Bài 10 cơ sở dữ liệu quan hệ

     

1. Mô hình dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm quy mô dữ liệu

- mô hình dữ liệu là 1 trong những tập hợp các khái niệm, dùng làm mô tả CTDL, các thao tác làm việc dữ liệu, những ràng buộc dữ liệu của một CSDL

- những loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình tài liệu bậc cao) cho mô tả CSDL ở tại mức khái niệm và mức form nhìn.

Bạn đang xem: Bài 10 cơ sở dữ liệu quan hệ

Môhình thiết bị lí: (mô hình dữ liệu bậc thấp) cho biết dữ liệu được tàng trữ thế nào.

b. Mô hình dữ liệu quan tiền hệ

- mô hình dữ liệu quan hệ nam nữ được E.F.Codd khuyến nghị năm 1970. Trong tầm 20 năm quay trở về đây các hệ csdl theo mô hình quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

- Trong quy mô quan hệ:

Về khía cạnh cấu trúc: dữ liệu được thể hiện trong số bảng (hàng, cột).Về mặt thao tác làm việc trên dữ liệu: tất cả thể cập nhật dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về mặt ràng buộc dữ liệu: dữ liệu trong một bảng phải thoả mãn một trong những ràng buộc.

2. Cơ sở tài liệu quan hệ

a. Khái niệm

- csdl quan hệ: cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan tiền hệ.

- Hệ QTCSDL quan hệ tình dục : Hệ QTCSDL quan lại hệ dùng làm tạo lập, update và khai quật CSDL quan hệ.

Xem thêm: Từ Loại Trong Tiếng Anh: Cách Nhận Biết Các Loại Từ Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

- Những đặc trưng của database quan hệ:

Mỗi quan lại hệ gồm một tên khác nhau với tên những quan hệ khác.Các cỗ là phân minh và lắp thêm tự các bộ là ko quan trọng.Mỗi thuộc tính bao gồm một tên khác nhau và thiết bị tự các thuộc tính là ko quan trọng.Quan hệ không tồn tại thuộc tính đa trị tốt phức hợp.

b. Ví dụ

- Để thống trị học sinhmượn sách ở 1 trường học, thông thườngquản lí các thông tin sau:

Thông tin fan mượn sáchThông tin sáchThông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời gian mượn/ trả)

*

c. Khóa và liên kết giữa những bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là một tập tất cả một hay một số thuộc tính của bảng phân minh được các cá thể.

- Khoá chính:

Một bảng gồm thể có khá nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng người ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa làm cho khóa chính.Khi nhập tài liệu cho một bảng, cực hiếm của mọi bộ tại khóa chủ yếu không được để trống.

* Chú ý:

Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác định khóa phụ thuộc vào vào tình dục lôgic của những dữ liệu chứ không nhờ vào vào giá bán trị của những dữ liệu.Nên lựa chọn khóa đó là khóa tất cả ít thuộc tính nhất.

Xem thêm: Tóm Tắt Số Phận Con Người Của Sô Lô Khốp, Tóm Tắt Số Phận Con Người (11 Mẫu)

- Liên kết: thực ra sự link giữa những bảng là dựa trên thuộc tính khóa. Ví dụ điển hình thuộc tính số thẻ là khóa của bảng người mượn xuất hiện thêm lại nghỉ ngơi bảng mượn sách đó tạo cho liên kết giữa 2 bảng này.