Sáng 23/2/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch hội nông dân tỉnh Thái Bình đến thăm, chúc Tết cán

Sáng 23/2/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch hội nông dân tỉnh Thái Bình đến thăm, chúc Tết cán

Sáng 23/2/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch hội nông dân tỉnh Thái Bình đến thăm, chúc Tết cán

Copyright © 2018 Trà Thái Hưng. All rights reserved. Design by nina.vn