BÀI 81 TRANG 91 SGK TOÁN 6 TẬP 1

     

Trong trò chơi phun bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất ((h.52)), bạn Sơn bắn được ba viên điểm (5), một viên điểm(0) và hai viên điểm (-2); các bạn Dũng bắn được nhì viên điểm (10), một viên điểm(-2) và bố viên điểm (-4). Hỏi bạn nào được điểm trên cao hơn?

*
Bạn đang xem: Bài 81 trang 91 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính tổng thể điểm mỗi chúng ta bắn được

Bước 2: So sánh số điểm của nhì bạn

Bài giải:

Tổng số điểm của người tiêu dùng Sơn bắn được là:

(3.5 + 1.0 + 2.(-2) = 11)(điểm)

Tổng số điểm của bạn Dũng bắn được là:

(2.10 + 1.(-2) + 3.(-4) = 6)(điểm)

Vì(11 > 6) nên bạn Sơn được điểm cao hơn bạn Dũng.


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 11: Nhân nhì số nguyên thuộc dấu - rèn luyện trang 92 khác • Giải bài xích 78 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,,... • Giải bài xích 79 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính(27 . (-5)).... • Giải bài xích 80 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a) là 1 trong số... • Giải bài xích 81 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập một trong các trò chơi bắn bi... • Giải bài xích 82 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 So sánh:(a) ,, (-7) .... • Giải bài bác 83 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cực hiếm của biểu... • Giải bài 84 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vết "(+)",... • Giải bài xích 85 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,,... • Giải bài xích 86 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền số vào ô trống... • Giải bài bác 87 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Biết rằng(3^2 =... • Giải bài xích 88 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(x in... • Giải bài bác 89 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy vi tính bỏ...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Không Xuất Tinh Thì Có Khả Năng Có Thai Không ? Câu Trả Lời Từ Chuyên Gia

bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 11: Nhân hai số nguyên thuộc dấu - luyện tập trang 92
• Giải bài 78 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 79 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 80 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 81 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 82 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 83 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 84 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 85 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 86 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 87 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 88 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 89 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Đánh Giá Máy Chạy Bộ Dưới 10 Triệu Loại Nào Tốt Cho Gia Đình?

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số