BÀI GIẢNG TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG

     

Tín hiệu được tế bào tả bằng hàm của một tốt nhiều đổi mới độc lậpTH liên tục: là dấu hiệu được quan niệm trên toàn miền thời gian. Kí hiệu x(t)TH rời rạc: là dấu hiệu chỉ được khái niệm trên những điểm phương pháp nhau. Kí hiệu x
Bạn đang xem: Bài giảng tín hiệu và hệ thống

*

SIGNAL và SYSTEMS Lecturer: M.Eng. P.T.A. QuangGiới thiệu môn học Số tín chỉ: 2 Lý thuyết: 30 máu (3 tiết/ tuần) Đánh giá:  KT giữa kì  tiểu luận  Thi kết thúc (trắc nghiệm)Nội dung Chương 1: bộc lộ và hệ thống Chương 2: khối hệ thống tuyến tính và bất biến Chương 3: thay đổi chuỗi Fourier của dấu hiệu tuần hoàn Chương 4: thay đổi Fourier tiếp tục theo thời gian Chương 5: biến đổi Fourier rời rộc rạc theo thời gian Chương 6: mô tả đặc thù trong miền thời hạn và miền tần số của biểu đạt và hệ thống Chương 7: mang mẫu Chương 8: khối hệ thống thông tin Chương 9: hệ thống hồi tiếp tuyến tínhTài liệu tham khảo A.V.Oppenheim & A.S.Willsky, Signal and Systems, Prentice-Hall International Inc., 1998 P.T.Cư, triết lý tín hiệu, NXB GD, 1996 F.J.Taylor, Principles of Communication systems, Mc Graw Hill, 1994 J.G.Proakis & D.G.Manolakis, Digital Signal Processing, Macmillan Publishing Company, 1988Chương 1: biểu lộ và hệ thống1. Tín hiệu tiếp tục và tách rạc2.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Aic Liên Quân 2019, Lịch Thi Đấu Vòng Bảng Giải Quốc Tế Aic 2019Xem thêm: Cách Làm Mục Lục Danh Mục Bảng Biểu, Please Wait

Phép thay đổi của các biến độc lập3. Biểu đạt hàm mũ và hàm sin4. Hàm xung đơn vị chức năng và hàm bước đơn vị5. Khối hệ thống liên tục với rời rạc6. Phần lớn đặc tính của hệ thống cơ bảnTín hiệu liên tục và rời rộc rạc  bộc lộ được mô tả bởi hàm của một hay nhiều biến tự do  TH liên tục: là tín hiệu được có mang trên toàn miền thời gian. Kí hiệu x(t)  TH tách rạc: là biểu lộ chỉ được khái niệm trên những điểm giải pháp nhau. Kí hiệu x TH liên tiếp TH rời rộc rạc Tín hiệu thường xuyên và rời rạc  năng lượng và công suất tín hiệu TH liên tục TH tránh rạcNăng lượng Tín hiệu năng lượng là tín hiệu có 0Ví dụ tìm tích điện và công suất Tìm tích điện • Tìm công suất  0 , | t | 4  x(t )   | t | x(t )  A cos(2f 0t ) 1  4 , | t | 4     ,    t     x(t )  A cos(t )  B sin(t )x(t )   2 2 0  , otherwise x(t )  A cos 2 (at )  B sin 2 (bt ) |t | x(t )  te x(t )  e t 2 x(t )  2 cos 2 t  4 cos t cos 2t 1 x(t )  1 t 2 Phép chuyển đổi của các biến chủ quyền  một vài ví dụ về phép biến hóa các biến chuyển độc lậpDịchchuyển x(t-t0)thời gian x(t) t t0 tKhả đảo x(t) x(-t)theo thờigianCo giãn theo a athời gian x(t) x(t/2) -b b -2b 2bPhép chuyển đổi của các biến độc lập bộc lộ tuần hoàn Tín hiệu tiếp tục Tín hiệu rời rộc x(t)=x(t+T) x=x(n+N) T: chu kỳ N: chu kỳPhép thay đổi của những biến độc lập khẳng định chu kì của th rời rạc  khẳng định tần số của th rời rạc (là số hữu tỷ)  chủng loại số của phân số về tối giản f là chu kì  giả dụ th tất cả 2 th sin không giống chu kì thì chu kì là bscnn của 2 th sin nguyên tố Ví dụ khẳng định chu kì của những tín hiệu sau x  cos(3n / 8) x  cos(3n / 8)  sin(5n / 24)16 x  cos(3n / 8) 48x  cos(3n / 8)  sin(5n / 24)Phép biến hóa của các biến độc lập dấu hiệu chẵn lẻ Tín hiệu thường xuyên Tín hiệu rời rạcChẵn x(t )  x(t ) x<n>  x Lẻ x(t )   x(t ) x<n>   x x(t )  Ev(t )  Od (t ) ngẫu nhiên tín hiệu như thế nào cũng rất có thể phân tích thành x(t )  Ev(t )  Od (t ) Ev (t )  1 x(t )  x(t ) 2 Od (t )  x(t )  x(t ) 1 2Ví dụ về tính chất chẵn lẻ search thành phần chẵn lẻ trong những tín hiệu sau e t ,t  0 x(t )    0 ,t  0 e t sin t , t  0 x(t )    0 ,t  0 x(t )  A cost   / 4 biểu thị hàm mũ với hàm sin  biểu lộ hàm nón phức x(t )  Ce at x  Ce n C, a,β là số phức • biểu hiện hàm nón phức liên tiếp A j (0t  )  j (0t  )x(t )  A cos(0t   )  (e e ) 2x  A cos(0 n   )  e 2  A j (0n )  j (0n ) e Hàm xung đơn vị và hàm bước đơn vị Hàm xung 1-1 vị• Hàm bước đơn vịHàm xung đơn vị và hàm bước 1-1 vị Mối tương tác   u  u  u    k 0Những đặc thù của hệ thống cơ bản khối hệ thống có lưu giữ (memory) với không nhớ (memoryless)  hệ thống không lưu giữ có đầu ra chỉ phụ thuộc giá trị nguồn vào tại cùng thời khắc  khối hệ thống có đừng quên hệ thống có mức giá trị đầu ra dựa vào tất cả những giá trị tín hiều nguồn vào tại mọi thời khắc Memoryless MemoryNhững đặc thù của hệ thống cơ bản hệ thống khả đảo