintained

Trên trên đây duongleteach.com đã ra mắt Câu tiêu cực Passive Voice và bài tập cải thiện có đáp án. Mời chúng ta tham khảo tìm hiểu thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hoặc như Chuyên đề Ngữ âm Ôn thi vào 10, Đề thi vào 10 môn giờ Anh năm 2020 Đề 7. được update liên tục trên duongleteach.com.